John 9

ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ϫⲛⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲃⲃⲗⲗⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲡⲁⲓ ⲣⲛⲟⲃⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛⲉϥⲕⲉⲉⲓⲟⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϣϣⲉ ⲉⲣⲟⲛ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲟⲩⲟⲉⲓ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲥⲛⲏⲩ ⲛϭⲓⲧⲉⲩϣⲏ ϩⲟⲧⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛϩⲏⲧⲥ ϩⲟⲥⲟⲛ ϯϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲁⲛⲅⲡⲟⲩⲟⲓⲛ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲛⲁⲓ ⲁϥⲛⲉϫⲟⲩⲡⲁϭⲥⲉ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲟⲩⲟⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲁϭⲥⲉ ⲁϥϫⲉϩⲡⲟⲙⲉ ⲉⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲅⲉⲓⲁⲡⲉⲕϩⲟ ϩⲛⲧⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲏⲑⲣⲁ ⲙⲡⲥⲓⲗⲱⲁⲙ ⲡⲁⲓ ⲉϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲁϥⲉⲓⲁⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ϭⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϣⲟⲣⲡ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣⲉϥⲧⲱⲃⲁϩ ⲡⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲡⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϣⲉⲧⲙⲛⲧⲛⲁⲁ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ 10 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ϭⲉ ⲛϩⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲕⲃⲁⲗ 11 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ϫⲉ ⲡⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲓⲉⲟⲩⲟⲙⲉ ⲁϥϫⲉϩⲛⲁⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲥⲓⲗⲱϩⲁⲙ ⲛⲅⲉⲓⲁⲡⲉⲕϩⲟ ⲁⲓⲃⲱⲕ ϭⲉ ⲁⲓⲉⲓⲁⲡⲁϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 12 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲧⲱⲛ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ 13 ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉⲛⲉϥⲟ ⲃⲃⲗⲗⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ 14 ⲛⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥ ⲧⲁⲙⲓⲉⲡⲟⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ 15 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϭⲉ ⲟⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲥϭⲟⲩⲟⲙⲉ ⲉⲛⲁⲃⲁⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲓⲁⲡⲁϩⲟ ⲁⲓⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 16 ⲡⲉϫⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ϫⲉ ⲛϥϩⲁⲣⲉϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲟⲩⲛϣϭⲟⲙ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲛⲉⲓⲙⲁⲓⲛ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲥⲭⲓⲥⲙⲁ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 17 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲟⲛ ⲙⲡⲏ ⲉⲧⲉⲛⲉϥⲟ ⲃⲃⲗⲗⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ 18 ⲛⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲁⲛ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲓⲟⲧⲉ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 19 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲁϣ ϭⲉ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 20 ⲁⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲁⲩⲱ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲛϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛⲃⲗⲗⲉ 21 ⲛⲁϣ ⲇⲉ ⲛϩⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲧⲟϥ ϩⲱⲱϥ ⲁϥⲣⲧⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ϩⲁⲣⲟϥ 22 ⲛⲧⲁⲩϫⲉⲛⲁⲓ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲉⲁⲩⲟⲩⲱ ⲅⲁⲣ ⲉⲩⲥⲙⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲓⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲁ ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲉ ⲉϥⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲡⲟⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ 23 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲛⲉϥⲉⲓⲟⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲣⲛⲟϭ ⲙⲁϫⲛⲟⲩϥ 24 ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉϥⲟ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ 25 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲏ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲟⲩⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲟⲩⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲉⲓⲟ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 26 ⲡⲉϫⲁⲩ ϭⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲉⲕⲃⲁⲗ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ 27 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲉⲓⲟⲩⲱ ⲉⲓϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲟⲩ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣⲥⲟⲧⲙⲉϥ ⲙⲏ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲣⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ 28 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲛⲟⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ 29 ⲁⲛⲟⲛ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ 30 ⲁⲡⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲣⲱ ⲧⲉ ⲧⲉϣⲡⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲛⲛⲁⲃⲁⲗ 31 ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲣⲙⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲱϣ ϣⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ 32 ϫⲓⲛⲉⲛⲉϩ ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲉⲛⲃⲁⲗ ⲛⲟⲩⲁ ⲉⲁⲩϫⲡⲟϥ ⲉϥⲟ ⲛⲃⲗⲗⲉ 33 ⲉⲛⲉⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ϩⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲉϥⲛⲁϣⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲁⲛ ⲡⲉ 34 ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲟⲕ ⲧⲏⲣⲕ ϩⲙⲡⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟⲕ ⲉⲕⲛⲁϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ 35 ⲁⲓⲥ ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 36 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ 37 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲕⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉ 38 [ ] 39 ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲁⲛⲟⲕ ⲉⲡⲉⲓⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲉⲩϩⲁⲡ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲃⲗⲗⲉ 40 ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲟⲛ ϩⲱⲱⲛ ⲁⲛⲛϩⲉⲛⲃⲗⲗⲉ 41 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲉⲙⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲡⲉ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ

Copyright information for CopSahidicMSS