John 13

1ϩⲁⲑⲏ ⲇⲉ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ ⲉⲁϥⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲉⲧϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ 2ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲁⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲡϩⲏⲧ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 3ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲓⲱⲧ ϯⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 4ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ ϩⲙⲡⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁϥⲕⲁⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⲙⲙⲟϥ 5ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲉϫⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲗⲉⲕⲁⲛⲏ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛⲉⲓⲱ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲧⲟⲩ ⲙⲡⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙⲏⲣ ⲙⲙⲟϥ 6ⲁϥⲉⲓ ϭⲉ ϣⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲉⲡⲏ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲁⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 7ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲟⲕ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲕⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ 8ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲕⲁⲁⲕ ⲉⲉⲓⲁⲣⲁⲧ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲧⲙⲉⲓⲁⲣⲁⲧⲕ ⲙⲛⲧⲕⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛⲙⲙⲁⲓ 9ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲁⲛⲁⲕⲉϭⲓϫ ⲛⲙⲧⲁⲁⲡⲉ 10ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲱⲕⲙ ⲛϥⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲓⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲧⲃⲃⲏⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲏⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲏⲣⲧⲛ ⲁⲛ 11ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲏⲩ ⲁⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ 12ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱ ϭⲉ ⲉϥⲉⲓⲱ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁϥϫⲓⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ 13ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ 14ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲁⲓⲁⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲉⲓⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 15ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 16ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ 17ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲁⲁⲩ 18ⲛⲉⲉⲓϫⲉⲣⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲁⲟⲓⲕ ⲁϥϥⲓⲡⲉϥϯⲃⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲉⲓ 19ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ 20ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲓ ⲙⲡⲉϯⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉϥϫⲓ ⲙⲙⲟⲉⲓ ⲡⲉⲧϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 21ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ 22ⲛⲉⲩϭⲱϣⲧ ϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁⲡⲟⲣⲓ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲓⲙ 23ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲛⲏϫ ⲉⲕⲟⲩⲛϥ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲓⲥ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ 24ⲁϥϫⲱⲣⲙ ϭⲉ ⲟⲩⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϥϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ 25ⲁⲡⲏ ϭⲉ ⲛⲟϫϥ ⲉϫⲛⲧⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲛⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ 26ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲉⲡⲡⲟⲉⲓⲕ ⲧⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲉⲡⲡⲟⲓⲕ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ 27ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉϥϫⲓⲡⲟⲓⲕ ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲁⲁϥ ⲁⲣⲓϥ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ 28ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲛⲁϥ 29ⲛⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲡⲉⲅⲗⲱⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲉⲡⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲡϣⲁ ⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉϯ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ 30ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ϭⲉ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛϭⲓⲡⲏ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ⲧⲉ 31ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 32ⲉϣϫⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϥⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ 33ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉϯⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ 34ⲡⲗⲏⲛ ϯϯ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲃⲃⲣⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 35ϩⲙⲡⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 36ⲡⲉϫ[ⲁϥ] ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲥ[ⲓ]ⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁ ⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲛⲁϣⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲕⲉⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉⲓ 37ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛϯⲛⲁⲟⲩⲁϩⲧ ⲛⲥⲱⲕ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ 38ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲕⲁⲧⲉⲕⲯⲩ[ⲭⲏ] ϩⲁⲣⲟⲓ ϩⲁ[ⲙ]ⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲡⲕⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ

Copyright information for CopSahidicMSS