James 4

[[ϩⲉⲛⲛⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲛⲉ ⲙⲡⲟⲗⲏⲙⲟⲥ ⲙⲛ ⲙⲙⲓϣⲉ ⲉⲧⲉⲛϩⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ, ⲙⲏ ⲛϩⲉⲛⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ]] ϩⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲉ, ϩⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲉⲗⲟⲥ, ⲧⲉⲛⲉⲡⲉⲑⲩⲙⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲧⲏⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϩⲱⲧⲃ, ⲧⲉⲧⲛⲕ ⲱϩ ⲙⲛ ϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛⲙⲓϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲣ ⲡⲟⲗⲏⲙⲟⲥ ⲙⲛⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲓⲧⲉⲓ ⲁⲛ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲓⲧⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲁⲛ, ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲓⲧⲉⲓ ⲕⲁⲕⲟⲥ, ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛϩⲩⲇⲟⲛⲏ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ, ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲙⲛⲧϣⲃⲏⲣ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲣ ϣⲃⲏⲣ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϫⲁϫⲉ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ, ⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲡϫⲓⲛϫⲏ ⲉⲣⲉⲧⲉⲕⲣⲁⲫⲏ ϣⲁϫⲉ ϩⲩⲛ ⲟⲩⲫⲑⲟⲛⲟⲥ, ⲉⲥⲟⲩⲉϣ ⲡⲉ<ⲡⲛⲁ>, ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲛ, ⲥϯ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲙⲟⲧ, ⲉⲧⲃⲉ ⲡⲁⲓ [[ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ]] ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ [[ϯ ⲟⲩⲃⲉ ⲛⲛⲉϫⲁⲥⲉ ϩⲏⲧ ϥⲧ ⲇⲉ ⲛⲛⲟⲩϩⲙⲟⲧ ⲛⲛⲉⲧⲑⲃⲃⲏⲉⲓⲏⲩ,]] [[ⲑⲃⲃⲉⲓⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ϭⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲣⲁⲧ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲃⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ]] ϥⲛⲁⲡⲱⲧ ⲥⲁⲃⲟⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛϭⲓϫ ⲛⲣⲉϥⲣ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲧⲉⲧⲱⲛⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲛϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ ⲧⲁⲗⲉⲡⲟⲣⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣ ϩⲏⲓϥⲉ, ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲓⲙⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛⲥⲱⲃⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲩϩⲏⲃⲉ, ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛⲣⲁϣⲉ ⲉⲩⲱⲕⲙ 10 ⲑⲃⲃⲓⲉ ⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲁⲣⲉϥϫⲁⲥ ⲧⲏⲩⲧⲛ 11 ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ ⲙⲡⲣⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲡⲉⲧⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉⲓ ϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ, ⲉϥⲕⲁⲧⲁⲗⲁⲗⲉⲓ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ, ⲁⲩⲱ ⲉϥⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲉϣϫⲉ ⲕⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲉ ⲛⲕ ⲟⲩⲣⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ, ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲕ ⲟⲩⲕⲣⲓⲧⲏⲥ, 12 ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲑⲏⲧⲏⲥ, ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲕⲣⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉⲧⲉ ⲟⲩⲛ [[ϭⲟⲙ]] ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲁⲛϩⲟ, [[ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲕⲟ, ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲧⲕ ⲛⲓⲙ ⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ,]] 13 [[ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲏ ⲣⲁⲥⲧⲉ ⲧⲉⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲧⲉⲛⲣ ⲟⲩⲣⲟⲙⲡⲉ]] ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲛⲣ ⲉϣⲱⲧ ⲛⲧⲉⲛϯ ϩⲏⲩ, 14 ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲣⲁⲥⲧⲉ, ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲉⲛⲁϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲟ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲉⲗϩⲱⲃ ⲉϥⲟⲩⲟⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲣⲟⲥ ⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲕⲟ, 15 ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉϣⲁⲛⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲣ ϩⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲛⲱⲛϩ, ⲧⲉⲛⲛⲁⲣ ⲡⲁⲓ ⲏ ⲡⲉⲓⲕⲉⲟⲩⲁ, 16 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲉⲛϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲉⲛ ⲛⲉⲧⲉⲛⲙⲛⲧϫⲁⲥⲉ ϩⲏⲧ, ϣⲟⲩϣⲟⲩ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ϩⲟⲟⲩ, 17 ⲡⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ, ⲟⲩⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁϥ ⲡⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS