Mark 14

ⲛⲉⲣⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲇⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲛⲁⲑⲁⲃ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲛⲛⲥⲁϩⲟⲟⲩ ⲥⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲑⲉ ⲛϭⲟⲡϥ ϩⲛⲟⲩⲕⲣⲟϥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ϩⲙⲡϣⲁ ⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲙⲡⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲓⲥ ϩⲛⲃⲏⲑⲁⲛⲓⲁ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲉⲧⲥⲟⲃϩ ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲛⲥⲟϭⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲛⲁⲣⲇⲟⲥ ⲉϥⲥⲟⲧⲡ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧⲥ ⲁⲥⲧⲁϩⲧⲁⲗⲁⲃⲁⲥⲧⲣⲟⲛ ⲇⲉ ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ ⲉϫⲛⲧⲉϥⲁⲡⲉ ⲁϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ϭⲛⲁⲧ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲡⲉⲓⲥⲟϭⲛ ⲁⲩⲧⲁⲕⲟϥ ⲛⲉⲩⲉϣⲧⲁⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁϩⲟⲩⲟ ⲉϣⲙⲧϣⲉ ⲛⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ⲛⲥⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛϩⲏⲕⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϭⲟⲛⲧ ⲉⲣⲟⲥ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁⲗⲱⲧⲛ ϩⲁⲣⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϩϩⲓⲥⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲟⲩϩⲱⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ⲛⲧⲁⲥⲁⲁϥ ⲛⲁⲓ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲉⲧⲛϣⲁⲛⲣϩⲛⲏⲧⲛ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉϣⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲁⲩ ⲟⲩⲟⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲛⲉⲓⲛⲁϭⲱ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲣⲁⲧⲟⲟⲧⲥ ⲁⲥⲁⲁϥ ⲁⲥⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲧⲉϩⲥⲡⲁⲥⲱⲙⲁ ⲛⲥⲟϭⲛ ⲉⲡⲕⲟⲟⲥⲧ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ ⲙⲡⲉⲓⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ⲛϩⲏⲧϥ ϩⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲥⲉⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲁⲓ ⲁⲁϥ ⲉⲩⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲛⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲟⲩⲁ ϩⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϫⲉ ⲉϥⲉⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲁⲩ 10 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲁⲩⲣⲁϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲣⲏⲧ ⲛϩⲉⲛϩⲟⲙⲛⲧ ⲉⲧⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲉⲩⲕⲁⲓⲣⲓⲁ ⲉⲧⲃⲉⲑⲉ ⲛⲧⲁⲁϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ 11 ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡϣⲟⲣⲡ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲁⲧⲑⲁⲃ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲁⲁⲧⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲡⲉϫⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲕⲟⲩⲉϣⲧⲉⲛⲃⲱⲕ ⲉⲧⲱⲛ ⲉⲥⲃⲧⲉⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲉⲕⲉⲟⲩⲟⲙϥ 12 ⲁϥϫⲉⲩⲥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϥⲛⲁⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲟⲩϣⲟϣⲟⲩ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲓϫⲱϥ ⲟⲩⲁϩⲧⲏⲩⲛ ⲛⲥⲱϥ 13 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϥⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϫⲓⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲏⲉⲓ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲡⲉ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲁⲙⲁ ⲛϭⲟⲓⲗⲉ ⲧⲱⲛ ⲡⲙⲁ ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲱⲙ ⲡⲡⲁⲥⲭⲁ ⲙⲛⲛⲁⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 14 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲟϥ ϥⲛⲁⲧⲥⲁⲃⲱⲧⲛ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲁ ⲛⲧⲡⲉ ⲉϥⲡⲟⲣϣ ⲉϥⲥⲃⲧⲱⲧ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲟⲃⲧⲉ ⲛⲁⲛ ⲙⲙⲁⲩ 15 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲡⲙⲁ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲟⲃⲧⲉ ⲙⲡⲡⲁⲥⲭⲁ 16 ⲛⲧⲉⲣⲉⲣⲟⲩϩⲉ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲙⲛⲡⲉϥⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 17 ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲛⲏϫ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲉⲧⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ 18 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛⲙⲕⲁϩ ⲛϩⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ⲟⲩⲁ ⲟⲩⲁ ϫⲉ ⲙⲏ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ 19 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲡⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲙⲙⲁⲓ ϩⲛⲧϫⲏⲏⲥ 20 ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲉⲛ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲃⲱⲕ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲛⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲙⲡⲟⲩϫⲡⲟϥ 21 ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ ⲁϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲟⲓⲕ ⲁϥⲥⲙⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲟϣϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϫⲓⲧϥ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲱⲙⲁ 22 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⲛⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲧⲁⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ 23 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲛⲟϥ ⲛⲧⲇⲓⲁⲑⲏⲕⲏ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲡⲟⲛϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛϩⲁϩ 24 ϩⲁⲙⲏⲛ ⲇⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲛⲁⲥⲱ ϫⲓⲛ ⲙⲡⲉⲓⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲅⲉⲛⲏⲙⲁ ⲛⲧⲃⲱ ⲛⲉⲗⲟⲟⲗⲉ ϣⲁⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 25 ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲓϣⲁⲛⲥⲟⲟϥ ⲉϥⲟ ⲃⲃⲣⲣⲉ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 26 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲙⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛⲛϫⲟⲉⲓⲧ 27 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲧⲏⲣⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ϫⲉ ϥⲥⲏϩ ϫⲉ ϯⲛⲁⲡⲁⲧⲁⲥⲥⲉ ⲙⲡϣⲱⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲥⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ 28 ⲙⲛⲛⲥⲁⲧⲣⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ϯⲛⲁⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ 29 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϣϫⲉⲥⲉⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲛⲟⲕ ⲙⲙⲟⲛ 30 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲙⲡⲟⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲓⲟⲩϣⲏ ⲉⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲙⲛⲧⲥⲱⲱⲡ 31 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲣϩⲁϩ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲓ ⲉⲧⲣⲁⲙⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲕ ⲛϯⲛⲁⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲕ ⲁⲛ ϩⲟⲙⲟⲓⲱⲥ ⲇⲉ ⲛⲕⲉⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩϫⲟⲟⲥ 32 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲩϭⲱⲙ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲅⲉⲑⲥⲏⲙⲁⲛⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϣⲁⲛϯϣⲗⲏⲗ 33 ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲱⲕⲙ ⲛϩⲏⲧ 34 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲗⲩⲡⲓ ϣⲁϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲩ ϭⲱ ⲛⲏⲧⲛ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲟⲉⲓⲥ 35 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉⲑⲏ ⲛⲟⲩⲕⲟⲩⲉⲓ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲉⲧⲉⲓⲟⲩⲛⲟⲩ ⲥⲁⲁⲧϥ 36 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲃⲃⲁ ⲡⲓⲱⲧ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟⲕ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲁⲣⲉⲡⲉⲓⲁⲡⲟⲧ ⲥⲁⲁⲧ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲑⲉ ⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲉϯⲟⲩⲁϣⲥ 37 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲃϣ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲉⲕⲛⲕⲟⲧⲕ ⲙⲡⲉⲕⲉϣⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲟⲩⲟⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ 38 ⲣⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲉⲧⲛϣⲗⲏⲗ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲓⲣⲁⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲉⲛ ⲣⲟⲟⲩⲧ ⲧⲥⲁⲣⲝ ⲟⲩⲁⲥⲑⲉⲛⲏⲥ ⲧⲉ 39 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲁϥϣⲗⲏⲗ ⲉϥⲧⲁⲩⲟ ⲙⲡⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲟⲩⲱⲧ 40 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲟⲛ ϣⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩⲟⲃϣ ⲛⲉⲣⲉⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲟⲣϣ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩ 41 ⲁϥⲉⲓ ⲟⲛ ⲙⲡⲙⲉϩϣⲙⲧⲥⲱⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲕⲟⲧⲕ ⲧⲉⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲧⲟⲛ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲡϩⲱⲃ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲓ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲣⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ 42 ⲧⲟⲩⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲁⲣⲟⲛ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ 43 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲓ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲟⲩⲁ ϩⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲙϩⲉⲛⲥⲏϥⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϭⲉⲣⲱⲃ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ 44 ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲟⲩⲙⲁⲓⲛ ϫⲉ ⲡⲉϯⲛⲁϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲓⲧϥ ϩⲛⲟⲩⲱⲣϫ 45 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲭⲁⲓⲣⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯⲡⲓ ⲉⲣⲱϥ 46 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϫⲱϥ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ 47 ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲁϥⲧⲉⲕⲙⲧⲉϥⲥⲏϥⲉ ⲁϥⲣⲉϩⲧⲡϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁϥⲥⲗⲡⲡⲉϥⲙⲁⲁϫⲉ 48 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϭⲟⲡⲧ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲥⲟⲟⲛⲉ ⲙⲛϩⲉⲛⲥⲏϥⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛϭⲉⲣⲟⲟⲃ 49 ⲛⲉⲓϩⲁϩⲧⲉⲧⲏⲩⲧⲛ ⲙⲙⲏⲛⲉ ϩⲙⲡⲉⲣⲡⲉ ⲉⲓϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲉⲧⲛⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲁⲗⲗⲁ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲅⲣⲁⲫⲏ 50 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲕⲁⲁϥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ 51 ⲟⲩϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲇⲉ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛⲟⲩⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲁⲩⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ 52 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲧⲥⲓⲛⲇⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲉϥⲕⲏⲕⲁϩⲏⲩ 53 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲓ ⲛⲓⲥ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛϭⲓⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ 54 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲉϥⲟⲩⲏϩ ⲛⲥⲱϥ ⲙⲡⲟⲩⲉ ϣⲁϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲩⲗⲏ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲛⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ ϩⲁϩⲧⲉⲡⲕⲱϩⲧ 55 ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲙⲛⲡⲥⲩⲛϩⲉⲇⲣⲓⲟⲛ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲓⲥ ⲉⲧⲣⲉⲩⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ 56 ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲅⲁⲣ ⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲉⲩϣⲏϣ ⲁⲛ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ 57 ϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁⲩⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲛⲟⲩϫ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 58 ϫⲉ ⲁⲛⲟⲛ ⲁⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉⲓⲣⲡⲉ ⲙⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ ⲁⲩⲱ ϯⲛⲁⲕⲉⲧⲕⲉⲟⲩⲁ ⲛⲁⲧⲙⲟⲩⲛⲅ ⲛϭⲓϫ ϩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ 59 ⲁⲩⲱ ϩⲓⲛⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲉ ⲛⲉⲥⲥⲙⲟⲛⲧ ⲁⲛ 60 ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁϥϫⲛⲉⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲅⲛⲁϣⲁϫⲉ ⲁⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ⲛⲁⲓ ⲥⲉⲣⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲣⲟⲕ 61 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲕⲁⲣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥϣⲁϫⲉ ⲗⲁⲁⲩ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲥⲙⲁⲙⲁⲁⲧ 62 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲛⲧϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲏⲩ ϩⲓϫⲛⲛⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲧⲡⲉ 63 ⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲡⲉϩⲛⲉⲩϩⲟⲓⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϣ ⲛⲉ ⲛⲕⲉⲙⲛⲧⲣⲉ ⲉⲧⲛⲁϩⲉ ⲛⲁⲩ 64 ⲁⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡⲟⲩⲁ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟϥ ⲉⲥⲇⲟⲕⲓ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲟⲩ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲧϭⲁⲓⲟϥ ϫⲉ ϥⲙⲡϣⲁ ⲙⲡⲙⲟⲩ 65 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓ ⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉ ⲉⲛⲉϫⲧⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉϩⲃⲥⲡⲉϥϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲉⲩϯⲕⲗⲯ ⲉϫⲱϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ⲛⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛϩⲩⲡⲏⲣⲉⲧⲏⲥ ⲁⲩϯⲁⲁⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲉϥϩⲟ 66 ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϥϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲁⲩⲗⲏ ⲁⲥⲉⲓ ⲛϭⲓⲟⲩⲉⲓ ⲛⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ 67 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥⲑⲙⲟ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁϥ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ϩⲱⲱⲕ ⲛⲉⲕϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲁⲣⲏⲛⲟⲥ 68 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩⲧⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϯϭⲛ ⲉⲣⲉϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲛ ϫⲉ ⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲑⲁⲉⲓⲧ 69 ⲧϩⲙϩⲁⲗ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁⲥ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲡⲉ 70 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲟⲛ ⲁϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲛⲛⲥⲁⲕⲉⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲗⲏⲑⲱⲥ ⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲕⲁⲓⲅⲁⲣ ⲛⲧⲕⲟⲩⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲟⲥ 71 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛⲕⲁⲉⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲉⲱⲣⲕ ϫⲉ ⲛϯⲥⲟⲟⲩⲛ ⲁⲛ ⲙⲡⲉⲓⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲧⲁⲩⲟ ⲙⲙⲟϥ 72 ⲁⲩⲱ ⲁⲡⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲙⲡⲙⲉϩⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲁϥⲣⲡⲙⲉⲉⲩⲉ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲓⲥ ϫⲟⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲁⲧⲉⲟⲩⲁⲗⲉⲕⲧⲱⲣ ⲙⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲡⲥⲛⲁⲩ ⲕⲛⲁⲁⲡⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟⲓ ⲛϣⲙⲛⲧⲥⲱⲱⲡ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲁϥⲣⲓⲙⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS