John 10

1ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲣⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲟϩⲉ ⲛⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟⲩⲱⲧⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲕⲉⲥⲁ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ 2ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲣⲟ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲛⲛⲉⲥⲟⲟⲩ 3ⲡⲁⲓ ϣⲁⲣⲉⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛϥⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 4ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ϣⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲉⲩϩⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉϥⲥⲙⲏ 5ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁⲟⲩϣⲙⲙⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲛϣⲙⲙⲟ 6ⲧⲉⲉⲓⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ 7ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲛⲛⲉⲥⲟⲟⲩ 8ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲥⲟⲟⲛⲉ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ 9ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲟ ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥϩⲉ ⲉⲩⲙⲁ ⲙⲙⲟⲟⲛⲉ 10ⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲙⲉϥⲉⲓ ⲉⲧⲃⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲱϥⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲱⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲁⲕⲟ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲛⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϫⲓⲟⲩϩⲟ[ⲩⲟ] 11ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϥⲕⲁⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ 12ⲡϫⲁⲓⲃⲉⲕⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩϣⲱⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲕⲁⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛϥⲡⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲛϥϫⲟⲟⲣⲟⲩ 13ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲓⲃⲉⲕⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲉⲥⲟⲟⲩ 14ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲟⲩⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲉⲓ 15ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲓⲱⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ 16ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲟϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲟⲛ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲁⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩϣⲱⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ 17ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲓⲉϫⲓⲧⲥ 18ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ϥⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲕⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲟⲩⲛϯⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲟⲩⲛϯⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲓⲧⲥ ⲧⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲁⲓⲱⲧ 19ⲁⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ 20ⲛⲉⲩⲛϩⲁϩ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ϥⲗⲟⲃⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ 21ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉϥⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲙⲏ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲩⲱⲛ ⲛⲃⲃⲁⲗ ⲛⲃⲃⲗⲗⲉ 22ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲉⲩⲟⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲡϫⲓⲁⲉⲓⲕ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲉⲧⲉⲡⲣⲱ ⲧⲉ 23ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ϩⲁⲧⲉⲥⲧⲟⲁ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ 24ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ϭⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ⲕϥⲓ ⲙⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ 25ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 26ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ 27ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱⲉⲓ 28ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲁϭⲓϫ 29ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϥϩⲓϫⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ 30ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛⲟⲛⲟⲩⲁ 31ⲁⲩϥⲓⲱⲛⲉ ⲟⲛ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟϥ 32ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ ⲉϩⲁϩ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉⲁϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲧⲉⲧⲛϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲓ 33ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛⲛⲁϩⲓⲱⲛⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉϫⲓⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲛⲧⲕⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 34ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛϥⲥⲏϩ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 35ⲉϣϫⲉⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ 36ⲉⲓⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲓⲱⲧ ⲧⲃⲃⲟϥ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕϫⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 37ⲉϣϫⲉⲛϯⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲡⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ 38ⲉϣϫⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙⲡⲓⲱⲧ 39ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛⲥⲁϭⲟⲡϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩϭⲓϫ 40ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ⲙⲙⲁⲩ 41ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲙⲡϥⲣⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲁⲓⲛ ϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ 42ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS