James 3

ⲙⲡⲉⲣϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲁϩ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁϫⲓ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲕⲣⲓⲙⲁ ⲧⲏⲣⲛ, ⲧⲉⲛϩⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲧⲏⲣⲏ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲁ ⲛϥϩⲏⲩ ⲁⲛ ϩⲙ ⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲓ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲗⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲩⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ, ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ, ⲧⲉⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲛⲉⲭⲁⲗⲓⲛⲟⲥ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲛⲉϩⲧⲱⲱⲣ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛⲁⲛ, ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲕⲧⲟ ⲙⲡⲉⲩⲕⲉⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ, ⲉⲓⲥ ⲛⲕⲉϫⲏⲩ ⲉⲧⲟ ⲛⲧⲉⲓϭⲟⲧ, ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣ ϩⲱⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲧⲏⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲧ, ⲥⲉⲕⲧⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ, ϩⲓⲧⲛ ϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛϩⲓⲏ, ⲉⲡⲥⲁ ⲉⲧⲉϥⲟⲩⲁϣϥ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲧⲉⲣ ϩⲙⲉ, ⲧⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡⲗⲁⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϥϫⲉ ⲛⲟϭ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲥ ϩⲏⲏⲧⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲛⲕⲱϩⲧ ϫⲉⲣⲉ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲩⲗⲏ, ⲡⲗⲁⲥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲡⲉ, ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲇⲁⲇⲓⲕⲓⲁ [[ⲡⲉ ⲡⲗⲁⲥ]] ϩⲉⲛ [[ⲛⲙⲙⲉⲗⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϫⲱϩⲙ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲙϩⲟ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲭⲟⲥ ⲙⲡⲉϫⲡⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣⲱⲕϩ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛ ⲧⲅⲉ]]ϩⲉⲛⲛⲁ, ⲫⲩⲥⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲛⲑⲩⲣⲓⲟⲛ ⲙⲛ ⲛⲉϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲙⲛ ⲛⲉϫⲁⲧϥⲉ ⲙⲛ ⲛⲉⲧⲃⲧ ⲥⲉⲥⲱⲙ ⲙ ⲙⲟⲟⲩ, ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟⲙⲟⲩ ϩⲉⲛ ⲧⲉⲫⲩⲥⲓⲥ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ, ⲡⲗⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲙⲛ ϭⲟⲙ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲇⲁⲙⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲧϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲉϩ ⲙⲙⲁⲧⲟⲩ ⲛⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲟⲩⲧ, ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲛⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ, ⲁⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲛⲥⲁϩⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁ ⲡⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, 10 ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲧⲉⲓⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲛⲟⲩⲱⲧ ϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓ ⲡⲉⲥⲙⲟⲩ ⲙⲛ ⲡⲥⲁϩⲟⲩ ϣϣⲉ ⲁⲛ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ 11 ⲙⲏⲧⲉⲓ ϣⲁⲣⲉϩⲉⲛϩⲟⲛⲃⲉ ⲧⲁⲩⲟ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛ ϯⲓⲙⲟⲩⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ, ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧϩⲟⲗϭ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲙⲟⲗϩ 12 ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲏ ⲟⲩⲛ ϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲧⲁⲩⲉ ϫⲟⲉⲓⲧ ⲉⲃⲟⲗ, ⲏ ⲧⲉⲟⲩⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲧⲁⲩⲉ ⲕⲛⲧⲉ [[ⲉⲃⲟⲗ, ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲛⲉϣ ⲙ]]ⲗϩ [[ⲣ ⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϩⲟⲗϭ,]] 13 [[ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲥⲁⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ, ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲱⲛϩ]] ⲛⲛⲉϥϩⲉⲃⲏⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲧⲉϥⲁⲛⲁⲥⲧⲣⲟⲫⲏ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ϩⲉⲛ ⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲣⲁϣ ⲙⲛ ⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ 14 ⲉϣϫⲉ ⲟⲩⲛ ⲟⲩⲕⲱϩ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲁϣⲉ ϩⲙ ⲡⲉⲧⲉⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϯ ⲧⲱⲛ ⲙⲡⲣϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ϭⲟⲗ ⲉⲧⲙⲉ, 15 ⲛⲧⲁⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲧⲡⲉ, ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ⲡⲕⲁϩ ⲧⲉ ⲙⲡⲯⲩⲭⲓⲕⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ, 16 ⲡⲙⲁ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲣⲉⲕⲱϩ ϩⲓ ϯ ⲧⲱⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϥⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϭⲓ ⲡⲉϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲛ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲑⲟⲟⲩ 17 ⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲇⲉ ⲧⲉⲉⲃⲟⲗ ϩⲛ ⲧⲡⲉ, ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲛ ⲥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏⲕⲟⲛ ⲧⲉ ⲛϩⲁⲕ ⲛⲣⲉϥⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲃ ⲉⲥⲙⲉϩ ⲛⲛⲁ ϩⲓ ⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛⲛⲁⲛⲟⲩϥ, ⲉⲙⲉⲥⲇⲓⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲉⲥϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲛⲉ, 18 ⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲉⲩϫⲡⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲉⲛ [[ⲟⲩ]]ⲉⲓⲣⲏⲛⲏ [[ⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛϯⲣⲏⲛⲏ,]]

Copyright information for CopSahidicMSS