Luke 3

ϩⲛⲥⲡⲙⲛⲧⲏ ⲇⲉ ⲛⲑⲏⲅⲉⲙⲟⲛⲓⲁ ⲛⲧⲓⲃⲉⲣⲓⲟⲥ ⲕⲁⲓⲥⲁⲣ ⲉϥⲟ ⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲉϫⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛϭⲓⲡⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡⲉⲓⲗⲁⲧⲟⲥ ⲉⲣⲉϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲟ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϫⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲣⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲟ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉϫⲛϯⲧⲟⲩⲣⲁⲓⲁⲥ ⲛⲙ[ⲧⲉ]ⲧⲉⲧⲣⲁⲭⲱⲛⲓⲧⲓⲇⲟⲥ ⲛⲭⲱⲣⲁ ⲛⲙⲗⲩⲥⲁⲛⲓⲁⲥ ⲉϥⲟ ⲛⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲧⲁⲃⲓⲗⲏⲛⲏ ϩⲓⲁⲛⲛⲁⲥ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲕⲁⲓⲫⲁⲥ ⲁⲡϣⲁϫⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϣⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁⲥ ϩⲛⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲙⲡϫⲱⲙⲉ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲧⲉⲥⲙⲏ ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲡϫⲁⲓⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲛⲛⲉϥⲙⲁ ⲙⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲓⲁ ⲛⲓⲙ [ⲛⲓⲙ] ⲛⲁⲙⲟⲩϩ ⲛⲧⲉⲧⲟⲟⲩ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲥⲓⲃⲧ ⲛⲓⲙ ⲑⲃⲃⲓⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲥⲟⲩⲧⲱⲛ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲁϣⲧ ⲉϩⲉⲛϩⲓⲟⲟⲩⲉ ⲉⲩⲥⲗⲉϭⲗⲱϭ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲥⲁⲣⲝ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲩϫⲁⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲉϥϫⲱ ϭⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ϫⲉ ⲛⲉϫⲡⲟ ⲛⲛⲉϩϥⲟⲩⲓ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲙⲱⲧⲛ ⲉⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲏⲧⲥ ⲛⲧⲟⲣⲅⲏ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲁⲣⲓϩⲉⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϭⲉ ⲉⲩⲙⲡϣⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲁⲣⲭⲓ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲁⲛⲡⲉⲛⲓⲱⲧ ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧⲟⲩⲛⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲓⲱⲛⲉ ϫⲓⲛⲧⲉⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲕⲉⲗⲉⲃⲓⲛ ⲕⲏ ϩⲁⲧⲛⲟⲩⲛⲉ ⲛⲛϣⲏⲛ ϣⲏⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲥⲉⲛⲁⲕⲟⲟⲣⲉϥ ⲛⲥⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ 10 ⲁⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϭⲉ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲉⲱⲛϩ 11 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥϣⲧⲏⲛ ⲥⲛⲧⲉ ⲙⲁⲣⲉϥϯⲟⲩⲉⲓ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙⲙⲛⲧⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲟⲓⲕ ⲙⲁⲣⲉϥⲓⲣⲉ ⲟⲛ ϩⲓⲛⲁⲉⲓ 12 ⲁϩⲉⲛⲕⲉⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ 13 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲡⲁⲣⲁⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲧⲟϣϥ ⲛⲏⲧⲛ 14 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲟ ⲙⲙⲁⲧⲟⲓ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ϩⲱⲱⲛ ⲟⲛ ⲡⲉⲧⲛⲛⲁⲁⲁϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲇⲓⲁⲥⲓ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣϩⲓⲗⲁ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲛⲉⲧⲛⲟⲯⲱⲛⲓⲟⲛ 15 ⲉⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲇⲉ ϭⲱϣⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ⲉⲧⲃⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 16 ⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲉⲛ ⲉⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ϥⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟⲓ ⲡⲁⲓ ⲉⲛϯⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ⲃⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲟⲩⲥ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲙⲟⲩⲕⲱϩⲧ 17 ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲁ ϩⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲧⲃⲃⲟ ⲙⲡⲉϥϫⲛⲟⲟⲩ ⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲟ ⲉⲧⲉϥⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ ⲡⲧⲱϩ ⲇⲉ ⲛϥⲣⲟⲕϩϥ ϩⲛⲟⲩⲥⲁⲧⲉ ⲉⲙⲉⲥⲱϣⲙ 18 ϩⲛϩⲉⲛⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲗⲁⲟⲥ 19 ϩⲏⲣⲱ[ⲇⲏⲥ] ⲇⲉ ⲡⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲉⲩϫⲡⲓⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲧⲃⲉϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲥ ⲧϩⲓⲙⲉ ⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲉⲧⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲁⲁⲩ 20 ⲁϥⲟⲩⲉϩⲡⲉⲓⲕⲉ ⲉϫⲛⲛⲉϥⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥⲉⲧⲡⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ 21 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲡⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥ ϫⲓ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲁⲧⲡⲉ ⲟⲩⲱⲛ 22 ⲁⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲱϥ ϩⲛⲟⲩⲥⲙⲟⲧ ⲛⲥⲱⲙⲁ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲙⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲱϣ ⲛϩⲏⲧⲕ 23 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϩⲙⲙⲁⲁⲃⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡⲉ[ⲉ] ⲛⲑⲉ ⲉⲧⲟⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲏⲗⲉⲓ 24 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲑⲁⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗⲗⲉⲩⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲗⲭⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲁⲛⲛⲁⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ 25 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲑⲑⲁⲑⲓⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲁⲙⲱⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲟⲩⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉⲥⲗⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲅⲅⲁⲓ 26 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲁⲑ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲧⲁⲑⲓⲁⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉⲙⲉⲉⲓⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲭ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲇⲁ 27 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲁⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲣⲏⲥⲁ ⲡϣϩⲣⲉ ⲛⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲏⲣⲓ 28 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲗⲭⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲱⲥⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲙⲁⲇⲁⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲏⲣ 29 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲏⲥⲟⲩⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲓⲉⲍⲉⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲣⲉⲓⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲁⲑⲑⲁⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗⲗⲉⲩⲉⲓ 30 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲩⲙⲉⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲁⲛⲛⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲗⲓⲁⲕⲉⲓⲙ 31 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲗⲉⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲉⲛⲛⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲧⲧⲁⲑⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲑⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ 32 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲉⲥⲥⲁⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲃⲏⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲃⲃⲟⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲗⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ 33 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙⲉⲓⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲁⲣⲛⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲉⲥⲣⲱⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲁⲣⲉⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁ 34 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲥⲁⲁⲕ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲑⲁⲣⲣⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲭⲱⲣ 35 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉⲣⲟⲩⲭ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲣⲏⲅⲁⲩ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲁⲗⲉⲕ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛϩⲉⲃⲉⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲗⲁ 36 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲁⲓⲛⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲣⲫⲁⲝⲁⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲏⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲛⲱϩⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲗⲗⲁⲙⲉⲭ 37 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲑⲟⲩⲥⲁⲗⲁ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲛⲱⲭ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲁⲣⲉⲧ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲗⲉⲏⲗ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲁⲓⲛⲁⲙ 38 ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲉⲛⲱⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲏⲑ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲇⲁⲙ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS