John 1

ϩⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲁⲓ ϩⲛⲧⲉϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲁⲡⲧⲏⲣϥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁϫⲛⲧϥ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲡⲉ ⲡⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ϥⲣⲟⲩⲟⲓⲛ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲧⲁϩⲟϥ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲧⲟϥ ⲉϥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲙⲙⲉⲉ ⲉⲧⲣⲟⲩⲟⲓⲛ ⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 10 ⲛⲉϥϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲟⲩⲱⲛϥ 11 ⲁϥⲓ ϣⲁⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ϫⲓⲧϥ 12 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲇⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ 13 ⲛⲁⲓ ⲉⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲟⲩⲱϣ ⲛⲥⲛⲟϥ ϩⲓⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 14 ⲁⲩⲱ ⲡϣⲁϫⲉ ⲁϥⲣⲥⲁⲣⲝ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲓⲙⲉ 15 ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲉⲓ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲧⲁϩⲏ ϫⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ 16 ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥϫⲱⲕ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲏⲣⲛ ⲛⲧⲁⲛϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲟⲩⲭⲁⲣⲓⲥ 17 ϫⲉ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲧⲙⲉ ⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ 18 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲛⲉϩ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲕⲟⲩⲛϥ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ 19 ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛϩⲉⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲙϩⲉⲛⲗⲉⲩⲉⲓⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲧⲕⲛⲓⲙ 20 ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲁⲣⲛⲁ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 21 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ 22 ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲛⲧⲕⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟⲛ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ 23 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲡϫⲁⲓⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛϭⲓⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 24 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲛⲛⲉⲩϩⲟⲓⲛⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ 25 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϭⲉ ⲕⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 26 ⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲏⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ 27 ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲉⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲛϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲛⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲟⲩⲥ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ 28 ⲛⲁⲓ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲃⲏⲑⲁⲣⲁⲃⲁ ⲙⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛϩⲏⲧϥ 29 ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϥⲓ ⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 30 ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙ[ⲟ]ⲟⲓ ⲉⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲁⲧⲁϩⲏ ϫⲉ ⲛⲉϥⲟ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ 31 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲓⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ 32 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛϭⲓⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 33 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϥϭⲉⲉⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲙⲟⲩⲕⲱϩⲧ 34 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲡ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 35 ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲛ ⲛⲉⲣⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 36 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉϩⲓⲉⲓⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 37 ⲁⲡⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲁⲓⲥ 38 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲉⲕⲟⲩⲏϩ ⲧⲱⲛ 39 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲁⲩⲉⲓ ϭⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉ 40 ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ 41 ⲡⲁⲓ ⲁϥϩⲉ ⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲙⲉⲥⲥⲓⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ 42 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲧϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲓⲥ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ϫⲉ ⲕⲏⲫⲁ ⲡⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 43 ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲉ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉⲓ 44 ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 45 ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϩⲉ ⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲥϩⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲓⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ 46 ⲡⲉϫⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲣⲉϣⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲑ ⲡⲉϫⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲅⲛⲁⲩ 47 ⲁⲓⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲉϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲓⲥⲣⲁⲏⲗⲓⲧⲏⲥ ⲛⲁⲙⲉ ⲉⲙⲙⲛⲕⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ 48 ⲡⲉϫⲉⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲧⲱⲛ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ 49 ⲁⲛⲁⲑⲁⲛⲁⲏⲗ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ 50 ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ⲛϩⲟⲩⲛ ϩⲁⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲁⲕⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲕⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ 51 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲏⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS