James 2

ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲉⲣⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛϫⲟⲉⲓⲥ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ϩⲉⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓ ϩⲟ ⲉⲣⲉϣⲁⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲝⲟⲩⲣ ⲛⲛⲟⲩⲃ ϩⲉⲛ ⲛⲉϥⲧⲏⲏϥⲉ, ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲉⲛ ϩⲉⲃⲥⲱ ⲉⲥⲡⲣⲓⲱⲟⲩ ⲛϥⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓ ⲟⲩϩⲏⲕⲉ ϩⲉⲛ ⲟⲩϩⲃⲥⲱ ⲉⲥⲗⲁⲁⲙ, ⲛⲧⲉⲧⲛϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲉⲧⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛⲧϩⲃⲥⲱ ⲉⲧⲡⲣⲓⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲕⲁⲗⲟⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ⲙⲡϩⲏⲕⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲁϩⲉ ⲣⲁⲧⲕ ⲏ ⲛⲅϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ, ⲉϫⲙ ⲡⲁϩⲩⲡⲟⲡⲟⲇⲓⲟⲛ ⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲃⲧⲟⲩⲟⲛ ⲉⲩⲟⲩⲟⲛ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ, ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲛⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛϩⲉⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ, ⲥⲱⲧⲙ, ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲛⲁⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲙⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲡⲧ ⲛⲛⲉϩⲏⲕⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ, ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ϩⲉⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ, ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ, ⲛⲧⲁϥⲉⲣⲏⲧ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱϣⲃ, ⲙⲡϩⲏⲕⲉ, ⲙⲏ ⲛⲛⲉⲣⲙⲙⲁⲟ ⲁⲛ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛϭⲟⲛⲥ, ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲧⲥⲱⲕ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉϩⲉⲛⲙⲁ ⲛϯϩⲁⲡ, ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲧϫⲓ ⲟⲩⲁ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲃ, ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲩⲟϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱⲕ ⲙⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙϩⲉ, ⲕⲁⲧⲁ ⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲓ ⲡⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕϩⲉ ⲉⲓ ⲕⲁⲗⲱⲥ, ⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϣϫⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϫⲓ ϩⲟ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϩⲱⲥ ⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ 10 ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲁⲣⲉϩ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛϥϩⲉ ⲇⲉ ϩⲛⲛ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉϥϭⲏⲡ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ, 11 ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣϩⲱⲧⲃ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲏⲛ ⲛⲅⲛⲁⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲛ ⲛⲅϩⲱⲧⲃ ⲁⲕϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲁⲧⲏⲥ ⲉⲡⲛⲟⲙⲟⲥ, 12 ϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲛⲧⲉⲧⲉⲛⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ, ϩⲱⲥ ⲉⲩⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲉ 13 ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲁⲧⲛⲁ ⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲛⲁ ⲡⲛⲁ ϣⲁϥϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲛ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 14 ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲙⲛⲧⲁϥ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ, ⲙⲏⲧⲉⲓ ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲁϫⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ, 15 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲛ ⲟⲩⲥⲟⲛ, ⲏ ⲟⲩⲥⲱⲛⲉ ⲉⲩⲕⲏⲕ ⲁϩⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲁⲧ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ 16 ⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ, ϫⲉ ⲃⲱⲕ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲙⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲉⲓ, ⲛϥⲧⲙϯ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲁϩⲉ ⲛⲁⲩ, ⲛⲧⲉ ⲡⲥⲱⲙⲁ, ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲩ 17 ⲛⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ, ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲛⲧⲁⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲕⲁⲧⲁⲣⲟⲥ, 18 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲟⲕ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲟⲩⲛⲧⲁⲕ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ, ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ, ⲙⲁⲧⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϫⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲧⲁⲧⲟⲩⲟⲕ ⲉⲧⲁⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲛⲁϩⲃⲏⲩⲉ, 19 ⲛⲧⲟⲕ ⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ, ⲛⲕⲉⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ϩⲱⲟⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲥⲧⲱⲧ, 20 ⲕⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲓⲙⲉ ⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧϣⲟⲩⲉⲓⲧ ϫⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ, ⲁϫⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲟ ⲛⲛⲁⲣⲅⲟⲛ, 21 ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲉⲛ ⲛⲉϩⲛⲏⲩⲉ ⲁⲩⲟⲩⲧⲙⲁⲉⲓⲟϥ, ⲉⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲛⲉⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉϫⲙ ⲡⲉⲑⲩⲥⲓⲁⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ, 22 ⲕⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲉⲥⲣ ϩⲱⲃ ⲡⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ, ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧⲉϥⲡⲓⲥⲧⲓⲥ, 23 ⲁⲩⲱ ⲁⲥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲧⲉⲕⲣⲁⲫⲏ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲟⲡⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 24 ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲙⲁⲓⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ, ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲛ 25 ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲟⲛ ϩⲣⲁⲁⲃ ⲧⲡⲟⲣⲛⲏ, ⲙⲏ ⲛⲧⲁⲥⲧⲙⲁⲓⲟ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲁⲥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟⲥ ⲛⲛϥⲁⲓϣⲓⲛⲉ, ⲁⲥⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓ ⲕⲉϩⲓⲏ, 26 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲁϫⲛ <ⲡⲛⲁ> ϥⲙⲟⲟⲩⲧ, ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁϫⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲁⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS