John 7

ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϫⲉ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲛⲉϥϩⲏⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡϣⲁ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲧⲉⲥⲕⲏⲛⲟⲡⲏⲅⲓⲁ ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲕϩⲃⲏⲩⲉ ⲉⲧⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲣϩⲱⲃ ϩⲙⲡϩⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲛϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉϣϫⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲟⲩⲟⲛϩⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲉⲣⲉⲛⲉϥⲕⲉⲥⲛⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲟⲩⲟⲓϣ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲡⲁⲧϥⲉⲓ ⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲇⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲥⲃⲧⲱⲧ ⲛⲥⲏⲩ ⲛⲓⲙ ⲙⲛϣϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲙⲉⲥⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ϥⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲟⲓ ϫⲉ ϯⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉϥϩⲃⲏⲩⲉ ⲥⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡϣⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲙⲡⲁϯⲛⲟⲩ ⲉⲉⲓ ⲉⲡⲉⲉⲓϣⲁ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲡⲁⲟⲩⲟⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲁϥϭⲱ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 10 ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡϣⲁ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩϩⲱⲡ 11 ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲏ 12 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲕⲣⲙⲣⲙ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ϣⲟⲟⲡ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϩⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲡⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ 13 ⲛⲉⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲉⲛⲧⲟⲓ ϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉⲑⲟⲧⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 14 ϩⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϣⲁ ⲁⲓⲥ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥϯⲥⲃⲱ 15 ⲛⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ϭⲉ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲡⲁⲓ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲥϩⲁⲓ ⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲥⲁⲃⲟϥ 16 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲥⲃⲱ ⲁⲛⲟⲕ ⲛⲧⲱⲓ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲓ ⲧⲉ 17 ⲉⲣϣⲁⲟⲩⲁ ⲣϩⲛⲁϥ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϥⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓⲥⲃⲱ ϫⲉⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲉ ϫⲉⲛⲁⲛⲟⲕ ⲉⲉⲓϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ 18 ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟϥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲥⲁⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲙⲉⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ 19 ⲙⲏ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟⲓ 20 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲕ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲙⲟⲟⲩⲧⲕ 21 ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲧⲛ 22 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲥⲃⲃⲉ ⲟⲩⲭ ⲟⲧⲓ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲓⲟⲧⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲃⲃⲉ ⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 23 ⲉϣϫⲉϣⲁⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲥⲃⲃⲉ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲛⲟϭⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲧⲟⲩϫⲉⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣϥ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 24 ⲙⲡⲣⲕⲣⲓⲛⲉ ⲕⲁⲧⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲉϥϫⲓϩⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡϩⲁⲡ ⲙⲙⲉ 25 ⲛⲉⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ϭⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲣⲙⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲡⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲟⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ 26 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲡⲉ ϥϣⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲁⲛ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲛⲁⲙⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 27 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲁⲓ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ 28 ⲓⲥ ϭⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲁⲛ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ 29 ⲁⲛⲟⲕ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ϯϣⲟⲟⲡ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 30 ⲛⲉⲩϣⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲛⲥⲁϭⲟⲡϥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲧⲉϥⲟⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ 31 ⲁϩⲁϩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲭⲥ ⲉⲓ ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲙⲙⲁⲓⲛ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ ⲁⲁⲩ 32 ⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϭⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩⲕⲣⲙⲣⲙ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛϩⲉⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϭⲟⲡϥ 33 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲓ ⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲡⲉϯϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ϣⲁⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ 34 ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ 35 ⲡⲉϫⲉⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϭⲉ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲓ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲧⲱⲛ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲧⲛⲛⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲏ ⲉϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲇⲓⲁⲥⲡⲟⲣⲁ ⲛⲛϩⲉⲗⲗⲏⲛ ⲛϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲟⲩⲉⲓⲉⲛⲓⲛ 36 ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙϩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲁϣⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ 37 ϩⲣⲁⲓ ⲇⲉ ϩⲙⲡϩⲁⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲟϭ ⲛⲧⲉⲡϣⲁ ⲛⲉⲣⲉⲓⲥ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲃⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟⲉⲓ ⲛϥⲥⲱ 38 ⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲟⲟⲥ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲉⲓⲉⲣⲱⲟⲩ ⲛⲁϩⲁⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲟⲛϩ 39 ⲛⲧⲁϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲓⲧϥ ⲛϭⲓⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩϫⲓⲡⲛⲁ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϫⲉ ⲓⲥ ⲛⲉⲙⲡⲁⲧϥϫⲓⲉⲟⲟⲩ ⲡⲉ 40 ϩⲟⲓⲛⲉ ϭⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲁⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 41 ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 42 ⲛⲧⲁⲧⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲁⲛ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲃⲏⲑⲗⲉⲉⲙ ⲡϯⲙⲉ [ⲉⲛ]ⲉⲣⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧϥ 43 ⲁⲩⲡⲱⲣϫ ϭⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 44 ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲉⲩⲟⲩⲱϣ ⲉϭⲟⲡϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ 45 ⲁⲩⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲛϭⲓⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϣⲁⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲛⲏ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲧϥ 46 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲣⲱⲙⲉ ϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ 47 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲡⲗⲁⲛⲁ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 48 ⲙⲏ ⲁⲗⲁⲁⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲫⲏⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ 49 ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲓⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲥⲉϣⲟⲟⲡ ϩⲁⲡⲥⲁϩⲟⲩ 50 ⲡⲉϫⲉⲛⲓⲕⲟⲇⲏⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲓⲥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲉⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉ 51 ϫⲉ ⲙⲏ ⲡⲉⲛⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ 52 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲱⲱⲕ ⲟⲛ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ϩⲟⲧϩⲧ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲛⲅⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 53 -----

Copyright information for CopSahidicMSS