Mark 13

1ⲁⲩⲱⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲡⲉϫⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲓⲱⲛⲉ ϫⲉ ϩⲉⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲛⲉ ⲙⲛⲛⲉⲓⲕⲉⲕⲱⲧ 2ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁⲩ ⲁⲛ ⲉⲛⲉⲓⲛⲟϭ ⲛⲕⲱⲧ ⲛⲛⲉⲩⲕⲱ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉϫⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲉⲙⲡⲟⲩⲃⲟⲗⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 3ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓϫⲛⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ ⲙⲡⲉⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲙⲛⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 4ϫⲉ ⲁϫⲓⲥ ⲛⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲧⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲣϣⲁⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲟⲩ ⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ 5ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛⲧⲉⲗⲁⲁⲩ ⲡⲗⲁⲛⲁ ⲙⲙⲱⲧⲛ 6ⲟⲩⲛϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲉⲓ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ 7ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲉϩⲉⲛⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲛⲙϩⲉⲛϩⲣⲟⲩ ⲙⲡⲟⲗⲉⲙⲟⲥ ⲙⲡⲣϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲓϣⲱⲡⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲡⲁⲧⲉⲑⲁⲏ ⲛⲟⲩ ⲉϣⲱⲡⲉ 8ⲟⲩⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛⲟⲩϩⲉⲑⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲉϫⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲉⲃⲱⲱⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲁⲣⲭⲏ ⲧⲉ ⲛⲛⲛⲁⲁⲕⲉ 9ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲛⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲛⲥⲉϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ϩⲛⲛⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲥⲉϫⲓⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉⲛϩⲏⲅⲉⲙⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲣⲣⲱⲟⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲁⲩ ⲙⲛⲛⲕⲉϩⲉⲑⲛⲟⲥ 10ⲁⲩⲱ ⲥⲉⲛⲁϫⲡⲓⲕⲏⲡⲩⲥⲥⲉ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ 11ⲁⲩⲱ ⲉⲩϣⲁⲛϫⲓⲧⲏⲛⲟⲩ ⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲙⲡⲣϥⲓⲣⲟⲟⲩϣ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲡⲣⲟ ϩⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟϥ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲉⲧϣⲁϫⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ 12ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛⲟⲩⲥⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓⲱⲧ ϥⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉϫⲛⲛⲉⲩⲉⲓⲟⲧⲉ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲟⲩ 13ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲱⲡⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲙⲟⲥⲧⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲣⲁⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁϩⲩⲡⲟⲙⲓⲛⲉ ⲇⲉ ϣⲁⲃⲟⲗ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩϫⲁⲉⲓ 14ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲃⲟⲧⲉ ⲙⲡϣⲱϥ ⲉⲥⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲛϣϣⲉ ⲁⲛ ⲡⲉⲧⲱϣ ⲙⲁⲣⲉϥⲛⲟⲓ ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲉⲧϩⲛϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲙⲁⲣⲟⲩⲡⲱⲧ ⲉⲛⲧⲟⲩⲓⲏ 15ⲡⲉⲧϩⲓϫⲉⲛⲉⲡⲱⲣ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϥⲓⲗⲁⲁⲩ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲉⲓ 16ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲙⲡⲣⲧⲣⲉϥⲕⲟⲧϥ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲉϥⲓⲡⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ 17ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲉⲧ ⲙⲛⲛⲉⲧⲧⲥⲛⲕⲟ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 18ϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲛⲡⲱⲧ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲡⲣⲱ 19ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲧⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲉⲥϭⲟⲧ ϣⲱⲡⲉ ϫⲓⲛⲧⲁⲣⲭⲏ ⲙⲡⲥⲱⲛⲧ ⲛⲧⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲥⲟⲛⲧϥ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲧⲉⲥϭⲟⲧ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ 20ⲁⲩⲱ ⲉⲛⲉⲙⲡⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲧⲥⲃⲕⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲥⲁⲣⲝ ⲛⲁⲱⲛϩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲧⲃⲉⲛⲥⲱⲧⲡ ⲛⲧⲁϥⲥⲟⲧⲡⲟⲩ ⲁϥⲧⲥⲃⲕⲉⲛⲉϩⲟⲟⲩ 21ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲗⲁⲁⲩ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉⲭⲥ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ϥϩⲛⲡⲓⲙⲁ ⲙⲡⲣⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 22ⲥⲉⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲭⲣⲓⲥⲧⲟⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲙϩⲉⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲛⲥⲉϯ ⲛϩⲉⲛⲙⲁⲓⲛ ⲛⲙϩⲉⲛϣⲡⲏⲣⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛϭⲟⲙ ⲉⲡⲗⲁⲛⲁ ⲛⲛⲥⲱⲧⲡ 23ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲁⲓϣⲣⲡϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ 24ⲁⲗⲗⲁ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲉⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲣⲏ ⲛⲁⲣⲉⲃⲏ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲟϩ ⲛϥⲛⲁϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓⲛ ⲁⲛ 25ⲁⲩⲱ ⲛⲥⲓⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϩⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛϭⲟⲙ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲟⲓⲛ 26ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ϩⲛⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲙⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲟⲟⲩ 27ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ϥⲛⲁϫⲉⲩⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛϥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉϥⲥⲱⲧⲡ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲧⲟⲩⲧⲏⲩ ϫⲓⲛϫⲱϥ ⲙⲡⲕⲁϩ ϣⲁϫⲱⲥ ⲛⲧⲡⲉ 28ⲉⲃⲟⲗ ⲇⲉ ⲛⲧⲃⲱ ⲛⲕⲛⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ ⲏⲇⲏ ⲗⲱⲕ ⲛⲧⲉⲛⲉⲥϭⲱⲃⲉ ϯⲟⲩⲱ ⲛϣⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁⲡϣⲱⲙ ϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ 29ⲧⲁⲓ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲧⲉ ⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲓⲙⲉ ϫⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲓⲣⲛⲣⲣⲟ 30ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲗⲟ ⲙⲙⲁⲩ ϣⲁⲛⲧⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϣⲱⲡⲉ 31ⲧⲡⲉ ⲛⲙⲡⲕⲁϩ ⲥⲉⲛⲁⲗⲟ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲇⲉ ⲛⲥⲉⲛⲁⲗⲟ ⲙⲙⲁⲩ ⲁⲛ 32ⲉⲧⲃⲉⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲏ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲟⲩⲇⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲁⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁϥ 33ϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲁϣ ⲡⲉ ⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ 34ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁⲁⲡⲟⲇⲏⲙⲉⲓ ⲉⲁϥⲕⲁⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲛⲛⲉϥϩⲙϩⲁⲗ ⲡⲟⲩⲁ ⲡⲟⲩⲁ ⲉⲁϥϯ ⲛⲁϥ ⲙⲡⲉϥϩⲱⲃ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲙⲛⲟⲩⲧ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉⲣⲟⲉⲓⲥ 35ⲣⲟⲉⲓⲥ ϭⲉ ϩⲱⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲏⲓ ⲛⲏⲩ ⲛⲁϣ ⲛⲛⲁⲩ ⲏ ⲣⲣⲟⲩϩⲉ ⲏ ϩⲛⲧⲡⲁϣⲉ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲏ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲉⲣⲉⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲛⲁⲙⲟⲩⲧⲉ ⲏ ⲙⲡⲛⲁⲩ ⲛϩⲧⲟⲟⲩⲉ 36ⲙⲏⲡⲱⲥ ⲛϥⲉⲓ ϩⲛⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲃϣ 37ⲡⲉϯϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲏⲧⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ϫⲉ ⲣⲟⲉⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS