Luke 23

1ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲏ[ⲏ]ϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 2ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲡⲁⲓ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲕⲱⲗⲩ ⲉϯϣⲱⲙ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡⲣⲣⲟ ⲡⲉⲭⲥ 3ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 4ⲡⲉϫⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲛϯϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ 5ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛϯ[ⲟⲩ]ⲇⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲁϥⲁⲣⲭⲓ ϫⲓⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ 6ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ 7ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ϣⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲉϥϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲱⲱϥ ϩⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ 8ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲏⲣⲱ[ⲇⲏⲥ] ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ⲁϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ 9ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡ[ϥ]ⲟⲩⲱϣⲃⲉϥⲗⲁⲁⲩ 10ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ 11ⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲟϣϥ ⲛⲙⲛⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϭⲟⲟⲗⲉϥ ⲛⲟⲩϩⲃⲥⲱ ⲉⲥⲟⲩⲟⲃⲉϣ ⲁⲩϫⲟⲟⲩϥ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 12ⲁⲩⲣϣⲃⲏⲣ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ 13ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 14ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲓⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 15ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲡⲕⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡϥⲣⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ 16ϯⲛⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ 17[ ] 18ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲓⲡⲁⲓ ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲃⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ 19ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲙⲟⲩϩⲱⲧⲃ 20ⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲁⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ 21ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 22ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ ⲁⲁϥ ⲙⲡⲓϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ϯⲛⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ 23ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ϫⲉ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲥⲙⲏ ϭⲙϭⲟⲙ 24ⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲓⲧⲏⲙⲁ 25ⲁϥⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲙⲫⲱⲧⲃ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲇⲉ ⲛⲓⲥ ⲙⲡⲉⲩⲟⲩⲱϣ 26ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲡⲉϥⲥ⳧ⲟⲥ ⲉϫⲱϥ [ⲉϥⲓⲧϥ] ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲛⲓⲥ 27ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲙⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉⲩⲛⲉϩⲡⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲟⲓⲧ ⲉⲣⲟϥ 28ⲁⲓⲥ ⲇⲉ ⲕⲟⲧϥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲙⲡⲣⲣⲓⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲗⲏⲛ ⲣⲓⲙⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ 29ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲟⲩ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁϭⲣⲏⲛ ⲛⲙⲛϩⲏ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲙⲓⲥⲉ ⲛⲙⲛⲉⲕⲓⲃⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲥⲛⲕⲟ 30ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲓⲃⲉⲧ ϫⲉ ϩⲟⲃⲥⲛ 31ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲙⲡϣⲉ ⲉⲧⲟⲩⲱⲧ [ⲉ]ⲉⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ 32ⲁⲩⲛⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ 33ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉϫⲙⲡⲙⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ [ⲛ]ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲙⲡⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟϥ 34ⲁⲩⲡⲱϣ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϫⲱⲟⲩ 35ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲁⲛⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲇⲉ ⲕⲱⲙϣ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩϫⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲉϣϫⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲥⲱⲧⲡ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 36ⲁⲛⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩϯ ⲙⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲙⲟⲩϩⲙϫ 37ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ 38ⲛⲉⲩⲛⲟⲩ[ⲉ]ⲡⲓⲅⲣⲁⲫⲏ ⲇⲉ ϩⲓϫⲱϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 39ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲛⲥⲟⲟⲛⲉ ⲉⲧⲁϣⲉ ϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲱⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⲛⲙⲙⲁⲛ 40ⲁⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥⲁⲓⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲕⲣϩⲟⲧⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲉⲓⲕⲣⲓⲙⲁ ⲟⲩⲱⲧ 41ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲁⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲡϥⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲙⲉϣϣⲉ 42ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲁⲣⲓⲡⲁⲙⲉⲩⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲛⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲉⲣⲟ 43ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲙⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ 44ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ [ⲛ]ϫⲡⲡⲥⲟ ⲡⲉ ⲁⲩⲕⲁⲕⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ϣⲁϫⲡⲯⲓⲧⲉ 45ⲉⲣⲉⲡⲣⲏ ⲇⲉ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ ⲁⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲱϩ ϩⲓⲧⲉϥⲙⲏⲧⲉ 46ⲁⲓⲥ ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯϯ ⲙⲡⲁⲡⲛⲁ ⲉⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲡⲧⲏⲟⲩ 47ⲁⲫⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ 48ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲩⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ 49ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲛⲙⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉⲛⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ϫⲓⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ 50ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉⲩⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ 51ⲡⲁⲓ ⲉⲛϥϥⲓ ⲁⲛ ⲛⲙⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϩⲱⲃ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 52ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ 53ⲁϥⲛⲧϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲕⲟⲟⲥϥ ϩⲛⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲛⲟⲩⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲁⲩⲕⲉϩⲕⲱϩϥ ⲉⲙⲡⲟⲩⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲉϩⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉⲣⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉϣϫⲟⲩⲱⲧ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲥⲕⲣⲕⲱⲣϥ 54ⲛⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 55ⲁⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲁⲉⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲛⲙⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲙⲟⲥ 56ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲏⲛⲉ ⲛⲙϩⲉⲛⲥⲧⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲱ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS