Hebrews 8

ⲡⲕⲉⲫⲁⲗⲁⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲧⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲡⲉⲑⲣⲟⲛⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲛⲟϭ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲗⲓⲧⲟⲩⲣⲅⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ⲙⲙⲉ ⲧⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲏⲥⲥⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲛ ⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲗⲉⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲓⲑⲩⲥⲓⲁ ⲉⲩⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ⲧⲉ ⲉⲡⲁⲓ ⲉⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉⲧϥⲛⲁⲧⲁⲗⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲡⲉ ⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲧⲁⲗⲟ ⲛⲛⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧϣⲙϣⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲙⲛⲟⲩϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲛⲧⲉⲛⲁⲧⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉϥⲛⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲏ ϭⲱϣⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲕⲉⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲩⲡⲟⲥ ⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟⲩⲟⲕ ⲉⲣⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛϩⲉⲛϣⲙϣⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲛⲑⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲙⲉⲥⲓⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲙⲛⲧⲥ ⲉϫⲛϩⲉⲛⲉⲣⲏⲧ ⲉⲩⲥⲟⲧⲡ ⲉⲛⲉⲣⲉϯϣⲟⲣⲡ ⲅⲁⲣ ϣⲟⲟⲡ ⲁϫⲛⲁⲣⲓⲕⲉ ⲛⲉϥⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲥⲁⲡⲙⲁ ⲛⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲉϥϭⲛⲁⲣⲓⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲓⲥ ⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲙⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲛⲡⲏⲓ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲛⲟⲩⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲛⲃⲣⲣⲉ ⲉⲛⲕⲁⲧⲁⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲥ ⲙⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲩϭⲓϫ ⲉⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲕⲏⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϭⲱ ϩⲛⲧⲁⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲁⲓⲁⲙⲉⲗⲉⲓ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ 10 ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉϯⲛⲁⲥⲙⲛⲧⲥ ⲙⲛⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲉϯⲛⲁⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϫⲛⲛⲁⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲥϩⲁⲓⲥⲟⲩ ⲉϫⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲧⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲗⲁⲟⲥ 11 ⲛⲧⲉⲧⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϯⲥⲃⲱ ⲙⲡⲉϥⲣⲙⲛϯⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲓⲛⲡⲉⲩⲕⲟⲩⲓ ϣⲁⲡⲉⲩⲛⲟϭ 12 ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲩϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲧⲁⲧⲙⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ 13 ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲃⲣⲣⲉ ⲁϥⲣⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧϥⲣⲁⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣϩⲗⲗⲟ ϥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲧⲁⲕⲟ

Copyright information for CopSahidicMSS