John 19

1ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥϫⲓ ⲛⲓⲥ ⲁϥⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 2ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩϣⲉⲛⲧⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲟⲩϣⲧⲏⲛ ⲛϫⲏϭⲉ 3ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ 4ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲛⲧϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛϯϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲁⲓⲧⲓⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 5ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛϣⲟⲛⲧⲉ ϩⲓϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲛϫⲏϭⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲣⲱⲙⲉ 6ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲗⲟⲓϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ 7ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲁⲁϥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 8ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ 9ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲛⲧⲟⲕ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ 10ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲛ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϯⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϯⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲕⲁⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 11ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲙⲛⲧⲕⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲟⲟⲧⲕ ⲟⲩⲛⲧϥⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲙⲙⲁⲩ 12ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲕⲁⲡⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲕⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϯⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲣⲣⲟ ⲉϥϯⲟⲩⲃⲉⲡⲣⲣⲟ 13ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲥ ⲁϥⲑⲙⲥⲟϥ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ ⲟⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲗⲓⲑⲟⲥⲧⲣⲱⲧⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲁⲃⲃⲁⲑⲁ 14ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲡⲥⲟⲟ ⲡⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉⲧⲛⲣⲣⲟ 15ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϥⲓⲧϥ ϥⲓⲧϥ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲣⲣⲟ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲛⲕⲉⲣⲣⲟ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲣⲣⲟ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣ 16ⲧⲟⲧⲉ ϭⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ 17ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥ⳧ⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑ 18ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲟⲩⲁ ⲛⲥⲁⲡⲓⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲛⲥⲁⲡⲁⲓ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ 19ⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟϭϥ ⲉⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲛⲉϥⲥⲏϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 20ⲡⲉⲓⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϩⲁϩ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟϣϥ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛϭⲓⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲛⲓⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲏϩ ⲙⲉⲛ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲙⲙⲛⲧϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 21ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲥⲁϩϥ ϫⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲡⲏⲏ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 22ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲥⲁϩϥ ⲁⲓⲥⲁϩϥ 23ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϫⲓⲡⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲁϥ ⲛϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲛ ⲟⲩⲱⲛ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲕⲉϣⲧⲏⲛ ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲣⲡ ⲁⲛ ⲉϫⲱⲥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩⲥⲁϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲧⲉ 24ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲡⲁϩⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛⲉⲛⲓⲙ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲛⲁⲣⲧⲁⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲉϣⲛⲁϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϫⲛⲧⲁϩⲃⲥⲱ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲣⲛⲁⲓ 25ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲁⲧⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲛⲓⲥ ⲛϭⲓⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲕⲗⲱⲡⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ 26ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲓⲥⲡⲟⲩϣⲏⲣⲉ 27ⲉⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲓⲧⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲏⲉⲓ 28ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲱⲕ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲃⲉ 29ⲛⲉⲩⲛⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛϩⲙϫ ⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲙϫ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ 30ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡϩⲙϫ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲓⲕⲉ ⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁϥϯ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ 31ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϭⲱ ϩⲓⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱϭⲡ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲥⲉϥⲓⲧⲟⲩ ⲙⲙⲁⲩ 32ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲟⲩⲉϭⲡⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲙⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲙⲙⲁϥ 33ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϫⲛⲓⲥ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲉϭⲡⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 34ⲁⲗⲗⲁ [ⲁ]ⲟⲩⲁ ⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁϥⲕⲱⲛⲥ ⲙⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ ⲛⲟⲩⲗⲟⲅⲭⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲛⲙⲟⲩⲙⲟⲟⲩ 35ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉϥϫⲉⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 36ⲛⲧⲁⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲕⲁⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲱϣϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ 37ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲟⲛⲥϥ 38ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁ ⲉⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲓⲥ ⲉϥϩⲏⲡ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϥⲓⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϥⲓⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ 39ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛϭⲓⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲓⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲓⲅⲙⲁ ⲛϣⲁⲗ ϩⲓⲁⲗⲗⲱⲓ ⲉⲩⲛⲁⲣϣⲉ ⲛⲗⲓⲧⲣⲁ 40ⲁⲩϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲙⲟⲣϥ ⲛϩⲉⲛϩⲃⲱⲱⲥ ⲛⲙⲛϩⲏⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲕⲟⲟⲥⲟⲩ 41ⲛⲉⲩⲛⲟⲩϣⲛⲏ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲃⲣⲣⲉ ϩⲛⲧⲉϣⲛⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲏⲧϥ 42ⲉⲧⲃⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲇⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲕⲁⲓⲥ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲏⲧϥ

Copyright information for CopSahidicMSS