John 18

ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙⲡⲭⲓⲙⲁⲣⲟⲥ ⲙⲡⲕⲉⲇⲣⲟⲥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉⲣⲉⲟⲩϣⲏⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓⲥ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ϭⲉ ⲉⲁϥϫⲓ ⲛⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲙϩⲉⲛⲫⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲗⲁⲙⲡⲁⲥ ⲛⲙϩⲉⲛϩⲟⲡⲗⲟⲛ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲛⲓⲙ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲛⲥⲁⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲛⲓⲙ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲕⲁⲛⲁⲓ ⲧⲁⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲛⲧⲁⲕⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲓⲧⲁⲕⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 10 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲥⲏϥⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲁϥⲧⲟⲕⲙⲉⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲉϩⲧⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥⲗⲡⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲉⲡⲣⲁⲛ ⲇⲉ ⲙⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲡⲉ ⲙⲁⲗⲭⲟⲥ 11 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲧⲉⲕⲥⲏϥⲉ ⲉⲡⲉⲥⲕⲟⲉⲓϩ ⲡϫⲱ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲙⲏ ⲛϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲁⲛ 12 ⲧⲉⲥⲡⲉⲓⲣⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲭⲓⲗⲓⲁⲣⲭⲟⲥ ⲛⲙⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩϭⲱⲡⲉ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲙⲟⲣϥ 13 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲧϥ ϣⲁⲁⲛⲛⲁⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲡϣⲟⲙ[ⲛⲧ] ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 14 ⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲥⲣⲛⲟϥⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲟⲩ ϩⲁⲡⲗⲁⲟⲥ 15 ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲇⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲓⲥ 16 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ⲃⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲙⲡⲣⲟ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲉⲙⲛⲟⲟⲧⲉ ⲁϥϫⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ 17 ⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲙⲛⲟⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲏ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ 18 ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛϭⲓⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲙⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉⲁⲩϫⲉⲣⲉⲟⲩϣⲁϩ ⲉⲩⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡϫⲁϥ ⲃⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ 19 ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲛⲉⲓⲥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉϥⲥⲃⲱ 20 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲓϯⲥⲃⲱ ϩⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲙⲁ ⲉϣⲁⲣⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲓϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ϩⲙⲡϩⲱⲡ 21 ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲁϫⲛⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲁⲛⲟⲕ 22 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁ ⲛⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲣⲉϩⲧⲓⲥ ⲛⲟⲩⲁⲁⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲟⲩⲱϣⲃ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 23 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲕⲁⲕⲱⲥ ⲁⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲣⲓⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲡⲁⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉϣϫⲉⲕⲁⲗⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ 24 ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲁⲛⲛⲁⲥ ⲉϥⲙⲏⲣ ϣⲁⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 25 ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲡⲏ ⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ 26 ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲉⲩⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲥⲗⲡⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲕ ϩⲛⲧⲉϣⲛⲏ ⲛⲙⲙⲁϥ 27 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ 28 ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲃⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲥⲱⲱϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲉⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ 29 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓⲁ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ 30 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲙⲡⲁⲓ ⲣⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲉⲛⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲕ 31 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲛⲁⲛ ⲉⲙⲉⲩⲧⲗⲁⲁⲩ 32 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ⲉϥⲥⲏⲙⲁⲛⲉ ϫⲉ ϩⲛⲁϣ ⲙⲙⲟⲩ ⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ 33 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 34 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲡⲁⲓ ϩⲁⲣⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ ϫⲉⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 35 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲅⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉⲕϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲕ ⲉⲧⲟⲟⲧ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲕⲁⲁϥ 36 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲛⲉⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲛⲉⲩⲛⲁⲙⲓϣⲉ ⲡⲉ ⲛϭⲓⲛⲁϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲁⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ 37 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲕⲟⲩⲛ ϭⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲣⲣⲟ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲣⲟ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟⲉⲓ ⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲡⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲙⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲉ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲁⲥⲙⲏ 38 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲧⲉ ⲧⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲛϯϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲁⲓⲧⲓⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 39 ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲥⲱⲛⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲕⲁⲟⲩⲁ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲧⲁⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 40 ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲕⲁⲡⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲁⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲡⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS