Luke 18

ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲉϫⲉϣϣⲉ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲙⲉⲅⲕⲁϭⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ϩⲛⲟⲩⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲛϥⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲛϥϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲣⲟϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲣⲓⲡⲁϩⲁⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲧϫⲓϩⲁⲡ ⲟⲩⲃⲏⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲟⲩⲱϣ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϯϣⲓⲡⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲓⲭⲏⲣⲁ ⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲓ ϯⲛⲁⲣⲡⲉⲥϩⲁⲡ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲛⲏⲟⲩ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲛⲥϯϩⲓⲥⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲉⲕⲣⲓⲧⲏⲥ ⲛⲧ[ⲁ]ⲇⲓⲕⲓⲁ ϫⲉ ⲟⲩ ⲉⲓⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲛⲁⲣⲡϩⲁⲡ ⲁⲛ ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲉⲧⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲙⲧⲉⲩϣⲏ ⲁⲩⲱ ⲛϥϩⲣⲟϣ ⲛϩⲏⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϥⲛⲁⲣⲡⲉⲩϩⲁⲡ ϩⲛⲟⲩϭⲉⲡⲏ ⲡⲗⲏⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲏⲩ ⲛϥϩⲉ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲩⲕⲱ ⲛϩⲧⲏⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲟⲩⲁⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲥⲱϣϥ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ 10 ϫⲉ ⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲩⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲟⲩⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲡⲉ 11 ⲁⲡⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥϫⲉⲛⲁⲓ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϯϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲛⲧⲟⲟⲧⲕ ϫⲉ ⲛϯⲟ ⲁⲛ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲣⲣⲉϥⲧⲱⲣⲡ ⲣⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲛⲛⲟⲓⲕ ⲏ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲉⲓⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ 12 ϯⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲥⲟⲡ ⲥⲛⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϯϯ ⲙⲡⲣⲉⲙⲏⲧ ⲛⲛⲉϯϫⲡⲟ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 13 ⲁⲡⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡϥⲟⲩⲉϣϥⲓⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲛⲧⲉϥⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓ ⲁⲛⲟⲕⲡⲓⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ 14 ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁⲡⲁⲓ ⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲡⲉϥⲏⲓ ⲉϥⲧⲙⲁⲓⲏⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲉⲡⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϫⲓⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁⲑⲃⲃⲓⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲑⲃⲃⲉⲓⲟ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲥⲉⲛⲁϫⲁⲥⲧϥ 15 ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϫⲉ ⲉϥⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ 16 ⲁⲓⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲉⲣⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲁⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 17 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϣⲉⲡⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲛ ϩⲱⲥϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲛⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ 18 ⲁⲩⲁⲣⲭⲱⲛ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉⲓⲛⲁⲣⲟⲩ ⲧⲁⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 19 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕⲙⲟⲩⲧⲉ ⲟⲩⲃⲏⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲙⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲁ ⲉⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲉ 20 ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲓⲕ ⲙⲡⲣϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣϩⲱϥⲧ ⲙⲡⲣⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲙⲁⲧⲁⲓⲉⲡⲉⲕⲓⲱⲧ ⲛⲙⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ 21 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ 22 ⲁⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲉⲩⲁ ⲡⲉⲧⲕϣⲁⲁⲧ ⲙⲙⲟϥ ϯ ⲛⲅⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲛⲧⲁⲕ ⲛⲅⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲅⲕⲱ ⲛⲁⲕ ⲛⲟⲩⲁϩⲟ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲅⲉⲓ ⲛⲅⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ 23 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲉⲧⲙⲛⲁⲓ ⲁϥⲗⲩⲡⲓ ⲛⲉⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲅⲁⲣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲡⲉ 24 ⲁⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲑⲉ ⲉⲧⲥⲙⲟⲕϩ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉ[ⲧⲉ]ⲩⲛⲧⲟⲩⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 25 ⲥⲙⲟⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲧⲟⲩⲁⲧϥⲉ ⲛⲟⲩϩⲁⲙⲛⲧⲱⲡ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 26 ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲟⲟⲩⲛ ⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲛϩ 27 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲧϭⲟⲙ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 28 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲕⲱ ⲛⲥⲱⲛ ⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲛ ⲛⲉ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲛ ⲛⲥⲱⲕ 29 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲁϥⲕⲁⲏⲓ ⲛⲥⲱϥ ⲏ ⲥϩⲓⲙⲉ ⲏ ⲥⲟⲛ ⲏ ⲛⲉϥⲓⲟⲧⲉ ⲏ ⲛⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 30 ⲉⲛϥⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛⲥⲁϣϥ ⲛⲕⲱⲃ ϩⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲓϣ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙⲡⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ 31 ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲙⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲧⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 32 ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲉⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲥⲉⲥⲟϣϥ ⲛⲥⲉⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ 33 ⲛⲥⲉⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ 34 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲓⲙⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ϩⲏⲡ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲛⲛⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ 35 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲉϥⲧⲱⲃⲁϩ 36 ⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ 37 ⲁⲩⲧⲁⲙⲟϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲅⲉ 38 ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡϣⲡⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ 39 ⲁⲛⲉⲧⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲑⲏ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲁⲣⲱϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ 40 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ 41 ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲟⲩⲉϣⲧⲣⲁⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 42 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉⲕ 43 ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ ⲉϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS