Luke 3

1ϩⲛⲥⲡⲙⲛⲧⲏ ⲇⲉ ⲛⲑⲏⲅⲉⲙⲟⲛⲓⲁ ⲛⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲟⲥ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲉϥⲟ ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉϫⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛϭⲓⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉⲣⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲟ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϫⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲣⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϫⲛϯⲧⲟⲩⲣⲁⲓⲁⲥ ⲛⲙ[ⲧⲉ]ⲧⲉⲧⲣⲁⲭⲱⲛⲓⲧⲓⲇⲟⲥ ⲛⲭⲱⲣⲁ ⲛⲙⲗⲩⲥⲁⲛⲓⲁⲥ ⲉϥⲟ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧⲁⲃⲓⲗⲏⲛⲏ 2ϩⲓⲁⲛⲛⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϩⲛⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ 3ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ 4ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙⲡϫⲱⲙⲉ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲡϫⲁⲓⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲛⲉϥⲙⲁ ⲙⲙⲟⲟϣⲉ 5ⲉⲓⲁ ⲛⲓⲙ [ⲛⲓⲙ] ⲛⲁⲙⲟⲩϩ ⲛⲧⲉⲧⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲥⲓⲃⲧ ⲛⲓⲙ ⲑⲃⲃⲓⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲁϣⲧ ⲉϩⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲥⲗⲉϭⲗⲱϭ 6ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 7ⲛⲉϥϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉϫⲡⲟ ⲛⲛⲉϩϥⲟⲩⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲉⲧⲛⲏⲩ 8ⲁⲣⲓϩⲉⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϭⲉ ⲉⲩⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲁⲣⲭⲓ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲓⲱⲛⲉ 9ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ⲕⲏ ϩⲁⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲛϣⲏⲛ ϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ 10ⲁⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲱⲛϩ 11ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥϣⲧⲏⲛ ⲥⲛⲧⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϯⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙⲙⲛⲧⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲓⲕ ⲙⲁⲣⲉϥⲓⲣⲉ ⲟⲛ ϩⲓⲛⲁⲉⲓ 12ⲁϩⲉⲛⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ 13ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲡⲁⲣⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲛⲏⲧⲛ 14ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲟ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲇⲓⲁⲥⲓ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣϩⲓⲗⲁ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ 15ⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲧⲃⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 16ⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲉⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲛϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲃⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲟⲩⲥ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲙⲟⲩⲕⲱϩⲧ 17ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲁ ϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲉϥϫⲛⲟⲟⲩ ⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉϥⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲡⲧⲱϩ ⲇⲉ ⲛϥⲣⲟⲕϩϥ ϩⲛⲟⲩⲥⲁⲧⲉ ⲉⲙⲉⲥⲱϣⲙ 18ϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 19ϩⲏⲣⲱ[ⲇⲏⲥ] ⲇⲉ ⲡⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲧⲃⲉϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⲧϩⲓⲙⲉ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲧⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁⲁⲩ 20ⲁϥⲟⲩⲉϩⲡⲉⲓⲕⲉ ⲉϫⲛⲛⲉϥⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥⲉⲧⲡⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ 21ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥ ϫⲓ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲁⲧⲡⲉ ⲟⲩⲱⲛ 22ⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲱϥ ϩⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲙⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲛϩⲏⲧⲕ 23ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲙⲁⲁⲃⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉ[ⲉ] ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲏⲗⲉⲓ 24ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲑⲁⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗⲗⲉⲩⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲗⲭⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲁⲛⲛⲁⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ 25ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲑⲑⲁⲑⲓⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲁⲙⲱⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲟⲩⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉⲥⲗⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲅⲅⲁⲓ 26ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲁⲑ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲧⲁⲑⲓⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉⲙⲉⲉⲓⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲭ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲇⲁ 27ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲁⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲣⲏⲥⲁ ⲡϣϩⲣⲉ ⲛⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲏⲣⲓ 28ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲗⲭⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲱⲥⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲙⲁⲇⲁⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲏⲣ 29ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲓⲉⲍⲉⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲣⲉⲓⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲁⲑⲑⲁⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗⲗⲉⲩⲉⲓ 30ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲓⲁⲕⲉⲓⲙ 31ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲗⲉⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲛⲛⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲧⲁⲑⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲑⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ 32ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲉⲥⲥⲁⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲃⲏⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲃⲃⲟⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲗⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ 33ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙⲉⲓⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲣⲛⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉⲥⲣⲱⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ 34ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲁⲣⲣⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲭⲱⲣ 35ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉⲣⲟⲩⲭ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲣⲏⲅⲁⲩ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲁⲗⲉⲕ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲉⲃⲉⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲗⲁ 36ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲁⲓⲛⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲏⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲱϩⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗⲗⲁⲙⲉⲭ 37ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲛⲱⲭ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲁⲣⲉⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲗⲉⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲁⲓⲛⲁⲙ 38ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲛⲱⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲏⲑ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS