John 3

ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲉⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲥⲁϩ ⲉⲁⲕⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲣⲛⲉⲓⲙⲁⲓⲛ ⲉⲧⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲩⲧⲙϫⲡⲉⲟⲩⲁ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲙⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉϫⲉⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲉⲁϥⲣϩⲗⲗⲟ ⲙⲏ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲛⲥⲉϫⲡⲟϥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲩⲧⲙϫⲡⲉⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲛⲙⲟⲩⲡⲛⲁ ⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲥⲁⲣⲝ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲡⲉ ⲙⲡⲣⲣϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲡⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲕⲉⲥⲟⲡ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲓϥⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϥⲟⲩⲁϣϥ ⲁⲩⲱ ⲕⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲧⲱⲛ ⲏ ⲉϥⲛⲁ ⲉⲧⲱⲛ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲣⲉϣⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ 10 ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲁⲓ 11 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲉⲛⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ 12 ⲉϣϫⲉⲁⲉⲓϫⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲁⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲓϣⲁⲛϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲛⲁⲧⲡⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 13 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 14 ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϫⲓⲥⲉ ⲙⲡϩⲟϥ ϩⲛⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲉⲥⲧⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 15 ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲉⲕⲱ ⲛⲁϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 16 ⲧⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲛⲉϥϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 17 ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲛⲛⲉⲩⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲁⲛ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲟⲩϫⲁⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ 18 ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲏⲇⲏ ⲁⲩⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲙⲡϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 19 ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲉⲓ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲉⲣⲉⲡⲕⲁⲕⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ 20 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩϫⲡⲓⲉⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲥⲉϩⲟⲟⲩ 21 ⲡⲉⲧⲓⲣⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲧⲙⲉ ϣⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 22 ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ 23 ⲛⲉⲣⲉⲡⲕⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ϩⲛⲁⲓⲛⲱⲛ ϩⲁⲧⲛⲥⲁⲗⲉⲓⲙ ϫⲉ ⲛⲉⲩ[ⲛ]ϩⲁϩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲡⲉ ⲉⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ 24 ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲛⲉϫⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ 25 ⲁⲩⲍⲏⲧⲏⲥⲓⲥ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲙⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉⲡⲧⲃⲃⲟ 26 ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲡⲏ ⲉⲧⲉⲛⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲕ ϩⲓⲡⲓⲕⲣⲟ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲕⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲡⲉ ⲛⲧⲟϥ ϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲣϩⲁϩ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲛⲏⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ 27 ⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϫⲓⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 28 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲉⲓϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲟ[ⲩⲟ]ⲉⲓ ϩⲁⲑⲏ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 29 ⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁϥ [ⲙⲙⲁⲩ] ⲛⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲡⲉϣⲃⲏⲣ ⲇⲉ ⲙⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ ϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲡⲁⲣⲁϣⲉ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲁϥϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 30 ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϫⲓⲥⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲁⲑⲃⲃⲓⲟ 31 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ϥϩⲓϫⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲕⲁϩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 32 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲟⲧⲙⲉϥ ϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ϫⲓ ⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ 33 ⲡⲉⲛⲧⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁϥⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 34 ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϯ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϩⲛⲟⲩϣⲓ 35 ⲡⲓⲱⲧ ⲙⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉϥϭⲓϫ 36 ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϥⲛⲁⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁϭⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ

Copyright information for CopSahidicMSS