Hebrews 12

1ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲁⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲙⲙⲛⲧϫⲁⲥⲓϩⲏⲧ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲃⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲣⲟⲛ ⲙⲁⲣⲛⲡⲱⲧ ϩⲓⲧⲛⲟⲩϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲙⲡⲁⲅⲱⲛ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ 2ⲉⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲁⲣⲭⲏⲅⲟⲥ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲛⲡⲣⲉϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲙⲡⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲕⲏ ⲛⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲉⲁϥⲕⲁⲧⲁⲫⲣⲟⲛⲓ ⲙⲡϣⲓⲡⲉ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 3ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲁⲛⲧⲓⲗⲟⲅⲓⲁ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲥⲙ 4ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲱϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲙⲁ ⲙⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲟⲩⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ 5ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲱⲃϣ ⲙⲡⲥⲟⲡⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲣⲕⲟⲩⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣϣⲱⲥⲙ ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 6ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ϣⲁϥⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ ϣⲁϥⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥⲛⲁϣⲟⲡⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ 7ϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲉⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲙ ⲅⲁⲣ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲡⲉⲧⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟϥ 8ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲁⲧ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲥⲃⲱ ⲉⲛⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲉⲧⲉⲭⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲓⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ 9ⲉϣϫⲉⲛⲉⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉⲛϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ϭⲉ ⲁⲛ ⲧⲛⲛⲁϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲛⲉⲡⲛⲁ ⲛⲧⲛⲱⲛϩ 10ⲛⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲅⲁⲣ ⲡⲣⲟⲥϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲉϩⲛⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲩⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲡ 11ⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲣⲟⲥⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲉϣϫⲉⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ϣⲁⲥϯ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲉⲓⲣⲏⲛⲓⲕⲟⲛ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ 12ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲙⲁⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛϭⲓϫ ⲉⲧⲃⲏⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲙⲡⲁⲧ ⲉⲧⲕⲏ 13ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲙⲓⲉϩⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲉⲧϫⲟⲩϩⲉ ⲡⲱϣⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉⲗⲟ 14ⲡⲱⲧ ⲛⲥⲁϯⲣⲏⲛⲏ ⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲧⲃⲃⲟ ⲡⲁⲓ ⲁϫⲛⲧϥ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 15ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ϣⲁⲁⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϩⲙⲟⲧ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲉ ⲙⲡⲓⲕⲣⲓⲁ ⲉⲥⲣⲏⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲭⲟⲗⲏ ⲛⲥⲉⲥⲱⲱϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ 16ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲟⲩⲛⲟⲩⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲏ ⲉϥⲥⲟⲟϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲏⲥⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϯⲛⲉϥⲙⲛⲧϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ 17ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲧⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϥϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲉⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲣⲙⲉⲓⲏ 18ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϯⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲉⲡⲉⲧⲟⲩϭⲟⲙϭⲙ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧϫⲉⲣⲟ ϩⲛⲟⲩⲥⲁⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩϭⲟⲥⲙ ⲙⲛⲟⲩⲕⲁⲕⲉ ⲙⲛⲟⲩϩⲁⲧⲏⲩ 19ⲙⲛⲟⲩϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲥⲁⲗⲡⲓⲅⲝ ⲙⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲙⲟⲩⲉϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲩ 20ⲙⲡⲟⲩϥⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲕⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ϫⲱϩ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ϣⲁⲩϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ 21ϩⲟⲩⲧⲱⲥ ⲛⲉⲩϩⲟⲧⲉ ⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲟ ⲛϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲧⲱⲧ 22ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛϯⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲓ ⲉⲥⲓⲱⲛ ⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲧⲃⲁ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ 23ⲁⲩⲱ ⲉⲡϣⲁ ⲙⲛⲧⲉⲕⲕⲗⲏⲥⲓⲁ ⲛⲛϣⲣⲡⲙⲙⲓⲥⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲛⲛⲉⲡⲛⲁ ⲛⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲧϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ 24ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲓⲥ ⲙⲛⲡⲉⲥⲛⲟϥ ⲙⲡϭⲟϣϭϣ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲁⲁⲃⲉⲗ 25ϭⲱϣⲧ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲓ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲉϣϫⲉⲛⲏ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲟⲩⲣⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲧϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲓⲧⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲡⲟⲗⲩ ⲙⲁⲗⲗⲟⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲉⲧⲕⲧⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 26ⲉϣϫⲉⲁϥⲕⲓⲙ ⲉⲡⲕⲁϩ ϩⲛⲟⲩⲥⲙⲏ ⲙⲡⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲓ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲕⲓⲙ ⲟⲩ ⲙⲟⲛⲟⲛ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲕⲉⲡⲉ 27ⲧⲟⲧⲉ ⲉⲧⲉⲓ ⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲡⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲕⲓⲙ ϩⲱⲥ ⲉⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲉϭⲱ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲕⲓⲙ ⲁⲛ 28ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲁⲛϫⲓ ⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ⲙⲁⲣⲛϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲛϣⲙϣⲉ ⲉⲛⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲙⲛⲟⲩⲥⲧⲱⲧ 29ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲉϥⲟⲩⲱⲱϣⲉ ⲡⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS