John 11

1ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϣⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲡϯⲙⲉ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲙⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ 2ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲧⲉϩⲥⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲥⲟϭⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϥⲉⲧⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲥϥⲱ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲥⲟⲛ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ϣⲱⲛⲉ 3ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ϭⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥϣⲱⲛⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲕⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ 4ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲓϣⲱⲛⲉ ⲛⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 5ⲛⲉⲣⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲉ ⲙⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ ⲛⲙⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 6ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϭⲉ ϫⲉ ϥϣⲱⲛⲉ ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥϭⲱ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉϥⲛϩⲏⲧϥ 7ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲟⲛ ⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ 8ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲉⲣⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲙⲁⲩ 9ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲛⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲉϥϫⲓϫⲣⲟⲡ ϫⲉ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 10ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛⲧⲉⲩϣⲏ ϣⲁϥϫⲓϫⲣⲟⲡ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 11ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛϣⲃⲏⲣ ⲁϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲁⲗⲗⲁ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ 12ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲁϥⲛⲕⲟⲧⲕ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ 13ⲛⲧⲁⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϥⲙⲟⲩ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥϫⲉⲡⲉⲛⲕⲟⲧⲕ ⲙⲡⲱⲃϣ 14ⲧⲟⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲓⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩ 15ⲁⲩⲱ ϯⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲓⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϣⲁⲣⲟϥ 16ⲡⲉϫⲉⲑⲱⲙⲁⲥ ⲡⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲇⲓⲇⲩⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉϥϣⲃⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲙⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ 17ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ϭⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϥϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉϥϩⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ 18ⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲁⲙⲛⲧⲏ ⲛⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ 19ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲁⲩⲉⲓ ⲡⲉ ϣⲁⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲥⲗⲥⲱⲗⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲥⲟⲛ 20ⲙⲁⲣⲑⲁ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲓⲥ ⲛⲏⲩ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲛⲉⲥϩⲙⲟⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲏⲉⲓ 21ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲑⲁ ϭⲉ ⲛⲓⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲉⲕⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ 22ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲟⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲕⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ 23ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛϥ 24ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϩⲙⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ 25ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲛϩ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲕⲁⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ϥⲛⲁⲱⲛϩ 26ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲛϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲧⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲁⲓ 27ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 28ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥϫⲉⲛⲁⲓ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲁⲥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲥⲥⲱⲛⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲥⲁϩ ⲉⲓ ⲁⲩⲱ ϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟ 29ⲛⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧⲙ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟϥ 30ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϯⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲓ ⲛⲉϥϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲙⲁⲣⲑⲁ ⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ 31ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϭⲉ ⲉⲧϩⲙⲡⲏⲓ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲟⲗⲥⲗ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ϫⲉ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲣⲓⲙⲉ ⲙⲙⲁⲩ 32ⲙⲁⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲥⲛⲟϫⲥ ϩⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲉⲕⲙⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲥⲟⲛ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲡⲉ 33ⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲟⲟⲧ 34ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁϥ ⲧⲱⲛ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲛⲅⲛⲁⲩ 35ⲁϥⲣⲓⲙⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ 36ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲑⲉ ⲉⲧϥⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ 37ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲃⲃⲁⲗ ⲙⲡⲃⲗⲗⲉ ⲉⲓⲉ ⲛⲉⲙⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲙⲧⲣⲉⲡⲁⲓ ⲙⲟⲩ 38ⲓⲥ ϭⲉ ⲟⲛ ⲉϥⲟⲟⲧ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲉⲟⲩⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲱⲛⲉ ϩⲓⲣⲱϥ 39ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ϫⲉ ϥⲓⲡⲱⲛⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉⲙⲁⲣⲑⲁ ⲛⲁϥ ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲏⲇⲏ ⲁϥⲣⲥⲧⲟⲓ ⲡⲉϥϥⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ 40ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲧⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 41ⲁⲩϥⲓⲡⲱⲛⲉ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥϥⲓⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ϫⲉ ⲁⲕⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲉⲓ 42ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲕⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ 43ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ϫⲉ ⲗⲁⲍⲁⲣⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 44ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁϥⲙⲟⲩ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲙⲛⲉϥϭⲓϫ ϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲣⲉⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲙⲏⲣ ϩⲛⲟⲩⲥⲟⲩⲇⲁⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁϥ ⲛϥⲃⲱⲕ 45ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ϣⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ 46ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ϣⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲥ ⲁⲁⲩ 47ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϭⲉ ⲛⲙⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲣϩⲁϩ ⲙⲙⲁⲓⲛ 48ⲉⲛϣⲁⲛⲕⲁⲁϥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲛϭⲓⲛⲉϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲛⲥⲉϥⲓ ⲛⲧⲟⲟⲧⲛ ⲙⲡⲉⲛⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 49ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩ 50ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲗⲟⲅⲓⲍⲉ ⲁⲛ ϫⲉ ⲥⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲙⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 51ⲛⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲓⲥ ⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲁⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ 52ⲁⲩⲱ ϩⲁⲡϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲟⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥⲉⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲉⲩⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ 53ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ 54ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲉⲧϩⲏⲛ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉⲉⲫⲣⲁⲓⲙ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 55ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲛϭⲓⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲃⲃⲟⲟⲩ 56ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲡⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲛⲇⲟϭⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛϥⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡϣⲁ 57ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲛⲙⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲁⲩϯ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲉϥⲉⲧⲁⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲡϥ

Copyright information for CopSahidicMSS