Mark 1

ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲕⲁⲧⲁⲡⲉⲧⲥⲏϩ ϩⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϯⲛⲁϫⲉⲩⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟⲕ ⲛϥⲥⲃⲧⲉⲧⲉⲕϩⲓⲏ ⲡⲉϩⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲩⲧⲛⲛⲉϥⲙⲟⲓⲧ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉϥϯⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲡϫⲁⲓⲉ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲛⲟⲩⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲙⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓⲁ ⲉⲡⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲙⲛⲁⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲡⲓⲉⲣⲟ ⲉⲩⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲓ ⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲉⲣⲉϩⲉⲛϥⲱ ⲛϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱϥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲟϫ ⲛϣⲁⲁⲣ ⲙⲏⲣ ⲉⲧⲉϥϯⲡⲉ ⲉϥⲟⲩⲉⲙϣϫⲉ ϩⲓⲉⲃⲓⲱ ⲛϩⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲏⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲉⲧϫⲟⲟⲣ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲉⲁⲛⲅⲟⲩϩⲓⲕⲁⲛⲟⲥ ⲁⲛ ⲉⲡⲁϩⲧ ⲉⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲟⲩⲥ ⲙⲡⲉϥⲧⲟⲟⲩⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲉⲓϯⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲏⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲙⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲁⲍⲁⲣⲉⲧ ⲛⲧⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ϩⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲛⲧⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 10 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲙⲟⲟⲩ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲁⲩⲟⲩⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϫⲱϥ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ 11 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲙⲏ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲕ 12 ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲁϥϫⲓⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ 13 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲛⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲛϩⲙⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲛⲉⲑⲏⲣⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ 14 ⲙⲛⲛⲥⲁⲛⲥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15 ϫⲉ ⲁⲡⲉⲩⲟⲓϣ ϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 16 ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲁⲧⲛⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲙⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉⲩⲛⲟⲩϫϣⲛⲉ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲉϩⲉⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲉ 17 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲁⲙⲏⲉⲓⲛ ⲟⲩⲉϩⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲣⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲟⲩⲱϩⲉ ⲛⲣⲉϥϭⲉⲡⲣⲱⲙⲉ 18 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ 19 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲑⲏ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲉⲓ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ϩⲱⲟⲩ ⲉⲩϩⲙⲡϫⲟⲉⲓ ⲉⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲛⲉⲩϣⲛⲏⲩ 20 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲡⲉⲩⲓⲱⲧ ⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓ ⲙⲛⲛϫⲁⲓⲃⲉⲕⲉ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ 21 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϩⲛⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ 22 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲥⲃⲱ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲩ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲟⲩϯⲥⲃⲱ ⲛϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϩⲱⲥⲉⲩⲛⲧϥⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ 23 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 24 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲱⲣⲁⲓⲟⲥ ⲛⲧⲁⲕⲉⲓ ⲉⲧⲁⲕⲟⲛ ϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲕ ϫⲉ ⲛⲧⲕⲛⲓⲙ ⲛⲧⲕⲡⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 25 ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲙⲣⲱⲕ ⲛⲅⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ 26 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲣⲁϩⲧϥ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ 27 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲁⲓ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥⲃⲱ ⲃⲃⲣⲣⲉ ϩⲛⲟⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲕⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ 28 ⲁⲡⲉϥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲕⲱⲧⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 29 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲙⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛⲙⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 30 ⲧϣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲉⲥⲛⲏϫ ⲉⲥϩⲏⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲥ 31 ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥ ⲉⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉⲥϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲙⲟⲙ ⲁϥⲗⲟ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲁⲥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁⲩ 32 ⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲡⲉ ⲉⲣⲉⲡⲣⲏ ⲛⲁϩⲱⲧⲡ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲕϩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲙⲛⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ 33 ⲁⲩⲱ ⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲥⲥⲱⲟⲩϩ ϩⲓⲣⲙⲡⲣⲟ ⲙⲡⲏⲓ 34 ⲁϥⲑⲉⲣⲁⲡⲟⲩ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲩⲙⲟⲕϩ ⲛϣⲱⲛⲉ ⲉⲩϣⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲁϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲁϥⲕⲁⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉϣⲁϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟϥ 35 ⲁⲩⲱ ϩⲧⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲙⲁ ⲛϫⲁⲓⲉ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 36 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓⲥⲓⲙⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ 37 ⲁⲩⲧⲁϩⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲱⲕ ⲧⲏⲣⲟⲩ 38 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲕⲉⲙⲁ ⲉⲛⲕⲉⲧⲙⲙⲟ ⲉⲧϩⲏⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲓⲉⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ⲟⲛ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲉⲓϩⲱⲃ 39 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϥⲕⲏⲣⲩⲥⲥⲉ ϩⲛⲛⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲕⲉⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 40 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲥⲟⲃϩ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲕⲁⲗⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱϣ ⲕⲛⲁⲧⲃⲃⲟⲉⲓ 41 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲛϩⲧⲏϥ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϯⲟⲩⲱϣ ⲧⲃⲃⲟ 42 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲡⲉϥⲥⲱⲃⲁϩ ⲗⲟ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁϥⲧⲃⲃⲟ 43 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲃⲟⲗ 44 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲙⲡⲣϫⲟⲟⲥ ⲛⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲱⲕ ⲛⲅⲧⲥⲁⲃⲟⲕ ⲉⲡⲟⲩⲏⲏⲃ ⲛⲅϫⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲕⲧⲃⲃⲟ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ 45 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲁⲓ ⲛⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲛϩⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲣⲡϣⲁϫⲉ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛϥⲧⲙϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲟⲩⲱⲛϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉϥϩⲛϩⲉⲛⲙⲁ ⲛϫⲁⲓⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲏⲩ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲙⲁ ⲛⲓⲙ

Copyright information for CopSahidicMSS