Luke 9

ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲛⲙⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉϫⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲛϣⲱⲛⲉ ⲁϥϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲁⲗϭⲉⲛⲉⲧϣⲱⲛⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣϥⲓⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲟⲩⲇⲉ ϭⲉⲣⲱⲃ ⲟⲩⲇⲉ ⲡⲏⲣⲁ ⲟⲩⲇⲉ ⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲟⲙⲛⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲉⲣⲉϣⲧⲏⲛ ⲥⲛⲧⲉ ϩⲓⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲏⲓ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ϭⲱ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛⲉⲧⲉⲛⲥⲉⲛⲁϣⲉⲡⲧⲏⲟⲩⲧⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉϩⲡϣⲟⲓϣ ⲛⲛⲉⲧⲛⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲡⲉ ⲕⲁⲧⲁϯⲙⲉ ⲉⲩⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣⲡⲁϩⲣⲉ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲁϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ⲇⲉ ⲡⲧⲉⲧⲣⲁⲣⲭⲏⲥ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲧϣⲱⲡⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥⲁⲡⲟⲣⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲓϥⲓ ⲛⲧⲁⲡⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲓⲙ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉϯⲥⲱⲧⲙ ⲛⲛⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ 10 ⲁⲛⲁⲡⲟⲥⲧⲟⲗⲟⲥ ⲇⲉ ⲕⲟⲧⲟⲩ ⲁⲩϫⲱ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲁⲁⲩ ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲉϩⲧϥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⲉⲩⲡⲟⲗⲉⲓⲥ ⲉϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁ 11 ⲙⲙⲏ[ⲏ]ⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲁϥϣⲟⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲭⲣⲓⲁ ⲛϫⲓⲡⲁϩⲣⲉ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ 12 ⲛⲉⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲣⲭⲓ ⲛⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲁⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲃⲱⲕ ⲉⲛϯⲙⲉ ⲉⲧⲙⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲙⲛⲥⲱϣⲉ ⲛⲥⲉⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲉϩⲉ ⲉϩⲣⲉ ϫⲉ ⲥⲉϩⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛϫⲁⲓⲉ 13 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱⲙ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲙⲛⲧⲛϩⲟⲩⲟ ⲉϯⲟⲩ ⲛⲛⲟⲓⲕ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲙⲧⲃⲧ ⲥⲛⲁⲩ ⲓⲙⲏⲧⲓ ⲛⲧⲛⲃⲱⲕ ⲁⲛⲟⲛ ⲛⲧⲛϣⲱⲡ ⲙⲡⲉⲓⲗⲁⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ 14 ⲛⲉⲩⲛⲁⲣⲁϯⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϣⲟ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲥⲏⲛⲉ ⲥⲏⲛⲉ ⲛⲁⲛⲧⲁⲓⲟⲩ 15 ⲁⲩⲁⲁⲥ ⲇⲉ ϩⲓⲛⲁⲉⲓ ⲁⲩⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 16 ⲁϥϫⲓ ⲙⲡϯⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲟⲓⲕ ⲛⲙⲡⲧⲃⲧ ⲥⲛⲁⲩ ⲁϥϥⲓⲁⲧϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲕⲱ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ 17 ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲥⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ [ⲛⲟⲟⲩⲥ] ⲛⲕⲟⲧ ⲗⲗⲁⲕⲙ ⲉⲁⲩⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ 18 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥϩⲛⲟⲩⲙⲁ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲉⲣⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁϥϫⲛⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ 19 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲡⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲓⲉⲣⲏⲙⲓⲁⲥ ⲡⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ 20 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ ⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 21 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲁϥⲡⲁⲣⲁⲅⲅⲓⲗⲉ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲉⲡⲁⲓ ⲉⲗⲁⲁⲩ 22 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ϣⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲛⲥⲉⲧⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲛⲙⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ 23 ⲛⲉϥϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥ⳧ⲟⲥ ⲙⲙⲏⲛⲉ ⲛϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲓ 24 ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲉϣⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲁⲛϩⲟⲥ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲣⲙ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲃⲏⲧ ϥⲛⲁⲧⲁⲛϩⲟⲥ 25 ⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϯϩⲏⲟⲩ ⲛⲟⲩ ⲉϥϣⲁⲛϯϩⲏⲟⲩ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲛϥⲥⲟⲣⲙⲉϥ ⲇⲉ ϩⲱⲱϥ ⲏ ⲛϥϯⲟⲥⲉ ⲙⲙⲟϥ 26 ⲡⲉⲧⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲛⲙⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲙⲡⲁⲓ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲙⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲛⲙⲡⲁⲡⲉϥⲓⲱⲧ ⲛⲙⲡⲁⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 27 ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲛⲛⲉⲩϫⲓϯⲡⲉ ⲙⲡⲙⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 28 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲛⲁϣⲙⲟⲩⲛ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲙⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲉϣⲗⲏⲗ 29 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉϥϣⲗⲏⲗ ⲁⲡⲓⲛⲉ ⲙⲡⲉϥϩⲟ ⲣⲕⲉⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲁⲧⲉϥϩⲃⲥⲱ ⲟⲩⲃⲁϣ ⲉⲥⲧⲟⲩⲟ 30 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲛⲉⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲧⲉⲛⲁⲓ ⲛⲉ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲙϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ 31 ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲉⲛⲧⲁⲩϫⲱ ⲛⲧⲉϥϩⲓⲏ ⲧⲁⲓ ⲉⲧϥⲛⲁϫⲟⲕⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 32 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲉⲩϩⲟⲣϣ ⲡⲉ ϩⲁⲫⲓⲛⲏⲃ ⲁⲩⲣⲟⲉⲓⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉϥⲉⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁϥ 33 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩⲡⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲛⲁϩⲣⲛⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲧⲁⲣⲛⲧⲁⲙⲓⲟ ⲛϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲉⲓ ⲛϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲉⲛϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ 34 ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲥⲣϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲛⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ 35 ⲁⲩⲥⲙⲏ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲥⲟⲧⲡ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ 36 ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲧⲉⲥⲙⲏ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲓⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲙⲉⲗⲁⲁⲩ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ 37 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲉⲩⲛⲏⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ 38 ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ϯⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟⲕ ϭⲱϣⲧ ⲉϫⲛⲡⲁϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ⲟⲩϣⲣⲟⲩⲱⲧ ⲛⲁⲓ ⲡⲉ 39 ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϣⲁⲣⲉⲟⲩⲡⲛⲁ ⲧⲁϩⲟϥ ⲛϥⲁϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲉϥϩⲓⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥⲧⲁⲩⲉⲥϩⲃⲁⲓⲧⲉ ⲙⲟⲅⲓⲥ ⲉϥϣⲁⲛⲥⲁϩⲱϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϣⲁⲛⲧⲛⲛⲟϥ 40 ⲁⲓⲥⲉⲡⲥⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲛⲟϫϥ [ⲉ]ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲟⲩⲉϣϭⲙϭⲟⲙ 41 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲱ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ϯⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲡⲉⲕϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ 42 ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉϥϯ ⲙⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲣⲁϩⲧϥ ⲛϭⲓⲡⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲁϥϩⲓⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲁϥⲧⲁⲗϭⲉⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲙⲡⲉϥⲓⲱⲧ 43 ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉϫⲛⲧⲙⲛⲧⲛⲟϭ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛⲛⲉⲧϥⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 44 ϫⲉ ⲕⲁⲛⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲥⲉⲛⲁ[ⲡⲁ]ⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ 45 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲣⲁⲧⲥⲟⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲟⲃⲥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲓϣⲁϫⲉ 46 ⲁⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ 47 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲁϩⲧⲏϥ 48 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲉⲡⲡⲉⲓϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉϫⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϥϣⲱⲡ ⲙⲙⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ ⲡⲕⲟⲩⲓ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ 49 ⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲇⲉ ⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲩⲁ ⲉϥⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲛⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛϥⲟⲩⲏϩ ⲁⲛ ⲛⲥⲱⲕ ⲛⲙⲙⲁⲛ 50 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲕⲱⲗⲩ ⲡⲉⲧⲉⲛϥϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲉϥϯ ⲉϫⲱⲧⲛ 51 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉϥⲁⲛⲁⲗⲩⲙⲯⲓⲥ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲧⲁϫⲣⲉⲡⲉϥϩⲟ ⲉⲃⲱⲕ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 52 ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲉⲛϥⲁⲓϣⲓⲛⲉ ϩⲁⲧⲉϥϩⲏ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩϯⲙⲉ ⲛⲧⲉⲛⲥⲁⲙⲁⲣⲓⲧⲏⲥ ⲉⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁϥ 53 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϣⲟⲡϥ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲧⲉϥⲣⲁⲕⲧⲥ ⲃⲏⲕ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲩⲥⲁⲗⲏⲙ 54 ⲁⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲧⲉⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲛϥϥⲟⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 55 ⲁϥⲕⲟⲧϥ ⲇⲉ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ 56 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲕⲉϯⲙⲉ 57 ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲓⲧⲉϩⲓⲏ ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲁϩⲧ ⲛⲥⲱⲕ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲕⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲣⲟϥ 58 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲉⲃⲃⲁϣⲟⲟⲣ ⲛⲉⲩⲃⲏⲃ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲧⲉⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲛⲉⲩⲙⲁϩ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲙⲛⲧϥⲙⲁ ⲣⲣⲉⲕⲧⲧⲉϥⲁⲡⲉ 59 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲕⲉⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲁⲧ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲧⲱⲙⲥ ⲙⲡⲁⲓⲱⲧ 60 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲗⲟⲕ ϩⲁⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲉⲧⲱⲙⲥ ⲛⲛⲉⲩⲣⲉϥⲙⲟⲟⲩⲧ ⲛⲧⲟⲕ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 61 ⲡⲉϫⲉⲕⲉⲩⲁ ⲇⲉ ϫⲉ ⲧⲁⲟⲩⲁϩⲧ ⲛⲥⲱⲕ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲕⲁⲁⲧ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲧⲁⲃⲱⲕ ⲧⲁⲁⲡⲟⲧⲁⲥⲥⲉ ⲛⲛⲁⲡⲁⲏⲉⲓ 62 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲧⲁⲗⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲃⲃⲉ ⲛϥϭⲱϣⲧ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲛϥⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS