John 7

1ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ 2ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡϣⲁ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲏⲅⲓⲁ 3ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ 4ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲣϩⲱⲃ ϩⲙⲡϩⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉϣϫⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 5ⲛⲉⲣⲉⲛⲉϥⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ 6ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲟⲩⲟⲓϣ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓ ⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲇⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲥⲃⲧⲱⲧ ⲛⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ 7ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲉϩⲟⲟⲩ 8ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡϣⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲁϯⲛⲟⲩ ⲉⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓϣⲁ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲡⲁⲟⲩⲟⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 9ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲁϥϭⲱ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 10ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡϣⲁ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩϩⲱⲡ 11ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲏ 12ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲕⲣⲙⲣⲙ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϩⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ 13ⲛⲉⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 14ϩⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϣⲁ ⲁⲓⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥϯⲥⲃⲱ 15ⲛⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ϭⲉ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲡⲁⲓ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ ⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟϥ 16ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲥⲃⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲱⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲧⲉ 17ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲣϩⲛⲁϥ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϥⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓⲥⲃⲱ ϫⲉⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ ϫⲉⲛⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 18ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 19ⲙⲏ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟⲓ 20ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲕ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲙⲟⲟⲩⲧⲕ 21ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ 22ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲓⲟⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲃⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 23ⲉϣϫⲉϣⲁⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲥⲃⲃⲉ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲛⲟϭⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲧⲟⲩϫⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣϥ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 24ⲙⲡⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓϩⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡϩⲁⲡ ⲙⲙⲉ 25ⲛⲉⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ϭⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲣⲙⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲡⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ 26ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲡⲉ ϥϣⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 27ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ 28ⲓⲥ ϭⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ 29ⲁⲛⲟⲕ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ϯϣⲟⲟⲡ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 30ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲛⲥⲁϭⲟⲡϥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ 31ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲭⲥ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ ⲁⲁⲩ 32ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩⲕⲣⲙⲣⲙ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲡϥ 33ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲡⲉϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 34ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ 35ⲡⲉϫⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲓ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲧⲛⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲁ ⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 36ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ 37ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲙⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛⲧⲉⲡϣⲁ ⲛⲉⲣⲉⲓⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲃⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ ⲛϥⲥⲱ 38ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁϩⲁⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϩ 39ⲛⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲓⲧϥ ⲛϭⲓⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩϫⲓⲡⲛⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ⲓⲥ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲡⲉ 40ϩⲟⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 41ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 42ⲛⲧⲁⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲛ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡϯⲙⲉ [ⲉⲛ]ⲉⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧϥ 43ⲁⲩⲡⲱⲣϫ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 44ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲟⲡϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 45ⲁⲩⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲛϭⲓⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϣⲁⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲛⲏ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲧϥ 46ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣⲱⲙⲉ ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ 47ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲗⲁⲛⲁ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 48ⲙⲏ ⲁⲗⲁⲁⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲫⲏⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ 49ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲡⲥⲁϩⲟⲩ 50ⲡⲉϫⲉⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲓⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ 51ϫⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ 52ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ϩⲟⲧϩⲧ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲅⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 53-----

Copyright information for CopSahidicMSS