Mark 10

ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲧⲟϣ ⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲙⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉϣⲁϥⲁⲁⲥ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲛⲉϫⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϩⲟⲛϥ ⲉⲧⲟⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ϯⲑⲉ ⲛⲁⲛ ⲉϯⲟⲩϫⲱⲱⲙⲉ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲟⲩⲓⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲥⲡⲉⲧⲛⲛϣⲟⲧⲛϩⲏⲧ ⲁⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲥⲉϩⲧⲉⲓⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲓⲛⲧⲉϩⲟⲩⲓⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲡϥⲥⲱⲛⲧ ⲟⲩϩⲟⲟⲩⲧ ⲛⲙⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲁϥⲧⲁⲙⲓⲟⲟⲩ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲕⲁⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲙⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛϥⲧⲱϭⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲥⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲱⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϭⲉ ⲁⲁϥ ⲛⲟⲩⲁ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉⲣⲱⲙⲉ ⲡⲟⲣϫϥ 10 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲟⲛ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲡⲁⲓϣⲁϫⲉ 11 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙⲕⲉⲧⲉ ⲉϥⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉϫⲱⲥ 12 ⲛⲧⲟⲥ ϩⲱⲱⲥ ⲉⲥϣⲁⲛⲕⲁⲡⲉⲥϩⲁⲉⲓ ⲛⲥⲱⲥ ⲛⲥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙⲕⲉⲩⲁ ⲥⲣⲛⲟⲓⲕ 13 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲓϫⲱⲟⲩ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲟϣⲡⲟⲩ 14 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲁϥϭⲛⲁⲧ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲛϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲉⲧⲣⲉⲩⲉⲓ ⲛⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲣⲛⲟϣⲡⲟⲩ ⲧⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲉⲓⲙⲓⲛⲉ ⲧⲉ ⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 15 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁϣⲱⲡ ⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲕⲟⲩⲓ ⲛⲛⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ 16 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲉⲡϣⲱⲡⲟⲩ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲓϫⲱⲟⲩ 17 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲟⲩⲁ ⲡⲱⲧ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ ϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲟⲩ ⲡⲉϯⲛⲁⲁⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓ ⲙⲡⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 18 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲓ ϫⲉ ⲡⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲙⲙⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ 19 ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲕⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣϩⲱⲧⲃ ⲙⲡⲣⲣⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲣϫⲓⲟⲩⲉ ⲙⲡⲣⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲙⲡⲣϥⲱϭⲉ ⲧⲙⲁⲉⲓⲉⲡⲉⲕⲉⲓⲱⲧ ⲛⲙⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ 20 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲓϩⲁⲣⲉϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲓⲛⲧⲁⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲓ 21 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁϥⲙⲉⲣⲓⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕϣⲁⲁⲧ ⲛⲕⲉϩⲱⲃ ⲃⲱⲕ ⲛⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲕⲥⲉ ⲧⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲅⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲛⲅⲕⲁⲟⲩⲁϩⲟ ⲛⲁⲕ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲉⲓ ⲛⲅⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉⲓ 22 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲱⲕⲙ ⲉϫⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϥⲙⲟⲕϩ ⲛϩⲏⲧ ⲛⲉⲛⲁϣⲉⲛϭⲟⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁϥⲥⲟⲩ 23 ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲉⲓⲁⲧϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϥⲙⲟⲕϩ ⲛⲛⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲟⲩⲭⲣⲏⲙⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 24 ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉϫⲛⲛⲉϥϣⲁϫⲉ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲥⲙⲟⲕϩ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 25 ⲥⲙⲟⲧⲛ ⲉⲧⲣⲉⲟⲩϭⲁⲙⲟⲩⲗ ⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲟⲩⲁⲧϥⲉ ⲛⲟⲩϩⲁⲙ ⲛⲧⲱⲡ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲣⲙⲙⲁⲟ ⲉⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 26 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲉⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲛϩ 27 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁϩⲧⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲉϣⲡⲁⲓϣⲱⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲁⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲅⲁⲣ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ϩⲁⲧⲉⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 28 ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲕⲁⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲛⲥⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲩⲁϩⲛ ⲛⲥⲱⲕ 29 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲉⲁϥⲕⲁⲏⲓ ⲛⲥⲱϥ ⲏ ⲥⲟⲛ ⲏ ⲥⲱⲛⲉ ⲏ ⲙⲁⲁⲩ ⲏ ⲉⲓⲱⲧ ⲏ ϣⲏⲣⲉ ⲏ ⲥⲱϣⲉ ⲉⲧⲃⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 30 ⲉⲛϥⲛⲁϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲛ ⲛϣⲉ ⲛⲕⲱⲃ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲓⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϩⲉⲛⲏⲉⲓ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲟⲛ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲱⲛⲉ ⲛⲙϩⲉⲛⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲱϣⲉ ϩⲓϩⲉⲛⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲱⲛϩ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ϩⲙⲡⲁⲓⲱⲛ ⲉⲧⲛⲏⲩ 31 ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲇⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲁⲣϩⲁⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲛϩⲁⲉⲟⲩ ⲣϣⲟⲣⲡ 32 ⲛⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲩⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲉⲣⲉⲓⲥ ⲇⲉ ϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲇⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲑⲟⲧⲉ ϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲟⲛ ⲉⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲱ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟϥ 33 ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲛⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲥⲉⲧϭⲁⲓⲟϥ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 34 ⲛⲥⲉⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲥⲉⲛϫⲧⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲛⲥⲉⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ 35 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲥⲛⲁⲩ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲧⲛⲟⲩⲱϣ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲕ ⲙⲙⲙⲟϥ ⲛⲅⲁⲁϥ ⲛⲁⲛ 36 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲟⲩⲁϣϥ ⲉⲧⲣⲁⲁⲁϥ ⲛⲏⲧⲛ 37 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲁ ⲛⲁⲛ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁ ⲙⲙⲟⲛ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲩⲁ ⲛⲥⲁϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟⲕ ϩⲙⲡⲉⲕⲉⲟⲟⲩ 38 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲓ ⲛⲟⲩ ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣⲥⲟⲟϥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲃⲁⲡⲧⲓⲍⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣϫⲓⲧϥ 39 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲉ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲡⲟⲧ ⲙⲉⲛ ⲉϯⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲧⲉⲧⲛⲁⲥⲟⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲉϯⲛⲁϫⲓⲧϥ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲓⲧϥ 40 ⲉϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟⲓ ⲏ ⲥⲁϩⲃⲟⲩⲣ ⲙⲙⲟⲓ ⲙⲡⲱⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲉⲧⲁⲁϥ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲛⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥⲃⲧⲱⲧϥ ⲛⲁⲩ 41 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛϭⲓⲡⲙⲏⲧ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛϭⲛⲁⲧ ⲉⲧⲃⲉⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 42 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲟ ⲛⲁⲣⲭⲱⲛ ⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲥⲉⲟ ⲙⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲛⲟϭ ⲥⲉⲟ ⲛⲧⲉⲩⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ 43 ⲛⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲛⲟϭ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥⲛⲁⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲏⲧⲛ 44 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲣϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥⲛⲁⲣϩⲙϩⲁⲗ ⲛⲏⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ 45 ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲩⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲛⲁϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲣⲉϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲛⲥⲱⲧⲉ ϩⲁⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ 46 ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲓⲉⲣⲓⲭⲱ ⲙⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲃⲁⲣⲧⲓⲙⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩⲃⲗⲗⲉ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲓⲙⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ϩⲁⲧⲉⲧⲉϩⲓⲏ ⲉϥϫⲓⲙⲛⲧⲛⲁ 47 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡⲉ ⲡⲛⲁⲍⲁⲣⲁⲓⲟⲥ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ 48 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϣⲡϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲉϥⲉⲕⲁⲣⲱϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲛⲁ ⲛⲁⲓ 49 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲃⲗⲗⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲱⲕ ⲛϩⲏⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲕ 50 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲉϫⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲓⲥ 51 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲕⲟⲩⲁϣϥ ⲉⲧⲣⲁⲁⲁϥ ⲛⲁⲕ ⲡⲃⲗⲗⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲟⲩⲛⲉⲓ ⲉⲓⲟⲩⲱϣ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 52 ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲧⲉⲕⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉⲕ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ

Copyright information for CopSahidicMSS