Hebrews 3

ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲉⲧⲟⲭⲟⲥ ⲙⲡⲧⲱϩⲙ ⲛⲧⲡⲉ ⲥⲟⲩⲛⲡⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲧⲉⲛϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓⲁ ⲓⲥ ⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟϥ ⲛⲑⲉ ϩⲱⲱϥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲁⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲙⲡϣⲁ ⲛϩⲟⲩⲉⲉⲟⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥϩⲟⲩⲉⲧⲁⲉⲓⲟ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲡⲏⲓ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟϥ ⲏⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲛⲕⲁ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲕⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲧⲏⲣϥ ϩⲱⲥ ϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ϩⲱⲥ ϣⲏⲣⲉ ⲉϫⲙⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲉⲁⲛⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣϩⲏⲥⲓⲁ ⲙⲛⲡϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲑⲉⲗⲡⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲙⲡⲣϯⲛϣⲟⲧ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲛⲑⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲙⲡϯϭⲛⲁⲧ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ϩⲛⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲇⲟⲕⲓⲙⲁⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉ 10 ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲓⲙⲉⲥⲧⲉϯⲅⲉⲛⲉⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛⲛⲁϩⲓⲟⲟⲩⲉ 11 ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲱⲣⲕ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲛⲧⲁⲟⲣⲅⲏ ϫⲉ ⲛⲛⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ 12 ϭⲱϣⲧ ϭⲉ ⲛⲉⲥⲛⲏⲩ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛϥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲟⲩϩⲏⲧ ⲉϥϩⲟⲟⲩ ⲙⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲛϩ 13 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲉⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲉⲛϩⲟⲥⲟⲛ ⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲡⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲟⲩⲁ ⲛϣⲟⲧ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲧⲁⲡⲁⲧⲏ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ 14 ⲁⲛϭⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲭⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲛϣⲁⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙⲡⲧⲁϫⲣⲟ ⲉⲥⲧⲁϫⲣⲏⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ 15 ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲙⲡⲣϯⲛϣⲟⲧ ⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲛⲑⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲙⲡϯϭⲛⲁⲧ 16 ϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩϯϭⲛⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲛ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲕⲏⲙⲉ ϩⲓⲧⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥ 17 ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲙⲉⲥⲧⲱⲟⲩ ⲛϩⲙⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲏ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲩϣⲁⲩ ϩⲉ ϩⲓⲡϫⲁⲓⲉ 18 ⲛⲧⲁϥⲱⲣⲕ ⲇⲉ ⲛⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲣⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ 19 ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS