Mark 16

ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲟⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲙⲁⲅⲇⲁⲗⲏⲛⲏ ⲁⲩⲱ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛⲥⲁⲗⲱⲙⲏ ⲁⲩϣⲉⲡϩⲉⲛϩⲏⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉⲩⲉⲉⲓ ⲛⲥⲉⲧⲁϩⲥϥ ⲁⲩⲱ ϩⲧⲟⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲙⲡⲟⲩⲁ ⲛⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲁⲡⲣⲏ ϣⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϥⲓⲡⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲣⲱϥ ⲙⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϥⲓⲁⲧⲟⲩ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲱⲛⲉ ⲉⲁⲩϥⲓⲧϥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛⲟϭ ⲅⲁⲣ ⲡⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩϩⲣϣⲓⲣⲉ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲥⲁⲟⲩⲛⲁⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϭⲟⲟⲗⲉ ⲛⲟⲩⲥⲧⲟⲗⲏ ⲛⲟⲩⲱⲃϣ ⲁⲩⲱ ⲁⲑⲟⲧⲉ ϫⲓⲧⲟⲩ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲡⲛⲁⲍⲁⲣⲏⲛⲟⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩⲥ⳧ⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛϥ ⲛϥϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲁⲛ ⲁⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁⲩⲕⲁⲁϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲛⲡⲕⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ϫⲉ ϥⲛⲁⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲛⲉⲣⲉⲟⲩϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲙⲡⲟⲩϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϣⲁϫⲉ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ

Copyright information for CopSahidicMSS