John 18

1ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙⲡⲭⲓⲙⲁⲣⲟⲥ ⲙⲡⲕⲉⲇⲣⲟⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲟⲩϣⲏⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 2ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓⲥ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 3ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ϭⲉ ⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲙϩⲉⲛⲫⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛⲙϩⲉⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ 4ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲛⲓⲙ 5ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 6ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲛⲥⲁⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ 7ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲛⲓⲙ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ 8ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲕⲁⲛⲁⲓ ⲧⲁⲣⲟⲩⲃⲱⲕ 9ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲓⲧⲁⲕⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 10ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲁϥⲧⲟⲕⲙⲉⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲉϩⲧⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥⲗⲡⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲉⲡⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲡⲉ ⲙⲁⲗⲭⲟⲥ 11ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲧⲉⲕⲥⲏϥⲉ ⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲉⲓϩ ⲡϫⲱ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲙⲏ ⲛϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲁⲛ 12ⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲙⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩϭⲱⲡⲉ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲙⲟⲣϥ 13ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲧϥ ϣⲁⲁⲛⲛⲁⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲡϣⲟⲙ[ⲛⲧ] ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 14ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲡⲗⲁⲟⲥ 15ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲇⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲓⲥ 16ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ⲃⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲙⲡⲣⲟ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲉⲙⲛⲟⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ 17ⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲙⲛⲟⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲏ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ 18ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛϭⲓⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲙⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲁⲩϫⲉⲣⲉⲟⲩϣⲁϩ ⲉⲩⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡϫⲁϥ ⲃⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ 19ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲛⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲥⲃⲱ 20ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲓϯⲥⲃⲱ ϩⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉϣⲁⲣⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ϩⲙⲡϩⲱⲡ 21ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲁϫⲛⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ 22ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲛⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲣⲉϩⲧⲓⲥ ⲛⲟⲩⲁⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲟⲩⲱϣⲃ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 23ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲕⲁⲕⲱⲥ ⲁⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲣⲓⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲡⲁⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉϣϫⲉⲕⲁⲗⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ 24ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲁⲛⲛⲁⲥ ⲉϥⲙⲏⲣ ϣⲁⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 25ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲡⲏ ⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ 26ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲥⲗⲡⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲛⲧⲉϣⲛⲏ ⲛⲙⲙⲁϥ 27ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ 28ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ 29ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ 30ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲙⲡⲁⲓ ⲣⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲕ 31ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲙⲉⲩⲧⲗⲁⲁⲩ 32ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ϩⲛⲁϣ ⲙⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ 33ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 34ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲡⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ ϫⲉⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 35ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉⲕϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲁⲁϥ 36ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲛⲉⲩⲛⲁⲙⲓϣⲉ ⲡⲉ ⲛϭⲓⲛⲁϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲁⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ 37ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲣⲣⲟ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲣⲟ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟⲉⲓ ⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲙⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲉ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ 38ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϯϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲁⲓⲧⲓⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 39ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲕⲁⲟⲩⲁ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲧⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 40ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲕⲁⲡⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS