Mark 12

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥⲧⲱϭⲉ ⲛⲟⲩⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁϥⲕⲧⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲟⲩϫⲟ ⲁϥϣⲁⲕⲧⲟⲩⲉⲓⲟⲙ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱⲧ ⲛⲟⲩⲡⲩⲣⲅⲟⲥ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϩⲉⲛϭⲙⲏⲟⲩ ⲁϥⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲉⲩⲟⲩϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϭⲙⲏⲟⲩ ϩⲙⲡⲕⲁⲓⲣⲟⲥ ⲛⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉϫⲓ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϭⲙⲏⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲙⲡⲟⲩϯⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲁϥϫⲉⲩⲕⲉϩⲙϩⲁⲗ ⲟⲛ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲕⲉⲟⲩⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟϣϥ ⲁϥϫⲉⲩⲕⲉⲟⲩⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲕⲉⲧ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲙⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟⲩⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉⲧⲓ ⲛⲉⲩⲛⲧϥⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲙⲙⲉⲣⲓⲧ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲛⲛⲥⲱⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁϣⲓⲡⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲉϭⲙⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲟⲥ ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ⲛⲧⲛⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲕⲗⲏⲣⲟⲛⲟⲙⲓⲁ ⲛⲁⲣⲧⲱⲛ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲁⲁⲁϥ ϥⲛⲏⲩ ⲛϥⲧⲁⲕⲉⲛⲉϭⲙⲏⲩ ⲛϥϯ ⲙⲡⲙⲁ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ 10 ⲧⲉⲓⲅⲣⲁⲫⲏ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣⲥ ϫⲉ ⲡⲱⲛⲉ ⲛⲧⲁⲛⲉⲧⲕⲱⲧ ⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲁⲡⲉ ⲛⲕⲟⲟϩ 11 ⲛⲧⲁⲡⲁⲓ ϣⲱⲡⲉ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩϣⲡⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ 12 ⲁⲩⲟⲩⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲉⲧⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁϥ ⲁⲩⲃⲱⲕ 13 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲉⲩϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲛϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲛⲟⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩϭⲟⲡϥ ϩⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ 14 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲉⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲕⲟⲩⲣⲙ ⲙⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲅϩⲏϭⲉ ⲁⲛ ϩⲏⲧϥ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲛⲅϫⲓϩⲟ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ ⲉⲕϯⲥⲃⲱ ⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲉϯⲕⲏⲛⲥⲟⲥ ⲙⲡⲣⲣⲟ ϫⲛⲙⲙⲟⲛ ⲧⲁⲣⲛϯ ϫⲛⲙⲡⲱⲣ 15 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲩϩⲩⲡⲟⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲛⲓⲟⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛⲁⲓ ϫⲉ ⲉⲓⲉⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲥ 16 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲉⲉⲓϩⲓⲕⲱⲛ ⲛⲙⲛⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲁⲡⲣⲣⲟ ⲧⲉ 17 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯⲛⲁⲡⲣⲣⲟ ϭⲉ ⲙⲡⲣⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲙⲟϥ 18 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲥⲁⲇⲇⲟⲩⲕⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲙⲛⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 19 ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁϥⲥϩⲁⲓ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲥⲟⲛ ⲟⲩⲁ ⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲕⲁⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛϥⲧⲙⲕⲁϣⲏⲣⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉϥⲥⲟⲛ ϫⲓⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ ⲛϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲛ 20 ⲛⲉⲩⲛⲥⲁϣϥ ⲇⲉ ⲛⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲡϣⲟⲣⲡ ⲁϥϫⲓϩⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲙⲡϥⲕⲁⲥⲡⲉⲣⲙⲁ 21 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩⲥⲛⲁⲩ ⲁϥϫⲓⲧⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩ ⲉⲙⲡϥⲕⲁⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ 22 ϣⲁⲡⲙⲉϩⲥⲁϣϥ ⲉⲙⲡⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲥⲡⲉⲣⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲧⲕⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ 23 ϩⲛⲧⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲓⲥ ϭⲉ ⲉⲥⲛⲁⲣⲥϩⲓⲙⲉ ⲛⲛⲓⲙ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲥⲁϣϥ ⲅⲁⲣ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲙⲙⲁⲥ 24 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲁⲛ ϭⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ ⲟⲩⲇⲉ ⲧϭⲟⲙ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 25 ⲉⲩϣⲁⲛⲧⲱⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁϫⲓϩⲓⲙⲉ ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁϫⲓϩⲁⲓ ⲁⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲩⲛⲁϭⲱ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 26 ⲉⲧⲃⲉⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲇⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛⲱϣ ϩⲙⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲛⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϩⲓⲡⲃⲁⲧⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲥⲁⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ 27 ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲛⲉⲧⲟⲛϩ ⲧⲉⲧⲛⲡⲗⲁⲛⲁ ⲉⲙⲁⲧⲉ 28 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲁ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲁϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϯⲧⲱⲛ ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ϫⲉ ⲁϥⲣⲟⲩⲱ ⲛⲁⲩ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ϫⲉ ⲁϣ ⲧⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲛⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 29 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧϣⲟⲣⲡ ⲧⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲡⲓⲥⲣⲁⲏⲗ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲛⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ 30 ⲁⲩⲱ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉⲕⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲕⲯⲩⲭⲏ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕⲙⲉⲩⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ 31 ⲧⲙⲉϩⲥⲛⲧⲉ ⲇⲉ ⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲉⲕⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱⲕ ⲛⲧⲉⲕϩⲉ ⲙⲙⲛⲕⲉⲉⲛⲧⲟⲗⲏ ⲉⲛⲁⲁⲥ ⲉⲛⲁⲓ 32 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲕⲁⲗⲱⲥ ⲡⲥⲁϩ ϩⲛⲟⲩⲙⲉ ⲁⲕϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛϭⲉ ⲃⲃⲗⲗⲁϥ 33 ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲉⲣⲓⲧϥ ϩⲙⲡϩⲏⲧ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲧⲉⲕϭⲟⲙ ⲧⲏⲣⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧϩⲓⲧⲟⲩⲱϥ ⲛⲧⲉϥϩⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲟ ⲡⲉ ⲉⲛⲟⲗⲟⲕⲁⲩⲧⲱⲙⲁ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲑⲩⲥⲓⲁ 34 ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲁϥⲣⲟⲩⲱ ϩⲁⲣⲱϥ ϩⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲣⲙⲛϩⲏⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅⲟⲩⲏⲩ ⲁⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉϣⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ⲧⲟⲗⲙⲁ ⲉϫⲛⲟⲩϥ 35 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲥⲉϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲉ 36 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ϫⲉ ⲡⲉϫⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲁϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟⲓ ϣⲁⲛϯⲕⲱ ⲛⲛⲉⲕϫⲁϫⲉⲉⲩ ϩⲁⲛⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ 37 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲡⲉϥϣⲏⲣⲉ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲕⲁⲗⲱⲥ 38 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϩⲛⲧⲉϥⲥⲃⲱ ϫⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲙⲟⲟϣⲉ ϩⲛϩⲉⲛⲥⲧⲟⲗⲏ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉϣⲛⲁⲥⲡⲁⲥⲙⲟⲥ ϩⲛⲛⲁⲅⲟⲣⲁ 39 ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁ ⲛϩⲙⲟⲟⲥ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ϩⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁ ⲛⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ϩⲛⲛⲇⲉⲓⲡⲛⲟⲛ 40 ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛⲏⲉⲓ ⲛⲛⲉⲭⲏⲣⲁ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩⲗⲟⲓϭⲉ ⲉⲩⲱⲥⲕ ⲉⲩϣⲗⲏⲗ ⲛⲁⲓ ⲥⲉϫⲓ ⲛⲟⲩⲕⲣⲓⲙⲁ ⲛϩⲟⲩⲟ 41 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ ⲁϥϯϩⲧⲏϥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲉϫϩⲟⲙⲛⲧ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲉⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩϫϩⲁϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟϥ 42 ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲉⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲭⲏⲣⲁ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲗⲗⲉⲡⲧⲟⲛ ⲥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲟⲩⲕⲟⲇⲣⲁⲛⲧⲏⲥ ⲡⲉ 43 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲧⲉⲓⲭⲏⲣⲁ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲁⲥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲡⲅⲁⲍⲟⲫⲩⲗⲁⲕⲓⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲉⲛⲉⲧⲛⲟⲩϫⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 44 ⲛⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲧⲁⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁⲩ ⲧⲁⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲥϣⲱⲱⲧ ⲡⲉⲥⲃⲓⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲥϥ ⲁⲥⲧⲁⲁϥ

Copyright information for CopSahidicMSS