Hebrews 10

ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲑⲁⲓⲃⲉⲥ ⲛⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲓⲕⲱⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϩⲛⲛⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲛⲉϩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉⲩⲟⲩⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁⲗⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲛⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ ⲉⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲛⲟϥ ⲛϭⲓⲉ ϩⲓⲙⲁⲥⲉ ⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲡⲕⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲁⲕⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲓ ⲟⲩϭⲗⲓⲗ ⲙⲛⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲕⲣϩⲛⲁⲕ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ϥⲥⲏϩ ϩⲛⲟⲩⲕⲉⲫⲁⲗⲓⲥ ⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ⲛⲧⲡⲉ ⲇⲉ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲛϩⲉⲛϭⲗⲓⲗ ⲙⲛⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲕⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲕⲣϩⲛⲁⲕ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲗⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ϣⲁϥϥⲓ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲁϩⲉⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ 10 ϩⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲧⲃⲃⲏⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ 11 ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲉⲛ ⲛⲓⲙ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲉϥϣⲙϣⲉ ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ 12 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 13 ⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲕⲱ ⲛⲛⲉϥϫⲁϫⲉ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 14 ϩⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲃⲃⲟ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 15 ϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ 16 ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉϯⲛⲁⲥⲙⲛⲧⲥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲉϯⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϫⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲉϫⲛⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ 17 ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲛⲁⲣⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ 18 ϩⲟⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲓⲉ ⲙⲛⲧⲁⲗⲟ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ 19 ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲓⲥ 20 ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲉϩⲕⲱϩⲥ ⲛⲁⲛ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ϩⲓⲧⲙⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ 21 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉϫⲙⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 22 ⲙⲁⲣⲛϯⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ ϩⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲙⲙⲉ ϩⲛⲟⲩⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϭⲉϣϭⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲟⲕⲙ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 23 ⲛⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁϫⲛⲣⲓⲕⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ 24 ⲛⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲛⲥⲁⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲡⲁⲣⲟⲝⲩⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 25 ⲉⲙⲡⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲑⲉ ⲉⲡⲥⲱⲛⲧ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 26 ⲉⲛⲣⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲛϭⲟⲙ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲛϫⲓ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ϭⲉ ⲛⲁϣⲱϫⲡ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ 27 ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲛⲡⲕⲱϩⲧ ⲛⲧⲥⲁⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛϫⲁϫⲉ 28 ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲙⲙⲛⲧϣⲛϩⲧⲏϥ ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ϣⲟⲙⲛⲧ ϣⲁϥⲙⲟⲩ 29 ⲉⲓⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲙⲡϣⲁ ⲛⲛⲁⲟⲩⲏⲣ ⲛⲧⲓⲙⲱⲣⲓⲁ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲉϣϥⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁϥⲉⲡⲡⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ϫⲉ ϥϫⲁϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲃⲃⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲁϥⲥⲱϣ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ 30 ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ 31 ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϭⲓϫ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ 32 ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲑⲗⲏⲥⲓⲥ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲡϩⲓⲥⲉ 33 ⲡⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲡⲉⲓⲕⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲓⲛⲁⲓ 34 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲙⲏⲣ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲱⲣⲡ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ 35 ⲙⲡⲣⲛⲟⲩϫⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲥⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲃⲉⲕⲉ 36 ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ 37 ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ϩⲟⲥⲟⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲛⲏⲩ ⲛϥⲛⲁⲱⲥⲕ ⲁⲛ 38 ⲡⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲛϩⲱⲡ ⲛϩⲛⲉⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲁⲛ ⲛϩⲏⲧϥ 39 ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲏⲡ ⲁⲛ ⲉⲡϩⲱⲡ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS