Mark 13

ⲁⲩⲱⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲓⲱⲛⲉ ϫⲉ ϩⲉⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲉ ⲙⲛⲛⲉⲓⲕⲉⲕⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲓⲛⲟϭ ⲛⲕⲱⲧ ⲛⲛⲉⲩⲕⲱ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉϫⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩⲃⲟⲗⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲉⲗⲁⲁⲩ ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲉⲓ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲙϩⲉⲛϩⲣⲟⲩ ⲙⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲙⲡⲣϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲓϣⲱⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲁⲧⲉⲑⲁⲏ ⲛⲟⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲉϫⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲧⲉ ⲛⲛⲛⲁⲁⲕⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛⲥⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲥⲉϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ ⲙⲛⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ 10 ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲓⲕⲏⲡⲩⲥⲥⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 11 ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲓⲧⲏⲛⲟⲩ ⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲡⲣⲟ ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 12 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓⲱⲧ ϥⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ 13 ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲇⲉ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲉⲓ 14 ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲟⲧⲉ ⲙⲡϣⲱϥ ⲉⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛϣϣⲉ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲟⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲡⲱⲧ ⲉⲛⲧⲟⲩⲓⲏ 15 ⲡⲉⲧϩⲓϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϥⲓⲗⲁⲁⲩ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲉⲓ 16 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲉϥⲓⲡⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ 17 ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲉⲧ ⲙⲛⲛⲉⲧⲧⲥⲛⲕⲟ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 18 ϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲛⲡⲱⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲡⲣⲱ 19 ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲉⲥϭⲟⲧ ϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙⲡⲥⲱⲛⲧ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲛⲧϥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲉⲥϭⲟⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ 20 ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉⲙⲡⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲥⲃⲕⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ⲛⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁϥⲧⲥⲃⲕⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ 21 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲗⲁⲁⲩ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉⲭⲥ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥϩⲛⲡⲓⲙⲁ ⲙⲡⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 22 ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲙϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲥⲉϯ ⲛϩⲉⲛⲙⲁⲓⲛ ⲛⲙϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲛⲥⲱⲧⲡ 23 ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲓϣⲣⲡϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ 24 ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲣⲏ ⲛⲁⲣⲉⲃⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲟϩ ⲛϥⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓⲛ ⲁⲛ 25 ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϭⲟⲙ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲓⲛ 26 ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ϩⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲙⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ 27 ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁϫⲉⲩⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲧⲟⲩⲧⲏⲩ ϫⲓⲛϫⲱϥ ⲙⲡⲕⲁϩ ϣⲁϫⲱⲥ ⲛⲧⲡⲉ 28 ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲛⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲏⲇⲏ ⲗⲱⲕ ⲛⲧⲉⲛⲉⲥϭⲱⲃⲉ ϯⲟⲩⲱ ⲛϣⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡϣⲱⲙ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 29 ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲣⲛⲣⲣⲟ 30 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲗⲟ ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ 31 ⲧⲡⲉ ⲛⲙⲡⲕⲁϩ ⲥⲉⲛⲁⲗⲟ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁⲗⲟ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ 32 ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲏ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁϥ 33 ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ 34 ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓ ⲉⲁϥⲕⲁⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲣⲟⲉⲓⲥ 35 ⲣⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲏⲓ ⲛⲏⲩ ⲛⲁϣ ⲛⲛⲁⲩ ⲏ ⲣⲣⲟⲩϩⲉ ⲏ ϩⲛⲧⲡⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲏ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲉⲣⲉⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲏ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ 36 ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥⲉⲓ ϩⲛⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲃϣ 37 ⲡⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲣⲟⲉⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS