John 2

ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲩϣⲉⲗⲉⲉⲧ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲕⲁⲛⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲧⲱϩⲙ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲛⲓⲥ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲱⲱⲧ ⲛⲏⲣⲡ ⲡⲉϫⲉⲧⲙⲁⲁⲩ ⲛⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲏⲣⲡ ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉϣⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲁⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ⲡⲉϫⲉⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲧϩ ϫⲉ ⲡⲉⲧϥⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲣⲓϥ ⲛⲉⲩⲛⲥⲟ ⲇⲉ ⲛϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲛⲱⲛⲉ ⲉⲩⲕⲏ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲡⲧⲃⲃⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲣⲉⲧⲟⲩⲉⲓ ⲧⲟⲩⲉⲓ ϣⲱⲡ ⲙⲙⲉⲧⲣⲏⲧⲏⲥ ⲥⲛⲁⲩ ⲏ ϣⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲉϩⲛϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲁϩⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲱⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲱⲧϩ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲱⲡⲉ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲁϥⲣⲏⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲛⲣⲉϥⲟⲩⲱⲧϩ ⲇⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲙⲉϩⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲡⲉ ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲧⲣⲓⲕⲗⲓⲛⲟⲥ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ 10 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ⲉϣⲁⲩⲕⲁⲡⲏⲣⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϯϩⲉ ϣⲁⲩⲕⲁⲡⲉⲧϭⲟϫⲃ ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲁⲕⲁⲣⲉϩ ⲉⲡⲏⲣⲡ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ 11 ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲙⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥ ⲁⲁϥ ϩⲛⲕⲁⲛⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 12 ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲙⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲱ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲩⲉⲓ ⲛϩⲟⲟⲩ 13 ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ 14 ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲩϯ ⲉϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲓⲧⲏⲥ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ 15 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲛⲛⲟⲩϩ ⲁϥⲛⲉϫⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲙⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲱϩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲛⲣⲣⲉϥϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲟⲣϣⲣ ⲛⲛⲉⲩⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ 16 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ϫⲉ ϥⲓⲛⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲙⲡⲣⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛⲏⲉⲓ ⲙⲙⲁ ⲛⲉϣⲱⲧ 17 ⲁⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲡⲕⲱϩ ⲙⲡⲉⲕⲏⲉⲓ ⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲛⲧ 18 ⲁⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϭⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲙⲙⲁⲉⲓⲛ ⲡⲉⲧⲕⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ 19 ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ 20 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲩⲣϩⲙⲉⲧⲁⲥⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲩⲕⲱⲧ ⲙⲡⲉⲓⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲕ ⲕⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ 21 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲙⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ 22 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥ ϫⲟⲟϥ 23 ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲇⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲙⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ 24 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲓⲥ ⲛⲉϥⲧⲁⲛϩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 25 ⲁⲩⲱ ⲛϥⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϩⲙⲡⲣⲱⲙⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS