John 16

ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲁⲩⲣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉϥⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩϣⲙϣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲁⲣⲛⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛⲡⲁⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛⲧ ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲛⲉⲓⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲓϫⲉⲛⲁⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲧⲗⲩⲡⲏ ⲙⲉϩⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲧⲙⲉ ⲥⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓⲉⲃⲱⲕ ⲉⲉⲓⲧⲙⲃⲱⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲡⲁⲣⲁⲕⲗⲏⲧⲟⲥ ⲛⲏⲩ ⲁⲛ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲉⲉⲓϣⲁⲛⲃⲱⲕ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ϣⲁⲣⲱⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϥⲛⲁϫⲡⲓⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲛⲟⲃⲉ ⲙⲉⲛ ϫⲉ ⲛⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ 10 ⲉⲧⲃⲉⲧⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥⲩⲛⲏ ⲇⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ 11 ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲧϭⲁⲓⲟϥ 12 ⲉⲧⲓ ⲟⲩⲛϯϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣϥⲓ ⲁⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ 13 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲏ ⲉⲓ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲧⲙⲉ ϥⲛⲁϫⲓⲙⲟⲓⲧ ϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲛⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲛⲁϫⲉⲡⲉⲧϥⲛⲁⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ 14 ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲧⲉⲡⲱⲓ ⲡⲉ ⲛϥϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ 15 [ ] 16 ⲕⲉⲕⲟⲩⲉⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲗⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ 17 ⲡⲉϫⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ [ⲡⲉ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ 18 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲓⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥϫⲉⲟⲩ 19 ⲁϥⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ [ⲡⲉ] ⲛⲧⲉⲧⲛⲗⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉⲣⲟⲓ 20 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲟⲓⲧ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ϥⲛⲁⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁⲗⲩⲡⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲧⲛⲗⲩⲡⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲩⲣⲁϣⲉ 21 ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲉⲓ ⲉⲥⲛⲁⲙⲓⲥⲉ ⲟⲩⲛⲧⲥⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓⲧⲉⲥⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛϫⲡⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲣⲁϣⲉ ϫⲉ ⲁⲥϫⲡⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 22 ⲛⲧⲱⲧⲛ ϭⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲉⲛ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲗⲩⲡⲏ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϥⲓⲡⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 23 ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϫⲛⲟⲩⲓ ⲁⲛ ⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲙⲡⲓⲱⲧ ϥⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ 24 ϣⲁⲧⲉⲛⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲓ ⲗⲗⲁⲁⲩ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲓⲧⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲣⲁϣⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ 25 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ϩⲟⲧⲉ ⲛⲉⲓⲛⲁϣⲁϫⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲓⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓⲱⲧ 26 ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁⲥⲉⲡⲥⲡⲓⲱⲧ ⲉⲧⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 27 ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲱⲧ ϥⲙⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲱⲧ 28 ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲛⲥⲱⲓ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲓⲱⲧ 29 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲕϣⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲙⲡⲁⲣϩⲟⲓⲙⲓⲁ 30 ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲛⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ϫⲛⲟⲩⲕ ϩⲙⲡⲁⲓ ⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 31 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉⲧⲙⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 32 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲛⲉϥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲁⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϯϭⲉⲉⲧ ⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲓ 33 ⲛⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲣⲟ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS