John 19

ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥϫⲓ ⲛⲓⲥ ⲁϥⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩϣⲉⲛⲧⲟⲩⲕⲗⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩϯ ϩⲓⲱⲱϥ ⲛⲟⲩϣⲧⲏⲛ ⲛϫⲏϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϯⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲟⲛ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲛⲧϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛϯϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲁⲓⲧⲓⲁ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉⲕⲗⲟⲙ ⲛϣⲟⲛⲧⲉ ϩⲓϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲛϫⲏϭⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ⲛϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲗⲟⲓϭⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛⲟⲩⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲙⲟⲩ ϫⲉ ⲁϥⲁⲁϥ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲣⲁⲓⲧⲱⲣⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲛⲧⲟⲕ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲡϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ 10 ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲛ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϯⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϯⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲕⲁⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 11 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲙⲛⲧⲕⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲧ ⲉⲧⲟⲟⲧⲕ ⲟⲩⲛⲧϥⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲙⲙⲁⲩ 12 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲕⲁⲡⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲕⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲁⲛ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉϯⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲣⲣⲟ ⲉϥϯⲟⲩⲃⲉⲡⲣⲣⲟ 13 ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲓⲥ ⲁϥⲑⲙⲥⲟϥ ⲉⲡⲃⲏⲙⲁ ⲟⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲗⲓⲑⲟⲥⲧⲣⲱⲧⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲁⲃⲃⲁⲑⲁ 14 ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϫⲡⲥⲟⲟ ⲡⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉⲧⲛⲣⲣⲟ 15 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ϥⲓⲧϥ ϥⲓⲧϥ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲣⲣⲟ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲛⲕⲉⲣⲣⲟ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲣⲣⲟ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣ 16 ⲧⲟⲧⲉ ϭⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲓ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ 17 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥ⳧ⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲁ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲅⲟⲗⲅⲟⲑ 18 ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲥⲛⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲟⲩⲁ ⲛⲥⲁⲡⲓⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲛⲥⲁⲡⲁⲓ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ 19 ⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲥϩⲁⲓ ⲛⲟⲩⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲟϭϥ ⲉⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲛⲉϥⲥⲏϩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 20 ⲡⲉⲓⲧⲓⲧⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϩⲁϩ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲟϣϥ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛϭⲓⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲛⲓⲥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲏϩ ⲙⲉⲛ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ⲙⲙⲛⲧϩⲣⲱⲙⲁⲓⲟⲥ ⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 21 ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲥⲁϩϥ ϫⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲡⲏⲏ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 22 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲓⲥⲁϩϥ ⲁⲓⲥⲁϩϥ 23 ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϫⲓⲡⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲁϥ ⲛϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲛ ⲟⲩⲱⲛ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲕⲉϣⲧⲏⲛ ⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲇⲉ ⲛⲉⲥⲧⲟⲣⲡ ⲁⲛ ⲉϫⲱⲥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲩⲥⲁϩϥⲧⲟⲟⲩ ⲧⲉ 24 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲛⲡⲁϩⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲁⲣⲛⲉⲛⲓⲙ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲛⲁⲣⲧⲁⲛⲓⲙ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲡⲉϣⲛⲁϩⲟⲓⲧⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϫⲛⲧⲁϩⲃⲥⲱ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲙⲉⲛ ⲁⲩⲣⲛⲁⲓ 25 ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲁⲧⲙⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲛⲓⲥ ⲛϭⲓⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲧⲥⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲕⲗⲱⲡⲁ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ 26 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥⲙⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲓⲥⲡⲟⲩϣⲏⲣⲉ 27 ⲉⲓⲧⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ϫⲓⲛⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲓⲧⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲏⲉⲓ 28 ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϫⲱⲕ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲃⲉ 29 ⲛⲉⲩⲛⲟⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϥⲙⲉϩ ⲛϩⲙϫ ⲟⲩⲥⲡⲟⲅⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲙⲉϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲙϫ ⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲩⲥⲥⲱⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉϥⲧⲁⲡⲣⲟ 30 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡϩⲙϫ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲓⲕⲉ ⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁϥϯ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ 31 ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲛⲥⲱⲙⲁ ϭⲱ ϩⲓⲡⲉⲥ⳧ⲟⲥ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲟⲩⲱϭⲡ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲛⲥⲉϥⲓⲧⲟⲩ ⲙⲙⲁⲩ 32 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁⲩⲟⲩⲉϭⲡⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲛⲙⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲙⲙⲁϥ 33 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϫⲛⲓⲥ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲁϥⲟⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲟⲩⲉϭⲡⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 34 ⲁⲗⲗⲁ [ⲁ]ⲟⲩⲁ ⲛⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲁϥⲕⲱⲛⲥ ⲙⲡⲉϥⲥⲡⲓⲣ ⲛⲟⲩⲗⲟⲅⲭⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲟⲩⲥⲛⲟϥ ⲛⲙⲟⲩⲙⲟⲟⲩ 35 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲉϥϫⲉⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 36 ⲛⲧⲁⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲕⲁⲥ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲟⲩⲱϣϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ 37 ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲕⲟⲛⲥϥ 38 ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁ ⲉⲩⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲓⲥ ⲉϥϩⲏⲡ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϥⲓⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϥⲓⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ 39 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛϭⲓⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲓⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲁϥⲉⲓⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲓⲅⲙⲁ ⲛϣⲁⲗ ϩⲓⲁⲗⲗⲱⲓ ⲉⲩⲛⲁⲣϣⲉ ⲛⲗⲓⲧⲣⲁ 40 ⲁⲩϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲙⲟⲣϥ ⲛϩⲉⲛϩⲃⲱⲱⲥ ⲛⲙⲛϩⲏⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲥⲱⲛⲧ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲕⲟⲟⲥⲟⲩ 41 ⲛⲉⲩⲛⲟⲩϣⲛⲏ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲃⲣⲣⲉ ϩⲛⲧⲉϣⲛⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲏⲧϥ 42 ⲉⲧⲃⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲇⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲧⲁⲫⲟⲥ ϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲕⲁⲓⲥ ⲛϩⲟⲩⲛ ⲛϩⲏⲧϥ

Copyright information for CopSahidicMSS