John 5

ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲛⲉⲡϣⲁⲁ ⲡⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲇⲉ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲓϫⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲁⲧⲓⲕⲏ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁ ⲉⲣⲉϯ [ⲛ]ⲥⲧⲟⲁ ϩⲓϫⲱⲥ ⲛⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ϩⲁⲛⲁⲓ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ [ⲛⲛ]ⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛϭⲁⲗⲉ ⲛⲙⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ [ ] ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲁϥⲣⲙⲁⲃϣⲙⲏⲛⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲙⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓ ⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲉⲁϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥⲱⲥⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛϯⲣⲱⲙⲉ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲡⲙⲟⲟⲩ ⲧⲱϩ ⲉϥⲉⲛⲟϫⲧ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ [ⲛⲅ]ϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 10 ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲧⲟ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲉϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ 11 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲓ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ 12 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϥⲓⲧϥ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ 13 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲁϥⲥⲉϩⲧϥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 14 ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁⲓⲥ ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲕⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲣⲕⲟⲧⲕ ⲉⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲕ 15 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲓ 16 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲉⲣⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 17 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲣϩⲱⲃ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲣϩⲱⲃ 18 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϣⲱϣ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 19 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϭⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲣⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲩ 20 ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲙⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉ 21 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲁⲛϩⲟⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲧⲁⲛϩⲉⲛⲉⲧϥⲟⲩⲁϣⲟⲩ 22 ⲙⲡⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ 23 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲙⲡⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲧⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϥⲧⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ 24 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ 25 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲥⲉⲛⲁⲱⲛϩ 26 ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉⲡⲓⲱⲧⲡⲱⲛϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 27 ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ 28 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛⲛⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ 29 ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲱⲛϩ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 30 ⲙⲙⲛϭⲟⲙ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉϯⲥⲱⲧⲙ ⲉⲉⲓⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲥⲁⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 31 ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓϣⲁⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲧⲁⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ 32 ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ 33 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲙⲉ 34 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓϫⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩϫⲁⲓ 35 ⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲃⲥ ⲉⲧⲙⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲟⲩⲟⲓⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲉⲗⲏⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓⲛ 36 ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲥ ⲉⲧⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 37 ⲁⲩⲱ ⲡⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲥⲙⲏ ⲛⲧⲁϥ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲃ ⲛⲧⲁϥ 38 ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲏ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ 39 ϩⲟⲧϩⲧ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 40 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ 41 ⲛⲉⲓϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲣⲱⲙⲉ 42 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓⲥⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲏⲧⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 43 ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲉⲓ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛϫⲓⲧ ⲉϣⲁⲣⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲓ ϩⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓⲧϥ 44 ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲛ 45 ⲙⲡⲣⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲓⲱⲧ ϥϣⲟⲟⲡ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ 46 ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ ⲁⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲥϩⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 47 ⲉϣϫⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS