Luke 24

1ⲛⲥⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛϣⲱⲣⲡ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲣⲉⲛϩⲏⲛⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲃⲧⲱⲧⲟⲩ ⲛⲙϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲁⲣⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲟⲣⲕⲣ ⲛⲁⲛ ⲙⲡⲱⲛⲉ 2ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲉⲁⲩⲥⲕⲣⲕⲱⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ 3ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲡⲥⲱⲙⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲓⲥ 4ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲓⲥⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ϩⲛϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩⲣⲟⲩⲟⲓⲛ 5ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲁϩⲧϫⲱⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲡⲉⲧⲟⲛϩ ⲛⲙⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 6ⲛϥⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲣⲓⲡⲙⲉⲩⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϫⲓⲛⲉϥϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 7ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϩⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲣⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲛⲥⲉⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ 8ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲛⲉϥϣⲁϫⲉ 9ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲁⲩϫⲉⲛⲁⲓ ⲉⲡⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲛⲙⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲧⲏⲣϥ 10ⲛⲉⲙⲁⲣⲓⲁ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲁ ⲛⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲥⲉⲉⲡⲉ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ 11ⲁⲩⲣⲑⲉ ⲛⲛⲓϩⲱⲃ ⲛⲥⲱⲃⲉ ⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲩ 12ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϩⲃⲱⲱⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩ[ⲥ]ⲁ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϥⲣⲙⲟⲓϩⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ 13ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲩϯⲙⲉ ⲙⲡⲉⲓϩⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲉϥⲟⲩⲏⲟⲩ ⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲛⲥⲉⲛⲥⲧⲁⲇⲓⲟⲛ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲙⲙⲁⲟⲩⲥ 14ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ 15ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉⲥⲩⲛⲍⲏⲧⲓ ⲁⲓⲥ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ 16ⲛⲉⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉⲧⲙⲥⲟⲩⲱⲛϥ 17ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲛⲉ ⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲉⲩⲟⲕⲙ 18ⲁⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ [ⲡⲉ] ⲕⲗⲉⲟⲡⲁⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲁⲩⲁⲁⲕ ⲉⲕⲟ ⲛϣⲙⲙⲟ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲕⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲛⲛⲉⲓϩⲟⲟⲩ 19ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϣ ⲛⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲡⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲇⲩⲛⲁⲧⲟⲥ ϩⲙⲫⲱⲃ ⲛⲙⲡϣⲁϫⲉ [ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ] ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ 20ⲉⲁⲩⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲩϩⲁⲡ ⲛⲧⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 21ⲁⲛⲟⲛ ⲇⲉ ⲉⲛϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲧⲉ ⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲃⲗⲗⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲡⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲧⲁⲛⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ 22ⲁϩⲉⲛⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲛ ⲡⲉϣⲥⲡⲉⲛϩⲏⲧ ⲉⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ 23ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲡⲉϥⲥⲱⲙⲁ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲩⲟⲡⲧⲁⲥⲓⲁ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ 24ⲁⲩⲱ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲛ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲓⲛⲁⲓ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ 25ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲱ ⲛⲁⲛⲟⲏⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲟⲥⲕ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲛⲧⲁⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲟⲟⲩ 26ⲙⲏ ϩⲁⲡⲥ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ϣⲉⲡⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ 27ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ϫⲓⲛⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲙⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲱⲗ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 28ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲱⲕ [ⲉ]ϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϯⲙⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲟⲩⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ 29ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱ ⲛⲙⲙⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲛⲁⲩ ⲣⲣⲟⲩϩⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲣⲓⲕⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁϥϭⲱ ⲛⲙⲙⲁⲩ 30ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥⲛⲟϫϥ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓⲕ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲟϣϥ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ 31ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲱⲛ ⲁⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϩⲟⲡϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ 32ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲉ [ⲛ]ⲉⲣⲉⲡⲉⲛϩⲏⲧ ϩⲟⲃⲥ ⲉⲣⲟⲛ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲛ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲉϥⲃⲱⲗ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 33ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲩⲗⲩⲡⲓ ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲙⲛⲧⲟⲩⲉ ⲉⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲩ 34ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲛⲧⲱⲥ ⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲥⲓⲙⲱⲛ 35ⲁⲩϫⲱ ϩⲱⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲡⲱϣ ⲙⲡⲟⲓⲕ 36ⲉⲩϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲛⲁⲓ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲣⲏⲛⲏ ⲛⲏⲧⲛ 37ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲩⲙⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩⲡⲛⲁ 38ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϣⲧⲣⲧⲱⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲟⲩⲛϩⲉⲛⲙⲉⲩⲉ ⲁⲗⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ 39ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁϭⲓϫ ⲛⲙⲛⲁⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ϭⲟⲙϭⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲙⲛⲧⲉⲡⲛⲁ ⲕⲁⲥ ϩⲓⲥⲁⲣⲝ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲩⲛⲟⲩⲟⲛ ⲙⲙⲟⲓ 40ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲡⲁⲓ ⲁⲩⲧⲟⲩⲟⲟⲩ ⲉⲛⲉϥϭⲓϫ ⲛⲙⲛⲉϥⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 41ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉⲩⲁⲡⲓⲥⲧⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϭⲓⲛⲟⲩⲱⲙ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ 42ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩϣⲁⲁⲧⲉ ⲛⲧⲃⲧ ⲉⲥϭⲏϭ 43ⲁϥϫⲓⲧⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲙⲥ ⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ 44ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓϫⲟⲟⲩ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛⲉⲓϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲥⲏϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲙⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲯⲁⲗⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ 45ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲧⲣⲉⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲉⲩⲓⲙⲉ ⲉⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 46ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲭⲥ ⲁⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ 47ⲛⲥⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲛⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲉⲩⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲣⲭⲓ ϫⲓⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 48ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲉⲧⲟ ⲙⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲓ 49ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲣⲏⲧ ⲙⲡⲓⲱⲧ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲧⲛ ⲛ[ⲧⲱ]ⲧⲛ ⲇⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛⲧⲉⲓⲡⲟⲗⲓⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲧⲛϯ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ 50ⲁϥⲛⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲁϥϥⲓⲛⲉϥϭⲓϫ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ 51ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ 52ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲧ ϩⲱⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲕⲟⲧⲟⲩ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲣⲣⲁϣⲉ 53ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲛⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲉⲩⲥⲙⲟⲩ ⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS