Hebrews 5

ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉϣⲁⲩⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲧⲁⲗⲉⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ϩⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟ ⲛⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱϥ ϫⲉ ϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϭⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉϣⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲡⲗⲁⲟⲥ ⲛϥⲧⲁⲗⲟ ϩⲱⲱϥ ϩⲁⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲉⲓϩⲉ ϩⲁⲛⲉϥⲛⲟⲃⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲙⲡⲧⲁⲉⲓⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲁⲁⲣⲱⲛ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲛⲧⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲡⲟⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲟⲛ ⲉϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϩⲛⲕⲉⲙⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ ⲡⲁⲓ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲁϥϫⲓⲥⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲟⲡⲥ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲱⲣϣ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁϣⲕⲁⲕ ⲙⲛϩⲉⲛⲣⲙⲉⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧ[ϩ]ⲟⲧⲉ ⲕⲁⲓⲡⲉⲣ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲁϥⲥⲃⲱ ⲉⲡⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲛⲧⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲁⲓⲧⲓⲟⲥ ⲙⲡⲉⲩϫⲁⲓ ⲛϣⲁⲉⲛⲉϩ 10 ⲉⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲕⲁⲧⲁⲧⲧⲁⲝⲓⲥ ⲙⲙⲉⲗⲭⲓⲥⲉⲇⲉⲕ 11 ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲟϣ ⲛⲁⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲕϩ ⲉⲃⲟⲗϥ ⲉⲧⲃⲉϫⲉⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲟⲟⲛⲉ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲁⲁϫⲉ 12 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲣⲥⲁϩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲟⲛ ⲛϯⲥⲃⲱ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲓⲭⲓⲟⲛ ⲛⲧⲁⲣⲭⲏ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛⲟⲩⲉⲣⲱⲧⲉ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲁⲛ ⲉⲥϫⲟⲟⲣ 13 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲣⲱⲧⲉ ⲟⲩⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ 14 ⲧⲁⲛⲓⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲉϩⲣⲉ ⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉⲝⲓⲥ ⲉⲩⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉⲩⲁⲓⲥⲑⲏⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲉⲩⲅⲩⲙⲛⲁⲍⲉ ⲉⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲛⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS