Luke 23

ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲏ[ⲏ]ϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲛⲧϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϩⲉ ⲉⲡⲁⲓ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲕⲱⲗⲩ ⲉϯϣⲱⲙ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲡⲣⲣⲟ ⲡⲉⲭⲥ ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉϫⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲛϯϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲛⲛⲟⲃⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛϯ[ⲟⲩ]ⲇⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲁϥⲁⲣⲭⲓ ϫⲓⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥϣⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲡⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ϣⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲉϥϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲱⲱϥ ϩⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲏⲣⲱ[ⲇⲏⲥ] ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ⲁϥⲣⲁϣⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲉϣⲛⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ϫⲉ ⲛⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡ[ϥ]ⲟⲩⲱϣⲃⲉϥⲗⲁⲁⲩ 10 ⲛⲉⲩⲁϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲩⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ 11 ⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲇⲉ ⲥⲟϣϥ ⲛⲙⲛⲉϥⲥⲧⲣⲁⲧⲉⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϭⲟⲟⲗⲉϥ ⲛⲟⲩϩⲃⲥⲱ ⲉⲥⲟⲩⲟⲃⲉϣ ⲁⲩϫⲟⲟⲩϥ ⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ 12 ⲁⲩⲣϣⲃⲏⲣ ⲉⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲛⲙⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧϫⲁϫⲉ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ 13 ⲁⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 14 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲓⲛⲉ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ϩⲱⲥ ⲉϥϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲓⲕⲣⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲓϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲟⲃⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ 15 ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲉⲡⲕⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲙⲡϥⲣⲗⲁⲁⲩ ⲉϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ 16 ϯⲛⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ 17 [ ] 18 ⲁⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲓⲡⲁⲓ ⲕⲱ ⲛⲁⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲃⲃⲁⲣⲁⲃⲃⲁⲥ 19 ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲉⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲙⲟⲩϩⲱⲧⲃ 20 ⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲕⲁⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ 21 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 22 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛⲥⲟⲡ ϫⲉ ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲡⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲓ ⲁⲁϥ ⲙⲡⲓϩⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ϯⲛⲁⲡⲁⲓⲇⲉⲩⲉ ϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ 23 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲉⲛⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ϫⲉ ⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲥⲙⲏ ϭⲙϭⲟⲙ 24 ⲁⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲇⲉ ⲕⲣⲓⲛⲉ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲓⲧⲏⲙⲁ 25 ⲁϥⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲙⲫⲱⲧⲃ ⲡⲉⲧⲉⲛⲉⲩⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲇⲉ ⲛⲓⲥ ⲙⲡⲉⲩⲟⲩⲱϣ 26 ⲁⲩⲱ ⲉⲩϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲟⲩⲕⲩⲣⲏⲛⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉϥⲛⲏⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲁⲩⲧⲁⲗⲉⲡⲉϥⲥ⳧ⲟⲥ ⲉϫⲱϥ [ⲉϥⲓⲧϥ] ϩⲓⲡⲁϩⲟⲩ ⲛⲓⲥ 27 ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲙⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲉⲩⲛⲉϩⲡⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲧⲟⲓⲧ ⲉⲣⲟϥ 28 ⲁⲓⲥ ⲇⲉ ⲕⲟⲧϥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛϣⲉⲉⲣⲉ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲙⲡⲣⲣⲓⲙⲉ ⲛⲁⲓ ⲡⲗⲏⲛ ⲣⲓⲙⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ 29 ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲏⲟⲩ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁϭⲣⲏⲛ ⲛⲙⲛϩⲏ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲙⲓⲥⲉ ⲛⲙⲛⲉⲕⲓⲃⲉ ⲉⲧⲉⲙⲡⲟⲩⲧⲥⲛⲕⲟ 30 ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲓⲃⲉⲧ ϫⲉ ϩⲟⲃⲥⲛ 31 ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲙⲡϣⲉ ⲉⲧⲟⲩⲱⲧ [ⲉ]ⲉⲓⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲉⲧϣⲟⲩⲱⲟⲩ 32 ⲁⲩⲛⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ 33 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉϫⲙⲡⲙⲁ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲕⲣⲁⲛⲓⲟⲛ ⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ [ⲛ]ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲙⲡⲕⲉⲥⲟⲟⲛⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ϩⲓⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ϩⲓϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟϥ 34 ⲁⲩⲡⲱϣ ⲛⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲉϫⲕⲗⲏⲣⲟⲥ ⲉϫⲱⲟⲩ 35 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲡⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉ ⲁⲛⲕⲉⲁⲣⲭⲱⲛ ⲇⲉ ⲕⲱⲙϣ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲟⲩϫⲉϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲙⲁⲣⲉϥⲧⲟⲩϫⲟϥ ⲉϣϫⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲡⲥⲱⲧⲡ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 36 ⲁⲛⲕⲉⲙⲁⲧⲟⲓ ⲇⲉ ⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲉⲩϯ ⲙⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲙⲟⲩϩⲙϫ 37 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ 38 ⲛⲉⲩⲛⲟⲩ[ⲉ]ⲡⲓⲅⲣⲁⲫⲏ ⲇⲉ ϩⲓϫⲱϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲣⲣⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ 39 ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲛⲥⲟⲟⲛⲉ ⲉⲧⲁϣⲉ ϫⲓⲟⲩⲁ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲱⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲙⲁⲧⲟⲩϫⲟⲕ ⲛⲙⲙⲁⲛ 40 ⲁⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥⲁⲓⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲕⲣϩⲟⲧⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲛϣⲟⲟⲡ ⲙⲡⲉⲓⲕⲣⲓⲙⲁ ⲟⲩⲱⲧ 41 ⲁⲛⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲇⲓⲕⲁⲓⲱⲥ ⲡⲉⲙⲡϣⲁ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲁⲁⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲙⲡϥⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲱⲃ ⲉⲙⲉϣϣⲉ 42 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲁⲣⲓⲡⲁⲙⲉⲩⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲕϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲛⲧⲉⲕⲙⲛⲧⲉⲣⲟ 43 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲕⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲙⲡⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲥⲟⲥ 44 ⲛⲉⲡⲛⲁⲩ ⲇⲉ [ⲛ]ϫⲡⲡⲥⲟ ⲡⲉ ⲁⲩⲕⲁⲕⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ ϣⲁϫⲡⲯⲓⲧⲉ 45 ⲉⲣⲉⲡⲣⲏ ⲇⲉ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ ⲁⲡⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲁⲥⲙⲁ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲱϩ ϩⲓⲧⲉϥⲙⲏⲧⲉ 46 ⲁⲓⲥ ϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲱⲧ ϯϯ ⲙⲡⲁⲡⲛⲁ ⲉⲛⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲡⲧⲏⲟⲩ 47 ⲁⲫⲉⲕⲁⲧⲟⲛⲧⲁⲣⲭⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲁϥϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲛⲉⲟⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ 48 ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉⲩⲙⲉⲥⲑⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ 49 ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉ ⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲛⲙⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲉⲛⲉⲩⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ϫⲓⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ 50 ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉⲩⲃⲟⲩⲗⲉⲩⲧⲏⲥ ⲡⲉ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ 51 ⲡⲁⲓ ⲉⲛϥϥⲓ ⲁⲛ ⲛⲙⲡⲉⲩϣⲟϫⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲩϩⲱⲃ ⲉⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲁⲣⲓⲙⲁⲑⲁⲓⲁ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 52 ⲡⲁⲓ ϭⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲁϥⲁⲓⲧⲓ ⲙⲡⲥⲱⲙⲁ ⲛⲓⲥ 53 ⲁϥⲛⲧϥ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥⲕⲟⲟⲥϥ ϩⲛⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲁϥⲕⲁⲁϥ ϩⲛⲟⲩⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲁⲩⲕⲉϩⲕⲱϩϥ ⲉⲙⲡⲟⲩⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲛⲉϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲁⲁϥ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲉϩⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉⲣⲛⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ⲙⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲉⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉⲛⲉⲣⲉϣϫⲟⲩⲱⲧ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲥⲕⲣⲕⲱⲣϥ 54 ⲛⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲏ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 55 ⲁⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲇⲉ ⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲁⲉⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲛⲙⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲕⲁⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲙⲙⲟⲥ 56 ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛϩⲉⲛϩⲏⲛⲉ ⲛⲙϩⲉⲛⲥⲧⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϭⲱ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲕⲁⲧⲁⲧⲉⲛⲧⲟⲗⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS