John 16

1ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ 2ⲁⲩⲣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉϥⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 3ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲁⲣⲛⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ 4ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲛⲉⲓⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲡⲉ 5ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ 6ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲓϫⲉⲛⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲧⲗⲩⲡⲏ ⲙⲉϩⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ 7ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲙⲉ ⲥⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓⲉⲃⲱⲕ ⲉⲉⲓⲧⲙⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲛⲏⲩ ⲁⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ 8ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϥⲛⲁϫⲡⲓⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 9ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ 10ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ 11ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲧϭⲁⲓⲟϥ 12ⲉⲧⲓ ⲟⲩⲛϯϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣϥⲓ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ 13ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲏ ⲉⲓ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲧⲙⲉ ϥⲛⲁϫⲓⲙⲟⲓⲧ ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲛⲁϫⲉⲡⲉⲧϥⲛⲁⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ 14ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲧⲉⲡⲱⲓ ⲡⲉ ⲛϥϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ 15[ ] 16ⲕⲉⲕⲟⲩⲉⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲗⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ 17ⲡⲉϫⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ [ⲡⲉ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ 18ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲓⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥϫⲉⲟⲩ 19ⲁϥⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ [ⲡⲉ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲗⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲓ 20ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲟⲓⲧ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲗⲩⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ 21ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲉⲓ ⲉⲥⲛⲁⲙⲓⲥⲉ ⲟⲩⲛⲧⲥⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓⲧⲉⲥⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲡⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲁⲥϫⲡⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 22ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϥⲓⲡⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 23ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϫⲛⲟⲩⲓ ⲁⲛ ⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲙⲡⲓⲱⲧ ϥⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ 24ϣⲁⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲓ ⲗⲗⲁⲁⲩ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲓⲧⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ 25ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲉⲓⲛⲁϣⲁϫⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲓⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓⲱⲧ 26ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲡⲥⲡⲓⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 27ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲱⲧ ϥⲙⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲱⲧ 28ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛⲥⲱⲓ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ 29ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕϣⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲙⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ 30ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲛⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ϫⲛⲟⲩⲕ ϩⲙⲡⲁⲓ ⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 31ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲙⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 32ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲛⲉϥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϯϭⲉⲉⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲓ 33ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲣⲟ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS