Hebrews 13

ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓⲥⲟⲛ ⲙⲁⲣⲉⲥϭⲱ ⲧⲙⲛⲧⲙⲁⲓϣⲙⲙⲟ ⲙⲡⲣⲣⲡⲉⲥⲱⲃϣ ϩⲓⲧⲛⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ϣⲉⲡϩⲉⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲏⲣ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲣ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ ϩⲱⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲡ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲡⲅⲁⲙⲟⲥ ⲧⲁⲓⲏⲩ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲛⲛⲕⲟⲧⲕ ⲧⲃⲃⲏⲩ ⲙⲡⲟⲣⲛⲟⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲛ[ⲛ]ⲛⲟⲓⲕ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲥⲙⲟⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲛⲟⲩⲙⲁⲓϩⲟⲙⲛⲧ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲣⲉϣⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲃⲟϣⲕ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲛⲁⲕⲁⲁⲕ ⲛⲥⲱⲓ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲏⲕ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲁⲃⲟⲏⲑⲟⲥ ⲛϯⲛⲁⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲣⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟϭ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲡϫⲓⲥⲉ ⲛⲧⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲧⲛⲧⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁϥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲟⲛ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ⲙⲡⲣϣⲉⲉⲓ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲃⲱ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲡϩⲏⲧ ⲧⲁϫⲣⲟ ϩⲛⲟⲩϩⲙⲟⲧ ϩⲛϩⲉⲛϭⲓⲛⲟⲩⲟⲟⲙ ⲁⲛ ⲛⲁⲓ ⲉⲙⲡⲟⲩϯϩⲏⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 10 ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛϭⲓⲛⲉⲧϣⲙϣⲉ ⲛⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ 11 ⲛⲍⲱⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲓⲡⲉⲩⲥⲛⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ϣⲁⲩⲣⲉⲕϩⲛⲉⲩⲥⲱⲙⲁ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ 12 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲓⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲃⲃⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲩⲗⲏ 13 ⲙⲁⲣⲛⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲁⲣⲉⲙⲃⲟⲗⲏ ⲉⲛϥⲓ ϩⲁⲡⲉϥⲛⲟϭⲛⲉϭ 14 ⲙⲛⲧⲁⲛⲡⲟⲗⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲉⲥⲛⲁϭⲱ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲥ 15 ⲙⲁⲣⲛⲧⲁⲗⲟ ϭⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲉⲛⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲛⲉⲛⲥⲡⲟⲧⲟⲩ ⲉⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ 16 ⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲙⲛⲧⲕⲟⲓⲛⲱⲛⲓⲁ ⲙⲡⲣⲣⲡⲉⲩⲱⲃϣ ⲛⲉⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲛⲉⲧⲣⲁⲛⲁϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17 ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲁⲛⲉⲧⲛⲛⲟϭ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲧⲟ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ϩⲁⲛⲉⲧⲙⲯⲩⲭⲏ ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲣⲡⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ⲛⲥⲉⲁϣⲁϩⲟⲙ ⲁⲛ ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉⲧⲛⲛⲟϥⲣⲉ 18 ϣⲗⲏⲗ ϩⲁⲣⲟⲛ ⲧⲛⲡⲓⲑⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥⲩⲛⲓⲇⲏⲥⲓⲥ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲉⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲉⲫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ 19 ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲡⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲁⲁⲧ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ 20 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲡⲛⲟϭ ⲛϣⲱⲥ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲟⲩ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 21 ⲉϥⲉⲥⲃⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲣⲁⲛⲁϥ ⲛϩⲏⲧⲛ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲡⲱϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲟⲟⲩ ϣⲁⲛⲓⲉⲛⲉϩ ϩⲁⲙⲏⲛ 22 ϯⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ϭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲥⲟⲡⲥ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ 23 ⲥⲟⲩⲛⲡⲉⲛⲥⲟⲛ ⲧⲓⲙⲟⲑⲉⲟⲥ ⲉⲁⲓⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲡⲁⲓ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ϯⲛⲏⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 24 ϣⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉⲧⲛⲛⲟϭ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉϣⲓⲛⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲧⲁⲗⲓⲁ 25 ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS