John 6

ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲁⲓⲥ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲉⲙⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϫⲛⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲓⲥ ϭⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡϣⲁ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲓⲥ ϭⲉ ⲁϥϥⲓⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲛⲁϣⲉⲡⲟⲉⲓⲕ ⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥⲛⲁⲁⲁϥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲛϣⲏⲧ ⲛⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛⲟⲓⲕ ⲛⲁⲣⲁϣⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ϫⲓⲟⲩⲕⲟⲩⲓ ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲩⲛϯⲟⲩ ⲛⲟⲓⲕ ⲛⲓⲱⲧ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲙⲧⲃⲧ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲩⲛⲁⲣⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ 10 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁⲣⲁϯⲟⲩ ⲛϣⲟ 11 ⲓⲥ ϭⲉ ⲁϥϫⲓ ⲛⲛⲟⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲁϥϯ ⲛⲛⲉⲧⲛⲏϫ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲓⲧϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲧⲃⲧ 12 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲉⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲗⲁⲕⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲉⲉⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ 13 ⲁⲩⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲛⲕⲟⲧ ⲛⲗⲁⲕⲙ ⲉⲁⲩⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϯⲟⲩ ⲛⲟⲓⲕ ⲛⲓⲱⲧ 14 ⲛⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 15 ⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲛⲥⲉⲧⲟⲣⲡϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲁⲁϥ ⲛⲣⲣⲟ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉϫⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁϥ 16 ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 17 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲛⲉⲁⲡⲕⲁⲕⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲙⲡⲉⲓⲥ ⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ 18 ⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲇⲉ ⲛⲧⲏⲩ ⲛⲃⲟⲗ ⲁⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ 19 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϫⲟⲩⲧⲏ ⲛⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲏ ⲙⲁⲁⲃ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲓϫⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ 20 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ 21 ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲗⲟϥ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡϫⲟⲉⲓ ⲙⲟⲟⲛⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲉⲛⲉⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ 22 ⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲙⲛϭⲉϫⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲁⲡⲏ ⲉⲛⲧⲁⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲓⲥ ⲁⲗⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲓⲥ ⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ 23 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲉⲛⲕⲉⲉϫⲏⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲁⲥ ϩⲁⲧⲙⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲉⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱϥ 24 ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲁⲗⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϫⲏⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ 25 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲡⲓⲕⲣⲟ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲛⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓⲙⲁ ⲛⲁϣ ⲛⲛⲁⲩ 26 ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉϩⲉⲛⲙⲁⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲟⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲓ 27 ⲙⲡⲣⲣϩⲱⲃ ⲉⲧⲉϩⲣⲉ ⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲉϩⲣⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲧⲛⲁⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲥⲫⲣⲁⲅⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ 28 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 29 ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲏ ⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ 30 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲙⲁⲓⲛ ⲡⲉⲧⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡϩⲱⲃ ⲉⲧⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ 31 ⲁⲛⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ϩⲛⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϫⲉ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲟⲓⲕ ⲉⲩⲟⲙϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 32 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲉ 33 ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 34 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲁ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲟⲉⲓⲕ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ 35 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲛϥⲛⲁϩⲕⲟ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲛϥⲛⲁⲉⲓⲃⲉ ⲁⲛ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 36 ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ 37 ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲛϯⲛⲁⲛⲟϫϥ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ 38 ϫⲉ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲧⲣⲁⲉⲓⲣⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲁⲟⲩⲱϣ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 39 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲓⲉⲧⲟⲩⲛⲟⲟⲩⲥⲟⲩ ϩⲙⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ 40 ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲙⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ 41 ⲛⲉⲩⲕⲣⲙⲣⲙ ϭⲉ ⲡⲉ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲓⲕ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 42 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲡⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲁⲓ ⲁⲛⲟⲛ ⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛⲙⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲁϣ ϭⲉ ⲛϩⲉ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 43 ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲕⲣⲙⲣⲙ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 44 ⲙⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲧⲉⲡⲁⲓⲱⲧ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲥⲱⲕ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲧⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϩⲙⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ 45 ϥⲥⲏϩ ϩⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲣⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲁⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲥⲃⲱ ϥⲛⲏⲩ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ 46 ⲛⲛⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁⲟⲩⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲧ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲓⲱⲧ 47 ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 48 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲓⲕ ⲙⲡⲱⲛϩ 49 ⲁⲛⲉⲧⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲙⲁⲛⲛⲁ ϩⲛⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ 50 ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲟⲓⲕ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲟⲩ 51 ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲟⲓⲕ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ⲟⲩⲱⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲟⲓⲕ ϥⲛⲁⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲡⲟⲓⲕ ⲇⲉ ⲉϯⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ϩⲁⲡⲱⲛϩ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 52 ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲉⲩⲙⲓϣⲉ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲓ ⲛⲁϣϯ ⲛⲁⲛ ⲛⲧⲉϥⲥⲁⲣⲝ ⲉⲩⲟⲙⲥ 53 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲱ ⲙⲡⲉϥⲥⲛⲟϥ ⲙⲛⲧⲏⲧⲛ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 54 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ ⲙⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ϩⲙⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ 55 ⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲅⲁⲣ ⲟⲩϩⲣⲉ ⲙⲙⲉⲉ ⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲟⲩⲥⲱ ⲙⲙⲉⲉ ⲡⲉ 56 ⲡⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲁⲥⲁⲣⲝ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲥⲱ ⲙⲡⲁⲥⲛⲟϥ ϥⲛⲁϭⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 57 ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓⲡⲓⲱⲧ ⲉⲧⲟⲛϩ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲟⲛϩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲟⲙⲛⲧ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲱⲱϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 58 ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲟⲓⲕ ⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲛⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲧⲁⲛⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲓⲟⲓⲕ ϥⲛⲁⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 59 ⲛⲁⲓ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ 60 ϩⲁϩ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲁϣⲧ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ 61 ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲕⲣⲙⲣⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ 62 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ϭⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲛⲉϥⲛϩⲏⲧϥ ⲛϣⲟⲣⲡ 63 ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲉⲧⲧⲁⲛϩⲟ ⲛⲧⲥⲁⲣⲝ ϯϩⲏⲩ ⲁⲛ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲟⲩⲡⲛⲁ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲡⲉ 64 ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲛⲛϣⲟⲣⲡ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 65 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲓⲱⲧ 66 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁϩⲁϩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲗⲟ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ 67 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ϭⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲱⲧⲛ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲃⲱⲕ 68 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲛⲓⲙ ϩⲉⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲛⲉⲧⲛⲧⲟⲟⲧⲕ 69 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 70 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲁⲓⲥⲉⲧⲡⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲟⲩⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲉ 71 ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS