Luke 4

1ⲓⲥ ⲇⲉ ⲉϥϫⲏⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ϩⲓⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ 2ⲛϩⲙⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲟⲩⲉⲙⲗⲁⲁⲩ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϫⲱⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϩⲕⲟ 3ⲡⲉϫⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲙⲡⲉⲓⲱⲛⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲣⲟⲉⲓⲕ 4ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲁⲛ ⲉⲡⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲁⲧⲉ 5ⲁϥϫⲓⲧϥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲁϥⲧⲟⲩⲟϥ ⲉⲙⲙⲛⲧⲉⲣⲱⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲟⲓⲕⲟⲩⲙⲉⲛⲏ ϩⲛⲟⲩⲥⲧⲓⲅⲙⲏ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ 6ⲡⲉϫⲉⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯϯ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛⲙⲡⲉⲩⲉⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲉⲓ ⲁⲩⲱ ϣⲁⲓⲧⲁⲁⲥ ⲙⲡⲉϯⲟⲩⲁϣϥ 7ⲛⲧⲟⲕ ϭⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡⲁⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲕ ⲧⲏⲣⲥ 8ⲁⲓⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲥⲏϩ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲟⲩⲱϣⲧ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲛⲁϣⲙϣⲉ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁⲁϥ 9ⲁϥⲛⲧϥ ⲇⲉ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉϫⲛⲡⲧⲛϩ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϥⲟϭⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲛⲡⲉⲓⲙⲁ 10ϥⲥⲏϩ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ϥⲛⲁϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲕ ⲉⲧⲣⲉⲩϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲕ 11ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϥⲓⲧⲕ ⲉϫⲛⲛⲉⲩϭⲓϫ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲅϫⲱⲣⲡ ⲉⲩⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 12ⲁⲓⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲡⲉⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ 13ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲉⲕⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲥⲁϩⲱⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ϣⲁⲟⲩⲟⲓϣ 14ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲛⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲡⲥⲟⲓⲧ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 15ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲡⲉ ϩⲛⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲛⲓⲙ ϯⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ 16ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧ ⲡⲙⲁ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥⲁⲛⲟⲩϣϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉϥⲥⲱⲛⲧ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲉⲱϣ 17ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛ ⲇⲉ ⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲁϥϩⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲥⲏϩ 18ϫⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲓ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁϥⲧⲁϩⲥⲧ ⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ ⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲛⲟⲩⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲓⲭⲙⲁⲗⲱⲧⲟⲥ ⲛⲙⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲃⲃⲗⲗⲉ ⲉϫⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲟϣϥ ⲛⲟⲩⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ 19ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲙⲡⲉ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲧϣⲏⲡ 20ⲁϥⲕⲃⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲙⲡϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲃⲃⲁⲗ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲛⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϭⲱϣⲧ ⲉⲣⲟϥ 21ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲟⲩ ⲁⲧⲉⲓⲅⲣⲁⲫⲏ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲁⲁϫⲉ 22ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲭⲁⲣⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ 23ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲛⲧⲱⲥ ⲧⲉⲧⲛⲁϫⲱ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲉⲓⲛ ⲁⲣⲓⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ ⲛⲉⲛⲧⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁⲣⲓⲥⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϩⲙⲡⲉⲕϯⲙⲉ 24ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϣⲏⲡ ϩⲙⲡⲉϥϯⲙⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ 25ϩⲛⲟⲩⲙⲉ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛϩⲁϩ ⲛⲭⲏⲣⲁ ⲡⲉ ϩⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉⲧⲡⲉ ϣⲧⲁⲙ ⲛϣⲟⲙⲧⲉ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲛⲙⲥⲟⲟⲩ ⲛⲉⲃⲟⲧ ⲛⲧⲉⲣⲉⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲉⲃⲱⲱⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲧⲏⲣϥ 26ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲩϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ϣⲁⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲥⲁⲣⲉⲡⲧⲁ ⲛⲧⲉⲧⲥⲓⲇⲱⲛⲓⲁ ϣⲁⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲭⲏⲣⲁ 27ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛϩⲁϩ ⲉⲩⲥⲟⲃⲁϩ ϩⲙⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ϩⲓⲉⲗⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲃⲃⲟ ⲛⲥⲁⲛⲁⲓⲙⲁⲛ ⲡⲥⲩⲣⲟⲥ 28ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛϭⲱⲛⲧ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲁⲉⲓ 29ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲁⲩⲛⲧϥ ϣⲁⲡⲕⲟⲟϩ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧⲉⲩⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲕⲏⲧ ϩⲓϫⲱϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲟϥⲧⲛ 30ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ 31ⲁϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲧⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲡⲉ ϩⲛⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 32ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲥⲃⲱ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲉϥϣⲁϫⲉ ϣⲟⲟⲡ ⲡⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ 33ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲟⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲥⲙⲏ 34ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲓⲥ ⲡⲣⲙⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧ ⲁⲕⲓ ⲉⲧⲁⲕⲟⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲕⲛⲓⲙ ⲛⲧⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 35ⲁⲓⲥ ⲇⲉ ⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲙ ⲣⲣⲱⲕ ⲛⲅⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲧⲙⲏⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲙⲡϥⲃⲃⲗⲁⲡⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲗⲁⲁⲩ 36ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉϫⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲙⲟⲩϭⲟⲙ ⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲛⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲥⲉⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 37ⲁⲡⲥⲟⲉⲓⲧ ⲇⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲡⲉⲣⲓⲭⲱⲣⲟⲥ 38ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲧϣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲙⲟⲙ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲏⲧⲥ 39ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲓϫⲱⲥ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙⲡⲉϩⲙⲟⲙ ⲁϥⲕⲁⲁⲥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ ⲁⲥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲩ 40ⲉⲣⲉⲡⲣⲏ ⲇⲉ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϣⲱⲛⲉ ϩⲛϩⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲁⲩⲛⲧⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϫⲙⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ 41ⲛⲉⲣⲉⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲇⲉ ⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲁϩ ⲡⲉ ⲉⲩⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲁⲓⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲛϥⲕⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 42ⲛⲧⲉⲣⲉϩⲧⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲩⲙⲁ ⲛϫⲁⲓⲉ ⲛⲉⲣⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲡⲉ ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲙⲃⲱⲕ ⲉⲕⲁⲁⲩ 43ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲁⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲛⲕⲉⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ ⲅⲁⲣ ⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ 44ⲛⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ϩⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS