Luke 21

ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ⲉⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲩⲭⲏⲣⲁ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲉⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲙⲁⲩ ⲗⲗⲉⲡⲧⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲙⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲓⲭⲏⲣⲁ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲁⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲉϫⲛⲉⲩⲇⲱⲣⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲧⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲥϣⲱⲱⲧ ⲡⲉⲧⲛⲧⲁⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲥⲛⲟϫϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲉϥⲕⲟⲥⲙⲓ ϩⲛϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲛⲙϩⲉⲛⲁⲛⲁⲑⲉⲙⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲩ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲟⲩⲱⲛⲉ ⲁⲛ ϩⲓϫⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲙⲡⲟⲩⲃⲟⲗϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣⲡⲗⲁⲛⲁ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲏⲩ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉⲩⲟⲓϣ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲣⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲙϩⲉⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲣⲉⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲣⲉⲑⲁⲏ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ 10 ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲉϫⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲣⲟ 11 ϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲕⲙⲛⲧⲟ ⲛⲙϩⲉⲛϩⲕⲟ ⲕⲁⲧⲁⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲗⲟⲓⲙⲟⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲧⲉ ⲛⲙϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲙⲙⲁⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 12 ϩⲁⲑⲏ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϭⲉⲡⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲥⲉⲛⲁⲇⲓⲱⲕⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲩϯ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲙⲛⲉϣⲧⲉⲕⲱⲟⲩ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲛⲙⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ 13 ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ 14 ⲕⲁⲁⲥ ϭⲉ ϩⲙⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲉⲧⲙⲙⲉⲗⲉⲧⲁ ⲉⲁⲡⲟⲗⲟⲅⲓⲍⲉ 15 ⲁⲛⲟⲕ ⲅⲁⲣ ϯⲛⲁϯ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲟⲩⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲙⲟⲩⲥⲟⲫⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϣϭⲙϭⲟⲙ ⲁⲛ ⲉϯ ⲏ ⲉⲟⲩⲱϩⲙ ⲟⲩⲃⲏⲥ ⲛϭⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϯ ⲟⲩⲃⲉⲧⲏⲩⲧⲛ 16 ⲥⲉⲛⲁϯⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲧⲛⲓⲟⲧⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲥⲛⲏⲟⲩ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲥⲩⲅⲅⲉⲛⲏⲥ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛϣⲃⲉⲉⲣ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 17 ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲓⲧⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ 18 ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩϥⲱ ϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲧⲛⲁⲡⲉ 19 ϩⲛⲧⲉⲧⲛϩⲩⲡⲟⲙⲟⲛⲏ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲡⲟ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲛⲉⲧⲛⲯⲩⲭⲏ 20 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲉⲣⲉⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲕⲱⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲟⲧⲉ ⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲥϣⲱϥ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 21 ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲡⲱⲧ ⲉⲛⲧⲟⲩⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛⲧⲉⲥⲙⲏⲧⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲛⲛⲉⲭⲱⲣⲁ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ 22 ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ ⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲓⲕⲃⲁ ⲉⲧⲣⲉⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 23 ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲉⲧ ⲛⲙⲛⲉⲧⲥⲛⲕⲟ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲛⲁⲅⲕⲏ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲣⲅⲏ ⲙⲡⲉⲓⲗⲁⲟⲥ 24 ⲛⲥⲉϩⲉ ϩⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲛⲧⲥⲏϥⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 25 ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲁⲓⲛ ϩⲙⲡⲣⲏ ⲛⲙⲡⲟⲟϩ ⲛⲙⲛⲥⲓⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲥⲱⲟⲩϩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ϩⲛⲧⲁⲡⲟⲣⲓⲁ ⲙⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ [ⲛ]ⲙⲡⲕⲓⲙ ⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 26 ⲉⲣⲉⲣⲣⲱⲙⲉ ⲕⲱ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲑⲟⲧⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧⲟⲩϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉϫⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲛⲙⲡⲏⲟⲩⲉ ⲛⲁⲕⲓⲙ 27 ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲙⲟⲩϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ ⲉⲛⲁϣⲱϥ 28 ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛϣⲱⲡⲉ ϭⲱϣⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛϥⲓϫⲱⲧⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ϫⲉ ⲁⲡⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 29 ⲁϥϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲛⲙⲛϣⲏⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ 30 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛϯⲟⲩⲱ ⲏⲇⲏ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡϣⲱⲙ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 31 ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛⲁⲓ ⲉⲩϣⲱⲡⲉ ⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 32 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 33 ⲧⲡⲉ ⲛⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲁⲥⲓⲛⲉ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁⲥⲓⲛⲉ ⲁⲛ 34 ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ϩⲣⲟϣ ϩⲛⲟⲩⲥⲓ ⲛⲙⲟⲩϯϩⲉ ⲛⲙϩⲉⲛⲣⲟⲟⲩϣ ⲛⲧⲉⲡⲃⲓⲟⲥ ⲛⲧⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲓ ⲉϫⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩϣⲡ ⲛϣⲱⲡ 35 ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲡⲁϣ ϥⲛⲏⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϫⲛⲛⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛⲡϩⲟ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ 36 ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲡⲥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 37 ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲉⲉⲣⲉ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲱⲣⲁϩ ⲉϥϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲁⲛϫⲟⲉⲓⲧ 38 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉϥϣⲱⲣⲡ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ

Copyright information for CopSahidicMSS