John 4

ⲛⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲓⲥ ⲣϩⲁϩ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲕⲁⲓⲧⲟⲓ ⲓⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲉϥⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉ ⲁϥⲕⲱ ⲛⲥⲱϥ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲉϩⲁⲡⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲁϥⲉⲓ ϭⲉ ⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲡⲉⲥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲥⲩⲭⲁⲣ ϩⲁⲧⲙⲡϭⲱⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲕⲱⲃ ⲧⲁⲁϥ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲡⲏⲅⲏ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲓⲁⲕⲱⲃ ⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲓⲥⲉ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲡⲏⲅⲏ ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲥⲟ ⲡⲉ ⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲁ ⲉⲙⲉϩⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲧⲁⲥⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉϣⲱⲡ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲛⲧⲕⲟⲩⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲕⲟⲩⲉϣⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧ ⲉⲁⲛⲅⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙⲉⲣⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲱϩ ⲛⲙⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ 10 ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲇⲱⲣⲉⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲉ ϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲥ ⲧⲁⲥⲱ ⲛⲧⲟ ⲛⲉⲣⲉⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉ ⲛϥϯ ⲛⲉ ⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϩ 11 ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛⲕⲁⲇⲟⲥ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ⲁⲩⲱ ⲧϣⲱⲧⲉ ϣⲟⲕϩ ⲉⲩⲛⲧⲁⲕ ϭⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲟⲛϩ 12 ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲛⲁⲁⲕ ⲉⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲛ ⲛⲧϣⲱⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ⲁϥⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲙⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲙⲛⲉϥⲧⲃⲛⲟⲟⲩⲉ 13 ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲟⲟⲩ ϥⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲟⲛ 14 ⲡⲉⲧⲥⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲉⲓⲃⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲙⲟⲟⲩ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲟⲩⲡⲏⲅⲏ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥϥⲱϭⲉ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 15 ⲡⲉϫⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲉⲓⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲁⲉⲓ[ⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲛⲁⲉⲓ] ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲉⲙⲉϩⲙⲟⲟⲩ 16 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲟⲩϩⲁⲉⲓ ⲛⲧⲉⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ 17 ⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲙⲛϯϩⲁⲉⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛϯϩⲁⲉⲓ 18 ⲁϫⲓϯⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϩⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉⲉϥ ⲙⲡⲟⲩϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϫⲟⲟϥ 19 ⲡⲉϫⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϯⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲛⲧⲕⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 20 ⲛⲧⲁⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱϣⲧ ϩⲓϫⲛⲡⲉⲓⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧϣⲉ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 21 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ [ⲉ]ⲛⲁⲓ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲛⲧⲉⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲁⲛ ⲙⲡⲓⲱⲧ ⲟⲩⲧⲉ ϩⲙⲡⲉⲉⲓⲧⲟⲟⲩ ⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 22 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲟⲩϫⲁⲓ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 23 ⲁⲗⲗⲁ ⲥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲉⲣⲉⲛⲣⲉϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲉⲛ ⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲓⲱⲧ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲙⲟⲩⲙⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲉⲩⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ 24 ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲙⲟⲩⲙⲉ 25 ⲡⲉϫⲉⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲥⲥⲓⲁⲥ ⲛⲏⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲓ ϥⲛⲁⲧⲁⲙⲟⲛ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ 26 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ [ⲡⲉ] ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲉ 27 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲕϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩ ⲏ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲥ 28 ⲁⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲕⲱ ⲛⲧⲉⲥϩⲩⲇⲣⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ 29 ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥϫⲱ ⲉⲣⲟⲓ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲩ ⲙⲏⲧⲓ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 30 ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲩⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ 31 ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲟⲩⲱⲙ 32 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩϩⲣⲉ ⲉⲩⲟⲙⲥ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ 33 ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϭⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲁⲟⲩⲁ ⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲟⲩⲱⲙ 34 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁϩⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲁϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ 35 ⲙⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲛ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲛⲉ ⲛⲧⲉⲡⲱϩⲥ ⲉⲓ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲓⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ϫⲉ ⲏⲇⲏ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⲉⲟϩⲥⲟⲩ 36 ⲡⲉⲧⲱϩⲥ ⲛⲁϫⲓⲟⲩⲃⲉⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲛⲙⲡⲉⲧⲱϩⲥ ⲉⲩⲉⲣⲁϣⲉ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ 37 ⲡϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲟⲩⲉⲧ ⲡⲉⲧⲱϩⲥ 38 ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓϫⲉⲩⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲱϩⲥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲧⲛϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲩϩⲓⲥⲉ 39 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲁϥϫⲱ ⲛⲁⲓ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲓⲁⲁⲩ 40 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ϭⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉϭⲱ ϩⲁϩⲧⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϭⲱ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ 41 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ 42 ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲥⲱⲧⲏⲣ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 43 ⲙⲛⲛⲥⲁⲡϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 44 ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲓⲥ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲁⲓⲟ ϩⲙⲡⲉϥϯⲙⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ 45 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲉⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁⲩ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲟⲩ ⲟⲛ [ⲛⲉ]ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡϣⲁ ⲡⲉ 46 ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲉⲕⲁⲛⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲣⲉⲡⲙⲟⲟⲩ ⲣⲏⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ϣⲱⲛⲉ ϩⲛⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ 47 ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲓⲥ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲛϥⲧⲁⲗϭⲉⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲛⲉϥⲛⲁⲙⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ 48 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲓⲛ ⲛⲙϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 49 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲃⲁⲥⲓⲗⲓⲕⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲙⲟⲩ 50 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛϩ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ 51 ⲉϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛϩ 52 ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϭⲉ ⲉⲡⲛⲁⲩ ⲉⲛⲧⲁϥⲙⲧⲟⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲡⲉϩⲙⲟⲙ ⲕⲁⲁϥ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϫⲡⲥⲁϣϥⲉ ⲛⲥⲁϥ 53 ⲁϥⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲟⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲙⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲧⲏⲣϥ 54 ⲡⲁⲓ ⲟⲛ ⲡⲉ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲙⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥ ⲁⲁϥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS