Mark 3

ⲁⲩⲱ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲟⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ⲙⲟⲟⲩⲧ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲡⲁⲣⲁⲧⲏⲣⲓ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲛⲉϥⲛⲁⲑⲉⲣⲁⲡⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϩⲛⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲁⲧⲏⲅⲟⲣⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ⲙⲟⲟⲩⲧ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛⲅ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲧⲙⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲝⲉⲥⲧⲓ ϩⲛⲛⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϫⲛⲣⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲧⲁⲛϩⲉⲟⲩⲯⲩⲭⲏ ϫⲛⲉⲙⲟⲟⲩⲧⲥ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϭⲱϣⲧ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉϩⲣⲁⲩ ϩⲛⲟⲩⲟⲣⲅⲏ ⲉϥⲙⲟⲕϩ ⲛϩⲏⲧ ⲉϫⲙⲡⲧⲱⲙ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲩⲧⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲗⲟ ⲛϭⲓⲧⲉϥϭⲓϫ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙⲛϩⲏⲣⲱⲇⲓⲁⲛⲟⲥ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲧⲁⲕⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲓ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲙϯⲟⲩⲇⲁⲓⲁ ⲛⲙⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲕⲉⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϯⲇⲟⲩⲙⲁⲓⲁ ⲛⲙⲡⲉⲕⲣⲟ ⲙⲡⲓⲟⲣⲇⲁⲛⲏⲥ ⲛⲙⲡⲕⲱⲧⲉ ⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲛⲙⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉⲩⲥⲱⲧⲙ ⲉⲛⲉⲧϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲉⲓ ϣⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉϩⲉⲛⲉϫⲏⲩ ⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲧⲃⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉ ⲛⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟϥ 10 ⲛⲁϣⲉⲛⲉⲛⲧⲁϥⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ ⲅⲁⲣ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩϯⲡⲉⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲉⲩⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲉⲙⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ϩⲓⲱⲟⲩ 11 ⲙⲛⲛⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉⲩϣⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ϣⲁⲩⲡⲁϩⲧⲟⲩ ϩⲁⲣⲁⲧϥ ⲛⲥⲉϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 12 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ 13 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲧϥⲟⲩⲁϣⲟⲩ 14 ⲁϥⲛⲉϩⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲉⲩⲉϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲛϥϫⲟⲟⲩⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲁϣⲉⲟⲓϣ 15 ⲛϥϯ ⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲝⲟⲩⲥⲓⲁ ⲉⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ 16 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁϩⲟ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲁϥϯⲟⲩⲣⲁⲛ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ 17 ⲁⲩⲱ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲍⲉⲃⲉⲇⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲏⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲁϥϯϩⲉⲛⲣⲁⲛ ⲉⲣⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲃⲟⲁⲛⲏⲣⲅⲉⲥ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲉϩⲣⲟⲩⲃⲃⲁⲉⲓ 18 ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⲛⲙⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲛⲙⲃⲁⲣⲑⲟⲗⲟⲙⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲙⲁⲑⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙⲑⲱⲙⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲗⲫⲁⲓⲟⲥ ⲙⲛⲑⲁⲇⲇⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲡⲕⲁⲛⲁⲛⲁⲓⲟⲥ 19 ⲛⲙⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲡⲓⲥⲕⲁⲣⲓⲱⲧⲏⲥ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ 20 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲟⲛ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲧⲙⲥⲣϥⲉ ⲉⲟⲩⲉⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓⲕ 21 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲣⲱⲙⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲅⲁⲣ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲡⲱϣⲥ 22 ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲧⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲉⲣⲟⲥⲟⲗⲩⲙⲁ ⲛⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ϩⲙⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉϥⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ 23 ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ϥⲛⲁⲛⲉϫⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ 24 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲡⲱⲣϫ ⲉⲛⲉⲥⲉⲣⲏⲩ ⲛⲥⲛⲁϣⲁϩⲉ ⲁⲛ ⲉⲣⲁⲧⲥ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 25 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲏⲉⲓ ⲡⲱⲣϫ ⲉⲛⲉϥⲉⲣⲏⲩ ⲛⲛⲉϣⲡⲏⲉⲓ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ 26 ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛⲧⲟϥ ⲉϫⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲡⲱⲣϫ ⲛⲛⲉϥⲉϣⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲧⲉϥϩⲁⲏ ϣⲱⲡⲉ 27 ⲁⲗⲗⲁ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁϣⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡϫⲱⲱⲣⲉ ⲛϥⲧⲱⲣⲡ ⲛⲛⲉϥϩⲛⲁⲟⲩ ⲉϥⲧⲙⲙⲟⲩⲣ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲙⲡϫⲱⲱⲣ ⲁⲩⲱ ⲧⲟⲧⲉ ⲛϥⲧⲱⲣⲡ ⲙⲡⲉϥⲏⲉⲓ 28 ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲟⲩⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 29 ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲓⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲙⲙⲛⲧϥⲕⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϣⲁⲉⲛⲉϩ ⲁⲗⲗⲁ ϥϭⲏⲡ ⲉⲩⲛⲟⲃⲉ ϣⲁⲉⲛⲉϩ 30 ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲥⲉϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ 31 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲛϭⲓⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲁⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ϩⲓⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲟⲟⲩ ⲛⲁϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ 32 ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲙⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲧⲉⲕⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙⲛⲉⲕⲥⲛⲏⲩ ⲥⲉⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲱⲕ ϩⲓⲃⲟⲗ 33 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ 34 ⲁϥϭⲱϣⲧ ⲉⲛⲉⲧⲙⲡⲉϥⲕⲱⲧⲉ ⲉⲧϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁϩⲧⲏϥ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ 35 ⲡⲉⲧⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲥⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS