John 5

1ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲛⲉⲡϣⲁⲁ ⲡⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 2ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲇⲉ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲓϫⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲃⲁⲧⲓⲕⲏ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲙⲛⲧϩⲉⲃⲣⲁⲓⲟⲥ ϫⲉⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁ ⲉⲣⲉϯ [ⲛ]ⲥⲧⲟⲁ ϩⲓϫⲱⲥ 3ⲛⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ϩⲁⲛⲁⲓ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ [ⲛⲛ]ⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲛϭⲁⲗⲉ ⲛⲙⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ 4[ ] 5ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲁϥⲣⲙⲁⲃϣⲙⲏⲛⲉ ⲛⲣⲟⲙⲡⲉ ϩⲙⲡⲉϥϣⲱⲛⲉ 6ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲁⲓ ⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲉⲁϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥⲱⲥⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩϫⲁⲓ 7ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧϣⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲛϯⲣⲱⲙⲉ ⲙⲙⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲡⲙⲟⲟⲩ ⲧⲱϩ ⲉϥⲉⲛⲟϫⲧ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ 8ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ [ⲛⲅ]ϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ 9ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲟⲩϫⲁⲓ ⲛϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϥⲓⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 10ⲛⲉⲩϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲧⲟ ⲛⲁⲕ ⲁⲛ ⲉϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ 11ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲓ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ 12ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ϥⲓⲧϥ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ 13ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲗⲟ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉⲁϥⲥⲉϩⲧϥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 14ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁⲓⲥ ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲕⲟⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲣⲕⲟⲧⲕ ⲉⲣⲛⲟⲃⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲕ 15ⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϭⲓⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲓ 16ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲛⲉⲣⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲇⲓⲱⲕⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 17ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲣϩⲱⲃ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲣϩⲱⲃ 18ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲟⲛⲟⲛ ⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϣⲱϣ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 19ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϭⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲣⲗⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲟϥ ⲟⲩⲁⲁϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲏ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϩⲱⲱϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ϥⲛⲁⲁⲁⲩ 20ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲙⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲟϥ ⲉϩⲉⲛϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉ 21ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉϣⲁⲣⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲧⲟⲩⲛⲉⲥⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲁⲛϩⲟⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲧⲁⲛϩⲉⲛⲉⲧϥⲟⲩⲁϣⲟⲩ 22ⲙⲡⲓⲱⲧ ⲅⲁⲣ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲁϥⲧⲁⲁⲥ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ 23ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲧⲁⲓⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲧⲁⲓⲟ ⲙⲡⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲧⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϥⲧⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟϥ 24ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲛⲏⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ 25ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲧⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲉ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲥⲉⲛⲁⲱⲛϩ 26ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲉⲡⲓⲱⲧⲡⲱⲛϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϯ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲱⲛϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 27ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ 28ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲡⲁⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛⲛⲧⲁⲫⲟⲥ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ 29ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲱⲛϩ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲩⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 30ⲙⲙⲛϭⲟⲙ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉϯⲥⲱⲧⲙ ⲉⲉⲓⲕⲣⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲁⲛ ⲛⲥⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲥⲁⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 31ⲉϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓϣⲁⲛⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲧⲁⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ 32ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲙⲉ ⲧⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ 33ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲩ ϣⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲧⲙⲉ 34ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓϫⲓ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲛⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲟⲩϫⲁⲓ 35ⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲏⲃⲥ ⲉⲧⲙⲟⲩϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲟⲩⲟⲓⲛ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲉⲗⲏⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ϩⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓⲛ 36ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲛⲁⲁⲁⲥ ⲉⲧⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓⲱⲧ ⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲉⲓⲉϫⲟⲕⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲉϯⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲓⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ 37ⲁⲩⲱ ⲡⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲥⲙⲏ ⲛⲧⲁϥ ⲉⲛⲉϩ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲃ ⲛⲧⲁϥ 38ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲏ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ 39ϩⲟⲧϩⲧ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲧⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 40ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϫⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ 41ⲛⲉⲓϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲣⲱⲙⲉ 42ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓⲥⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲏⲧⲛⲧⲁⲅⲁⲡⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 43ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲓⲉⲓ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛϫⲓⲧ ⲉϣⲁⲣⲉⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲓ ϩⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲓⲧϥ 44ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲡⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲓⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲛ 45ⲙⲡⲣⲙⲉⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲓⲱⲧ ϥϣⲟⲟⲡ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲣⲟϥ 46ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲉ ⲁⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲥϩⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 47ⲉϣϫⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲥϩⲁⲓ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS