Hebrews 12

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲁⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲙⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲣⲟⲛ ⲙⲁⲣⲛⲡⲱⲧ ϩⲓⲧⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲡⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲙⲡⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲉⲁϥⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲙⲡϣⲓⲡⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲥⲙ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲱϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲙⲁ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲟⲩⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲱⲃϣ ⲙⲡⲥⲟⲡⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲣⲕⲟⲩⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣϣⲱⲥⲙ ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ϣⲁϥⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ ϣⲁϥⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲁⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲉϣϫⲉⲛⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉⲛϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲁⲛ ⲧⲛⲛⲁϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲛⲉⲡⲛⲁ ⲛⲧⲛⲱⲛϩ 10 ⲛⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲣⲟⲥϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲡ 11 ⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲣⲟⲥⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲉϣϫⲉⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ϣⲁⲥϯ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲓⲕⲟⲛ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ 12 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲙⲁⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϭⲓϫ ⲉⲧⲃⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲙⲡⲁⲧ ⲉⲧⲕⲏ 13 ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲙⲓⲉϩⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲉⲧϫⲟⲩϩⲉ ⲡⲱϣⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉⲗⲟ 14 ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲃⲃⲟ ⲡⲁⲓ ⲁϫⲛⲧϥ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 15 ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ϣⲁⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲉ ⲙⲡⲓⲕⲣⲓⲁ ⲉⲥⲣⲏⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲭⲟⲗⲏ ⲛⲥⲉⲥⲱⲱϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ 16 ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲏ ⲉϥⲥⲟⲟϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲏⲥⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϯⲛⲉϥⲙⲛⲧϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ 17 ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲧⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϥϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲉⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲣⲙⲉⲓⲏ 18 ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϯⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲧⲟⲩϭⲟⲙϭⲙ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧϫⲉⲣⲟ ϩⲛⲟⲩⲥⲁⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩϭⲟⲥⲙ ⲙⲛⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛⲟⲩϩⲁⲧⲏⲩ 19 ⲙⲛⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲙⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲙⲟⲩⲉϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲩ 20 ⲙⲡⲟⲩϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲕⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲱϩ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ϣⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ 21 ϩⲟⲩⲧⲱⲥ ⲛⲉⲩϩⲟⲧⲉ ⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟ ⲛϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲧⲱⲧ 22 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϯⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲓ ⲉⲥⲓⲱⲛ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲧⲃⲁ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ 23 ⲁⲩⲱ ⲉⲡϣⲁ ⲙⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲛⲉⲡⲛⲁ ⲛⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ 24 ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲓⲥ ⲙⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡϭⲟϣϭϣ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲁⲁⲃⲉⲗ 25 ϭⲱϣⲧ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲉϣϫⲉⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲟⲩⲣⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲡⲟⲗⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲕⲧⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 26 ⲉϣϫⲉⲁϥⲕⲓⲙ ⲉⲡⲕⲁϩ ϩⲛⲟⲩⲥⲙⲏ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲓ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲕⲓⲙ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲕⲉⲡⲉ 27 ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲧⲉⲓ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲡⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲱⲥ ⲉⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲉϭⲱ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲕⲓⲙ ⲁⲛ 28 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲁⲛϫⲓ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲙⲁⲣⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲛϣⲙϣⲉ ⲉⲛⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩⲥⲧⲱⲧ 29 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲉϥⲟⲩⲱⲱϣⲉ ⲡⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS