John 1

1ϩⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ 2ⲡⲁⲓ ϩⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 3ⲛⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁϫⲛⲧϥ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ 4ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ 5ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ϥⲣⲟⲩⲟⲓⲛ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲧⲁϩⲟϥ 6ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 7ⲡⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 8ⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲧⲟϥ ⲉϥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩⲟⲓⲛ 9ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲙⲙⲉⲉ ⲉⲧⲣⲟⲩⲟⲓⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 10ⲛⲉϥϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛϥ 11ⲁϥⲓ ϣⲁⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ϫⲓⲧϥ 12ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲇⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ 13ⲛⲁⲓ ⲉⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲟⲩⲱϣ ⲛⲥⲛⲟϥ ϩⲓⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 14ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁϥⲣⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲓⲙⲉ 15ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲉⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲧⲁϩⲏ ϫⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ 16ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥϫⲱⲕ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ 17ϫⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲉ ⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 18ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲕⲟⲩⲛϥ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ 19ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛϩⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲙϩⲉⲛⲗⲉⲩⲉⲓⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲧⲕⲛⲓⲙ 20ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲁⲣⲛⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 21ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ 22ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲛⲧⲕⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ 23ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲡϫⲁⲓⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 24ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲛⲛⲉⲩϩⲟⲓⲛⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ 25ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϭⲉ ⲕⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 26ⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ 27ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲉⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲛϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲟⲩⲥ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ 28ⲛⲁⲓ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲃⲏⲑⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛϩⲏⲧϥ 29ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϥⲓ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 30ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙ[ⲟ]ⲟⲓ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲧⲁϩⲏ ϫⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ 31ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲓⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ 32ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛϭⲓⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 33ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϥϭⲉⲉⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲙⲟⲩⲕⲱϩⲧ 34ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲡ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 35ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⲛⲉⲣⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 36ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 37ⲁⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲁⲓⲥ 38ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲉⲕⲟⲩⲏϩ ⲧⲱⲛ 39ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲁⲩⲉⲓ ϭⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉ 40ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ 41ⲡⲁⲓ ⲁϥϩⲉ ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲙⲉⲥⲥⲓⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ 42ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲧϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲓⲥ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲕⲏⲫⲁ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 43ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉⲓ 44ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 45ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϩⲉ ⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲥϩⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲓⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ 46ⲡⲉϫⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲣⲉϣⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲡⲉϫⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲅⲛⲁⲩ 47ⲁⲓⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁⲙⲉ ⲉⲙⲙⲛⲕⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ 48ⲡⲉϫⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲱⲛ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ 49ⲁⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ 50ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⲛϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ 51ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS