Mark 11

ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲃⲏⲧⲫⲁⲅⲏ ⲙⲛⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ϩⲁϩⲧⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ ⲁϥϫⲉⲩⲥⲛⲁⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲕⲱⲙⲏ ⲉⲧϩⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟⲥ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϩⲉ ⲉⲩⲥⲏϭ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲗⲁⲁⲩ ⲣⲣⲱⲙⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱϥ ⲃⲟⲗϥ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲗⲁⲁⲩ ϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲣⲟⲩ ⲙⲡⲁⲓ ⲁϫⲓⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲧⲧⲁϩⲉ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲛ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϥⲛⲁⲧⲛⲛⲟⲟⲩϥ ⲟⲛ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲥⲏϭ ⲉϥⲙⲏⲣ ⲉⲩⲣⲟ ϩⲙⲫⲓⲣ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲃⲟⲗϥ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲃⲱⲗ ⲙⲡⲥⲏϭ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲓⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲁⲩⲛⲡⲥⲏϭ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲡⲣϣⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲱϥ ⲕⲉⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲁⲩⲡⲣϣⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϣⲱⲱⲧ ⲛϩⲉⲛⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ϩⲛⲛⲥⲱϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲛⲛⲉⲧⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲉⲩϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ϥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϩⲙⲡⲣⲁⲛ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ 10 ⲥⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲙⲡⲉⲛⲉⲓⲱⲧ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲱⲥⲁⲛⲛⲁ ϩⲛⲛⲉⲧϫⲟⲥⲉ 11 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲉⲓⲁⲧϥ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲁⲣⲟⲩϩⲉ ⲏⲇⲏ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲙⲛⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 12 ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϥⲣⲁⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲁϥϩⲕⲟ 13 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲩⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲉ ⲉⲣⲉϩⲉⲛϭⲱⲃⲉ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧⲥ ϫⲉ ⲙⲉϣⲁⲕ ⲉϥⲉϭⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲙⲡϥϭⲛⲗⲁⲁⲩ ϩⲓⲱⲱⲥ ⲛⲥⲁϭⲱⲃⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ ⲛⲉⲡⲥⲏⲩ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲙⲡⲕⲛⲧⲉ 14 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ϫⲓⲛ ⲙⲡⲉⲓⲛⲁⲩ ⲟⲩⲉⲙⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ 15 ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲛⲉⲧⲧⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲣⲁⲡⲉⲍⲁ ⲣⲣⲉϥϫⲓⲕⲟⲗⲩⲙⲃⲟⲛ ⲁϥⲧⲁⲩⲟⲟⲩ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁ ⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲛⲉⲧϯϭⲣⲟⲟⲙⲡⲉ ⲉⲃⲟⲗ 16 ⲉⲡϥⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉϫⲓⲥⲕⲉⲩⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ 17 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛϥⲥⲏϩ ⲁⲛ ϫⲉ ⲡⲁⲏⲓ ⲉⲩⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛⲁⲁϥ ⲛⲥⲡⲏⲗⲁⲓⲟⲛ ⲛⲥⲟⲟⲛⲉ 18 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲁⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲑⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϩⲏⲧϥ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉϥⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲥⲃⲱ 19 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲣⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲡⲟⲗⲓⲥ 20 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲇⲉ ϩⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲛⲕⲛⲧⲉ ⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ ϫⲓⲛⲛⲉⲥⲛⲟⲩⲛⲉ 21 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲛⲕⲛⲧⲉ ⲛⲧⲁⲕⲥϩⲟⲩⲱⲣⲥ ⲛⲧⲁⲥϣⲟⲟⲩⲉ 22 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲕⲁⲧⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ 23 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛϥⲧⲙⲣϩⲏⲧ ⲥⲛⲁⲩ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛϥⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲡⲉⲧϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁϥ 24 ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϣⲗⲏⲗ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲓⲧⲓ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ϫⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ 25 ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧⲧⲏⲛⲟⲩ ⲉϣⲗⲏⲗ ⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲏⲧⲛϥ ⲉⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉϥⲉⲕⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲛⲛⲟⲃⲉ 26 [ ] 27 ⲁⲩⲉⲓ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ 28 ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲕⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϯ ⲛⲁⲕ ⲛⲧⲉⲓⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲕⲉⲣⲛⲁⲓ 29 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁϫⲛⲟⲩⲧⲛ ϩⲱ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲁϫⲓϥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲉⲓⲣⲉ ⲛⲛⲁⲓ ϩⲛⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ 30 ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲙⲁ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲧⲱⲛ ⲡⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲡⲉ ϫⲛⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲓ 31 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛϣⲁⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲡⲉ ϥⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲙⲡⲉⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ 32 ⲁⲗⲗⲁ ⲧⲁⲣⲛϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉ ϩⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲣⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲟⲛⲧⲱⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ 33 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϩⲱ ⲛϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲁⲛ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲉⲓⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲛⲁϣ ⲛⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ

Copyright information for CopSahidicMSS