John 12

ⲓⲥ ϭⲉ ϩⲁⲑⲏ ⲛⲥⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲥ ⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲙⲁⲣⲑⲁ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲙⲁⲣⲓⲁ ϭⲉ ⲁⲥϫⲓ ⲛⲟⲩⲗⲓⲧⲣⲁ ⲛⲥⲟϭⲛ ⲛⲛⲁⲣⲇⲟⲥ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲕⲏ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧⲥ ⲁⲥⲧⲱϩⲥ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϥⲱⲧⲉ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϩⲙⲡϥⲱ ⲛⲧⲉⲥⲁⲡⲉ ⲁⲡⲏⲓ ⲇⲉ ⲙⲟⲩϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲧⲟⲓ ⲙⲡⲥⲟϭⲛ ⲡⲉϫⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩϯⲡⲉⲉⲓⲥⲟϭⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁϣⲙⲛⲧϣⲉ ⲛⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲉϥⲣⲟⲟⲩϣ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲛϩⲏⲕⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲉϥϫⲓⲟⲩⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲡⲉⲅⲗⲱⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲉϥϩⲱϥⲧ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲱⲧⲛ ϩⲁⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲁⲕⲁⲉⲓⲥⲉ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛϯⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲛ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ϥⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲧⲃⲉⲓⲥ ⲁⲛ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲛ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 10 ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ϭⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲡⲕⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ 11 ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉϩⲁϩ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲃⲏⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲓⲥ 12 ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡϣⲁ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲓⲥ ⲛⲏⲩ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 13 ⲁⲩϫⲓ ⲛϩⲉⲛⲃⲁ ϩⲛϩⲉⲛⲃⲛⲛⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲧⲉⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ 14 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉⲩⲉⲓⲱ ⲁϥⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ 15 ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲥⲓⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲟⲩⲣⲣⲟ ⲛⲏⲩ ⲛⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϫⲛⲟⲩⲥⲏϭ ⲛⲉⲓⲱ 16 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲣⲡⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ 17 ⲛⲉϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϭⲉ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲗⲁⲍⲁⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 18 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁϥⲣⲡⲉⲓⲙⲁⲓⲛ 19 ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲥⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 20 ⲛⲉⲩⲛϩⲉⲛⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲃⲏⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡϣⲁ 21 ⲛⲁⲓ ϭⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲓ ⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ 22 ⲁⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲉⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲉⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲉⲓⲥ 23 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 24 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲧⲃⲗⲃⲓⲗⲉ ⲛⲥⲟⲩⲟ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲥⲙⲟⲩ ϣⲁⲥϭⲱ ⲙⲁⲩⲁⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ϣⲁⲥϯⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲛⲁϣⲱϥ 25 ⲡⲉⲧⲙⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲟⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϩⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϥⲛⲁϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 26 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲕⲉⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲟⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲓ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲛⲁⲧⲁⲓⲟϥ 27 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲓⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ 28 ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲩⲥⲙⲏ ϭⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲓϯⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ϯⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ 29 ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩϩⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ 30 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲓⲥⲙⲏ ⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 31 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲉ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ 32 ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲁⲥⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ϯⲛⲁⲥⲉⲕⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ 33 ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲓ ⲛⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ϩⲛⲁϣ ⲙⲙⲟⲩ 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲉⲥⲧⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 35 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲧⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ 36 ϩⲟⲥⲟⲛ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥϩⲟⲡϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ 37 ⲛⲉⲓⲙⲁⲓⲛ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲁϥⲁⲁⲩ ⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ 38 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛϩⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϭⲃⲟⲉⲓ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲁϥϭⲱⲗⲡ ⲉⲛⲓⲙ 39 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲙⲡⲟⲩϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲟⲛ ⲛϭⲓⲏⲥⲁⲓⲁⲥ 40 ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲙ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲙ ⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ϩⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲛⲟⲉⲓ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲧⲁⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ 41 ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ϫⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 42 ϩⲟⲙ[ⲟⲓ]ⲱⲥ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲩϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ 43 ⲁⲩⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 44 ⲓⲥ ϭⲉ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲉϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 45 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 46 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲛⲛⲉϥϭⲱ ϩⲙⲡⲕⲁⲕⲉ 47 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛϥϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϯⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲛⲁϩⲙⲉϥ 48 ⲡⲉⲧⲁⲑⲉⲧⲓ ⲙⲙⲟⲉⲓ ⲉⲛϥϫⲓ ⲁⲛ ⲛⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲟⲩⲛⲧϥⲡⲉⲧⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲙⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ 49 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲓ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲧⲁⲩⲟϥ 50 ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲧⲉϥⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲧⲉ ⲛⲉϯϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓⲱⲧ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉϯϣⲁϫⲉ ⲙⲙⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS