Luke 13

ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲡⲉ ⲧⲁⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲧⲉϩⲡⲉⲩⲥⲛⲟϥ ⲛⲙⲛⲉⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲓⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡⲁⲣⲁⲛⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩϣⲉⲡⲛⲉⲓϩⲓⲥⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲧⲉⲩϩⲉ ⲏ ⲡⲓⲙⲛⲧϣⲙⲏⲛ ⲉⲛⲧⲁⲡⲡⲩⲣⲅⲟⲥ ϩⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲛⲥⲓⲗⲱϩⲁⲙ ⲁϥⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲁⲣⲁⲣⲣⲱⲙⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲟⲩⲏϩ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲧⲉⲧⲛⲁⲧⲁⲕⲟ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲛⲧⲉⲩϩⲉ ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲟⲩⲛⲧⲉⲟⲩⲁ ⲟⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲉⲥϫⲏⲟⲩ ϩⲙⲡⲉϥⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲉⲥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙⲡϥϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲛⲁϩⲣⲙⲡⲉϭⲙⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲧⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲓⲛⲏⲟⲩ ⲉⲓϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϩⲛϯⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϯϩⲏⲩ ⲉⲩⲟⲛ ⲁⲛϣⲁⲁⲧⲥ ϭⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲥⲟⲩⲱⲥϥ ⲙⲡⲕⲉⲕⲁϩ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲗⲟⲕ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉⲓⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ϣⲁⲛϯϭⲣⲏ ⲙⲡⲉⲥⲕⲱⲧⲉ ⲧⲁϯⲙⲉϩⲣⲟ ⲛⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲥϣⲁⲛⲧⲁⲩⲉⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲕⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲕⲕⲁⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲁⲕϣⲁⲁⲧⲥ 10 ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 11 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲛⲙⲙⲁⲥ ⲙⲙⲛⲧϣⲙⲏⲛⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲉⲥⲟⲗⲉⲕ ⲉⲙⲙⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϥⲓϫⲱⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲧⲏⲣϥ 12 ⲁⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲧⲉⲕⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲟⲩϣⲱⲛⲉ 13 ⲁϥⲧⲁⲗⲟ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉϫⲱⲥ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 14 ⲁⲡⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥⲁⲅⲁⲛⲁⲕⲧⲓ ϫⲉ ⲁⲓⲥ ⲣⲡⲁϩⲣⲉ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲉϣϣⲉ ⲉⲣϩⲱⲃ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ϭⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲡⲁϩⲣⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲉⲓ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 15 ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲙⲏ ⲙⲉⲣⲉⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲃⲗⲡⲉϥⲙⲁⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲏ ⲡⲉϥⲓⲱ ϩⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲙϥ ⲛϥϫⲓⲧϥ ⲛϥⲧⲥⲟϥ 16 ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲧϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲧⲉ ⲉⲁⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲙⲟⲣⲥ ⲓⲥⲙⲛⲧϣⲙⲏⲛⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛϣϣⲉ ⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗⲥ ⲛⲧⲉⲓⲙⲣⲣⲉ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 17 ⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩϫⲓϣⲓⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲏϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲣⲁϣⲉ ⲉϫⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲧⲁⲓⲏⲟⲩ ⲉⲧϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ 18 ⲡⲉϫⲁϥ ϭⲉ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲛⲁⲧⲛⲧⲱⲛⲥ ⲉⲛⲓⲙ 19 ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲩⲃⲗⲃⲓⲗⲉ ⲛϣⲗⲧⲙ ⲉⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲧⲥ ⲁϥⲛⲟϫⲥ ⲉⲧⲉϥϣⲛⲏ ⲁⲥⲁⲓⲁⲉⲓ ⲁⲥⲣⲟⲩϣⲏⲛ ⲁⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲱϩ ϩⲁⲛⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ 20 ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲛⲁⲧⲛⲧⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲟⲩ 21 ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲩⲑⲁⲃ ⲉⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲓⲧϥ ⲁⲥⲛⲟϫϥ ⲉϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϣⲓ ⲛⲛⲟⲓⲧ ϣⲁⲛⲧϥϫⲓⲑⲁⲃ ⲧⲏⲣϥ 22 ⲛⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲕⲁⲧⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁϯⲙⲉ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲉϥⲃⲏⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 23 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲩⲓ ⲛⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 24 ϫⲉ ⲁⲅⲱⲛⲓⲍⲉ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲧⲛⲧⲡⲩⲗⲏ ⲉⲧϭⲏⲟⲩ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲁϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲥⲉⲧⲙⲉϣϭⲙϭⲟⲙ 25 ⲉϥϣⲁⲛⲡϩⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛϥϣⲧⲁⲙ ⲙⲡⲣⲟ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛⲧⲱϩⲙ ⲉⲡⲣⲟ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱⲛ ⲛⲁⲛ ϥⲛⲁⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ 26 ⲧⲟⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲥⲱ ⲁⲕϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲛ ϩⲛⲛⲉⲛⲡⲗⲁⲧⲓⲁ 27 ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲥⲁϩⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲉⲣⲅⲁⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲡϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ 28 ⲉⲣⲉⲡⲣⲓⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲙⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛⲟⲃϩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲛⲙⲓⲥⲁⲁⲕ ⲛⲙⲓⲁⲕⲱⲃ ⲛⲙⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ 29 ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲣⲁϣⲁ ⲛⲙⲣⲣⲁϩⲱⲧⲡ ⲛⲙⲡⲉⲙϩⲓⲧ ⲛⲙⲡⲣⲏⲥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 30 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲛϩⲁⲉ ⲛⲁⲣϣⲟⲣⲡ ⲛⲧⲉⲛϣⲟⲣⲡ ⲣϩⲁⲉ 31 ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϩⲉⲛⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲅⲗⲟ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϫⲉ ϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲟⲩⲉϣⲙⲟⲟⲩⲧⲕ 32 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲧⲉⲓⲃⲁϣⲟⲣ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ϯⲉⲓⲣⲉ ⲛϩⲉⲛⲧⲁⲗϭⲟ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲛⲙⲣⲁⲥⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁϫⲱⲕ ⲛⲥⲁⲣⲁⲥⲧⲉ 33 ⲡⲗⲏⲛ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲁⲣⲡⲟⲟⲩ ⲛⲙⲣⲁⲥⲧⲉ ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲛⲥⲁⲣⲁⲥⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲥⲧⲟ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲙⲟⲩ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 34 ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲧⲉⲧⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉⲧϩⲓⲱⲛⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ϣⲁⲣⲟⲥ ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁⲓⲟⲩⲉϣⲥⲉⲩϩⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϩⲁⲗⲏⲧ ⲉϣⲁϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲥ ϩⲁⲛⲉϥⲧⲛϩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟⲩⲱϣ 35 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲡⲉⲧⲛⲏⲓ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲁⲩ [ⲉⲣⲟⲓ] ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS