Jude 1

1[[ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲛ<ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ> ⲡⲥⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲉϥⲥϩⲁⲓ ⲙⲙⲉⲣⲁⲧⲉ ⲉⲧϩⲙ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲛⲉⲧⲁϩⲙ ⲉⲧⲟⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛ <ⲓⲥ> ⲡⲉ<ⲭⲥ>]]
Copyright information for CopSahidicMSS