John 13

ϩⲁⲑⲏ ⲇⲉ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ϫⲉ ⲉϥⲉⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ ⲉⲁϥⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲉⲧϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧⲟⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲇⲓⲡⲛⲟⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲁⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲡϩⲏⲧ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲓⲱⲧ ϯⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ ϩⲙⲡⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ ⲁϥⲕⲁⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲁϥⲙⲟⲣϥ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲉϫⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲗⲉⲕⲁⲛⲏ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛⲉⲓⲱ ⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲟⲧⲟⲩ ⲙⲡⲗⲉⲛⲧⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙⲏⲣ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲉⲓ ϭⲉ ϣⲁⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲉⲡⲏ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲁⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲟⲕ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲕⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲕⲁⲁⲕ ⲉⲉⲓⲁⲣⲁⲧ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲧⲙⲉⲓⲁⲣⲁⲧⲕ ⲙⲛⲧⲕⲙⲉⲣⲟⲥ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲁⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲁⲛⲁⲕⲉϭⲓϫ ⲛⲙⲧⲁⲁⲡⲉ 10 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲱⲕⲙ ⲛϥⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲓⲁⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϥⲧⲃⲃⲏⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲏⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲏⲣⲧⲛ ⲁⲛ 11 ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲃⲃⲏⲩ ⲁⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ 12 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲟⲩⲱ ϭⲉ ⲉϥⲉⲓⲱ ⲛⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲁϥϫⲓⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ 13 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ 14 ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲁⲓⲁⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϣϣⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲉⲓⲁⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 15 ⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲁⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 16 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉϥϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲉⲛⲁⲁⲁϥ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ 17 ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲁⲓ ⲛⲁⲓⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲁⲁⲩ 18 ⲛⲉⲉⲓϫⲉⲣⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲁⲟⲓⲕ ⲁϥϥⲓⲡⲉϥϯⲃⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲉⲓ 19 ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲙⲡⲁⲧϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉϥϣⲁⲛϣⲱⲡⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ 20 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲓ ⲙⲡⲉϯⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉϥϫⲓ ⲙⲙⲟⲉⲓ ⲡⲉⲧϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲉϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 21 ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ 22 ⲛⲉⲩϭⲱϣⲧ ϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲁⲡⲟⲣⲓ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲓⲙ 23 ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲛⲏϫ ⲉⲕⲟⲩⲛϥ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲓⲥ ⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ 24 ⲁϥϫⲱⲣⲙ ϭⲉ ⲟⲩⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϥϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲟϥ 25 ⲁⲡⲏ ϭⲉ ⲛⲟϫϥ ⲉϫⲛⲧⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲛⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ 26 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁⲥⲉⲡⲡⲟⲉⲓⲕ ⲧⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲉⲡⲡⲟⲓⲕ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ 27 ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲉϥϫⲓⲡⲟⲓⲕ ⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁⲁⲁϥ ⲁⲣⲓϥ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ 28 ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲛⲁϥ 29 ⲛⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉⲡⲓⲇⲏ ⲡⲉⲅⲗⲱⲥⲥⲟⲕⲟⲙⲟⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϣⲉⲡⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲭⲣⲓⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲡϣⲁ ⲏ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉϯ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ 30 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ϭⲉ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛϭⲓⲡⲏ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧⲉⲩϣⲏ ⲇⲉ ⲧⲉ 31 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 32 ⲉϣϫⲉⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲓⲉⲟⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϥⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ 33 ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉϯⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ 34 ⲡⲗⲏⲛ ϯϯ ⲛⲟⲩⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲃⲃⲣⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲙⲉⲣⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 35 ϩⲙⲡⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲙⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 36 ⲡⲉϫ[ⲁϥ] ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲥ[ⲓ]ⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁ ⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲛⲁϣⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲉⲕⲉⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉⲓ 37 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛϯⲛⲁⲟⲩⲁϩⲧ ⲛⲥⲱⲕ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ 38 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲕⲁⲧⲉⲕⲯⲩ[ⲭⲏ] ϩⲁⲣⲟⲓ ϩⲁ[ⲙ]ⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲙⲡⲕⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ

Copyright information for CopSahidicMSS