John 10

ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲣⲟ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲟϩⲉ ⲛⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲟⲩⲱⲧⲃ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲕⲉⲥⲁ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲟⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲣⲟ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲛⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲡⲁⲓ ϣⲁⲣⲉⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲟⲩⲱⲛ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲩⲣⲁⲛ ⲛϥⲛⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉ ϣⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲉⲩϩⲏ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁⲟⲩϣⲙⲙⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲉⲛⲁⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲥⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲥⲙⲏ ⲛⲛϣⲙⲙⲟ ⲧⲉⲉⲓⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲛⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ϩⲉⲛⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲥⲟⲟⲛⲉ ⲛⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲟ ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ϥⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥϩⲉ ⲉⲩⲙⲁ ⲙⲙⲟⲟⲛⲉ 10 ⲡⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲙⲉϥⲉⲓ ⲉⲧⲃⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϩⲱϥⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲱⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲁⲕⲟ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲛⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϫⲓⲟⲩϩⲟ[ⲩⲟ] 11 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϥⲕⲁⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲛⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩ 12 ⲡϫⲁⲓⲃⲉⲕⲉ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩϣⲱⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ϣⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲕⲁⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛϥⲡⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲣⲉⲡⲟⲩⲱⲛϣ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲛϥϫⲟⲟⲣⲟⲩ 13 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁⲓⲃⲉⲕⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲁⲛ ⲡⲉ ϩⲁⲛⲉⲥⲟⲟⲩ 14 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲱⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲟⲩⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲩⲉⲓ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲉⲓ 15 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲓⲱⲧ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϩⲁⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ 16 ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲕⲉⲉⲥⲟⲟⲩ ⲉⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲛⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲟϩⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲟⲛ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲁⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲟϩⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩϣⲱⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ 17 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲓⲉϫⲓⲧⲥ 18 ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ϥⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲕⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲟⲩⲛϯⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲕⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲟⲩⲛϯⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲓⲧⲥ ⲧⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲧⲁⲓϫⲓⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲁⲓⲱⲧ 19 ⲁⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ 20 ⲛⲉⲩⲛϩⲁϩ ⲇⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ϥⲗⲟⲃⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ 21 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲁⲟⲩⲁ ⲁⲛ ⲛⲉ ⲉϥⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲙⲏ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲩⲱⲛ ⲛⲃⲃⲁⲗ ⲛⲃⲃⲗⲗⲉ 22 ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲉⲩⲟⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲡϫⲓⲁⲉⲓⲕ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲉⲧⲉⲡⲣⲱ ⲧⲉ 23 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ϩⲁⲧⲉⲥⲧⲟⲁ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ 24 ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ϭⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ⲕϥⲓ ⲙⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ 25 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 26 ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲛⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ 27 ⲛⲁⲉⲥⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ϣⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱⲉⲓ 28 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲁϭⲓϫ 29 ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϥϩⲓϫⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲟⲣⲡⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧϭⲓϫ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ 30 ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲁⲛⲟⲛⲟⲩⲁ 31 ⲁⲩϥⲓⲱⲛⲉ ⲟⲛ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲣⲟϥ 32 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲓⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ ⲉϩⲁϩ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉⲁϣ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲧⲉⲧⲛϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲓ 33 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛⲛⲁϩⲓⲱⲛⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉϫⲓⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲛⲧⲕⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛϥⲥⲏϩ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ 35 ⲉϣϫⲉⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ 36 ⲉⲓⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲓⲱⲧ ⲧⲃⲃⲟϥ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕϫⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 37 ⲉϣϫⲉⲛϯⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲛⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲡⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ 38 ⲉϣϫⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯϩⲙⲡⲓⲱⲧ 39 ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛⲥⲁϭⲟⲡϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩϭⲓϫ 40 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ⲙⲙⲁⲩ 41 ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲉⲛ ⲙⲡϥⲣⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲁⲓⲛ ϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϩⲉⲛⲙⲉ ⲛⲉ 42 ⲁⲩⲱ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS