Mark 2

ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ϩⲓϫⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ϫⲉ ϥϩⲛⲟⲩⲏⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲙⲁⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲉϣϩⲓⲣⲙⲡⲣⲟ ϣⲟⲡⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲥⲏϭ ⲉⲣⲉϥⲧⲟⲟⲩ ⲛⲣⲱⲙⲉ ϥⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϣⲃⲱⲕ ⲛⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩϭⲉⲗⲡⲧⲟⲩⲉϩⲥⲟⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧϥⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲟϫⲧ ⲁⲩⲭⲁⲗⲁ ⲙⲡⲉϭⲗⲟϭ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲥⲏϭ ⲛⲏϫ ϩⲓϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲥⲏϭ ϫⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲉⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϩⲙⲟⲟⲥ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲩⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϩⲛⲛⲉⲩϩⲏⲧ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲡⲁⲓ ϥϣⲁϫⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ ⲉϥϫⲓⲟⲩⲁ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲙⲁⲟⲩⲁⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ϩⲙⲡⲉϥⲡⲛⲁ ϫⲉ ⲥⲉⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲙⲉⲩⲉ ⲉⲛⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲁϣ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲙⲟⲧⲛ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲧⲥⲏϭ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲅϥⲓⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲛⲅⲙⲟⲟϣⲉ ϫⲛⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲛⲉⲕⲛⲟⲃⲉ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ 10 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲉⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧϥⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲕⲁⲛⲟⲃⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧⲥⲏϭ 11 ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲓϫⲉⲣⲟⲕ ϥⲓ ⲙⲡⲉⲕϭⲗⲟϭ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲕⲏⲉⲓ 12 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗⲉⲡⲉϥϭⲗⲟϭ ⲉϫⲱϥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲑⲏ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲛⲥⲉϯⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲛⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲉⲛⲉϩ ϩⲓⲛⲁⲓ 13 ⲁϥⲉⲓ ⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲁⲧⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϯⲥⲃⲱ ⲛⲁⲩ 14 ⲁⲩⲱ ⲉϥⲡⲁⲣⲁⲅⲉ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲗⲉⲟⲩⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲗⲫⲁⲓⲟⲥ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉϥⲧⲉⲗⲱⲛⲓⲟⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲟⲩⲁϩⲕ ⲛⲥⲱⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ 15 ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲉϥⲛⲏϫ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲁϩⲁϩ ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲓⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲛⲟϫⲟⲩ ⲛⲙⲓⲥ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲉⲩⲟϣ ⲅⲁⲣ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ 16 ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲙⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ϫⲉ ϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲙⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ϥⲥⲱ ⲛⲙⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ 17 ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲥⲉⲣⲭⲣⲓⲁ ⲁⲛ ⲛϭⲓⲛⲉⲧⲧⲏⲕ ⲙⲡⲥⲁⲓⲛ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲕⲁⲕⲱⲥ ⲛⲧⲁⲉⲓ ⲁⲛ ⲉⲧⲉϩⲙⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲁⲗⲗⲁ ⲣⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ 18 ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲙⲛⲁⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲉⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲥⲉⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲛⲥⲉⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ 19 ⲡⲉϫⲉⲓⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲏ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲛϭⲓⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲙⲁ ⲛϣⲉⲗⲉⲉⲧ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲉⲣⲉⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲟⲥⲟⲛ ⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲉⲛⲁϣⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ⲁⲛ 20 ⲟⲩⲛϩⲉⲛϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲏⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲉⲩϣⲁⲛϥⲓ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲙⲡⲁⲧϣⲉⲗⲉⲉⲧ ⲧⲟⲧⲉ ⲥⲉⲛⲁⲛⲏⲥⲧⲉⲩⲉ ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 21 ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉϫⲧⲟⲉⲓⲥ ⲛϣⲁⲉⲓ ⲉⲣⲛϣⲧⲏⲛ ⲙⲡⲗϭⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲧⲧⲟⲉⲓⲥ ⲛϣⲁⲓ ⲛⲁϥⲓⲡⲕⲱⲧⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉϣⲧⲏⲛ ⲙⲡⲗϭⲉ ⲛⲥⲡⲱϩ ⲛϩⲟⲩⲟ 22 ⲁⲩⲱ ⲙⲉⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲉϫⲏⲣⲡ ⲃⲃⲣⲣⲉ ⲉϩⲱⲧ ⲛⲁⲥ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲡⲏⲣⲡ ⲛⲁⲡⲉϩⲛϩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲡⲏⲣⲡ ⲡⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲛϩⲱⲧ ⲧⲁⲕⲟ ⲁⲗⲗⲁ ⲉϣⲁⲩⲛⲉϫⲏⲣⲡ ⲃⲃⲣⲣⲉ ⲉϩⲱⲧ ⲃⲃⲣⲣⲉ 23 ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲓⲱϩⲉ ⲉⲧⲣⲏⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲩⲁⲣⲭⲓⲧⲗⲕϩⲙⲥ 24 ⲛⲉⲑⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲩⲣⲟⲩ ϩⲛⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲉⲁⲁϥ 25 ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ⲗⲁⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲕⲟ ⲛⲧⲟϥ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ 26 ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲓⲁⲃⲓⲁⲑⲁⲣ ⲡⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲟⲓⲕ ⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲉⲟⲩⲕ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ⲛⲁϥ ⲉⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲛⲥⲁⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲁⲩⲱ ⲁϥϯ ⲛⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ 27 ⲡⲉϫⲁϥ ⲟⲛ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲁⲡⲣⲱⲙⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲁⲛ ⲉⲧⲃⲉⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 28 ϩⲱⲥⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲡⲉ ⲙⲡⲕⲉⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ

Copyright information for CopSahidicMSS