Hebrews 10

1ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲑⲁⲓⲃⲉⲥ ⲛⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲑⲓⲕⲱⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϩⲛⲛⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲛⲉϩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁϯⲡⲉⲩⲟⲩⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ 2ⲉⲙⲙⲟⲛ ⲛⲉⲩⲛⲁⲗⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲩⲧⲁⲗⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϭⲉ ϫⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲛⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ ⲉⲁⲩⲧⲃⲃⲟ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ 3ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ 4ⲟⲩⲁⲧϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉⲥⲛⲟϥ ⲛϭⲓⲉ ϩⲓⲙⲁⲥⲉ ⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ 5ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲡⲕⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲥⲱⲙⲁ ⲇⲉ ⲁⲕⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲓ 6ⲟⲩϭⲗⲓⲗ ⲙⲛⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲕⲣϩⲛⲁⲕ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 7ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ϥⲥⲏϩ ϩⲛⲟⲩⲕⲉⲫⲁⲗⲓⲥ ⲛϫⲱⲱⲙⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ 8ⲛⲧⲡⲉ ⲇⲉ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲙⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲛϩⲉⲛϭⲗⲓⲗ ⲙⲛⲛⲉϣⲁⲩⲧⲁⲁⲩ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲕⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲕⲣϩⲛⲁⲕ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲗⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ 9ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲏⲩ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲕⲟⲩⲱϣ ϣⲁϥϥⲓ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲁϩⲉⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ 10ϩⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲧⲃⲃⲏⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲓⲧⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲟⲩⲥⲟⲡ 11ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲉⲛ ⲛⲓⲙ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲉϥϣⲙϣⲉ ⲉⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲛⲁⲓ ⲉⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϩ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ 12ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 13ⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲕⲱ ⲛⲛⲉϥϫⲁϫⲉ ϩⲁⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 14ϩⲛⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲫⲟⲣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲧⲃⲃⲟ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 15ϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲁⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ 16ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉϯⲛⲁⲥⲙⲛⲧⲥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲉϯⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϫⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲉϫⲛⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ 17ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲙⲛⲛⲉⲩⲁⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲛⲁⲣⲡⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ 18ϩⲟⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲓⲉ ⲙⲛⲧⲁⲗⲟ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ 19ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲛⲓⲥ 20ⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲉϩⲕⲱϩⲥ ⲛⲁⲛ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ϩⲓⲧⲙⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ 21ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲉϫⲙⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 22ⲙⲁⲣⲛϯⲡⲉⲛⲟⲩⲟⲓ ϩⲛⲟⲩϩⲏⲧ ⲙⲙⲉ ϩⲛⲟⲩⲧⲱⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉⲛϩⲏⲧ ϭⲉϣϭⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲣⲉⲡⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϫⲟⲕⲙ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 23ⲛⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲑⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲁϫⲛⲣⲓⲕⲉ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ 24ⲛⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲛⲥⲁⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲡⲁⲣⲟⲝⲩⲥⲙⲟⲥ ⲛⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲛϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 25ⲉⲙⲡⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲧⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲑⲉ ⲉⲡⲥⲱⲛⲧ ⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 26ⲉⲛⲣⲛⲟⲃⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲛϭⲟⲙ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉⲛϫⲓ ⲙⲡⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲙⲉ ⲙⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ϭⲉ ⲛⲁϣⲱϫⲡ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ 27ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲛⲡⲕⲱϩⲧ ⲛⲧⲥⲁⲧⲉ ⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛϫⲁϫⲉ 28ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲁⲑⲉⲧⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲟⲩⲉϣ ⲙⲙⲛⲧϣⲛϩⲧⲏϥ ϩⲓⲙⲛⲧⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ϣⲟⲙⲛⲧ ϣⲁϥⲙⲟⲩ 29ⲉⲓⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲙⲡϣⲁ ⲛⲛⲁⲟⲩⲏⲣ ⲛⲧⲓⲙⲱⲣⲓⲁ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲉϣϥⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁϥⲉⲡⲡⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ϫⲉ ϥϫⲁϩⲙ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲃⲃⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲁϥⲥⲱϣ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ 30ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲙⲡⲉⲕⲃⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲱⲱⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ 31ⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϭⲓϫ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ 32ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲑⲗⲏⲥⲓⲥ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲡϩⲓⲥⲉ 33ⲡⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲙⲛϩⲉⲛⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲡⲉⲓⲕⲉ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲓⲛⲁⲓ 34ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲙⲏⲣ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲱⲣⲡ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲩⲡⲁⲣⲭⲟⲛⲧⲁ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲥⲥⲟⲧⲡ ⲉⲥⲙⲏⲛ ⲉⲃⲟⲗ 35ⲙⲡⲣⲛⲟⲩϫⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲥⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲟ ⲛⲃⲉⲕⲉ 36ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ 37ⲉⲧⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ϩⲟⲥⲟⲛ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲛⲏⲩ ⲛϥⲛⲁⲱⲥⲕ ⲁⲛ 38ⲡⲁⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉϥϣⲁⲛϩⲱⲡ ⲛϩⲛⲉⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲁⲛ ⲛϩⲏⲧϥ 39ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲏⲡ ⲁⲛ ⲉⲡϩⲱⲡ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲩⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲉⲛⲯⲩⲭⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS