Mark 5

ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲧⲉⲭⲱⲣⲁ ⲛⲛⲅⲉⲣⲁⲥⲏⲛⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲫⲱϭⲉ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲧⲱⲙⲛⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉϥϣⲟⲟⲡ ϩⲛⲛⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲉⲙⲡⲉϣⲗⲁⲁⲩ ϭⲉ ϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲙⲟⲣϥ ϩⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲟⲣϥ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲛϩⲉⲛⲡⲁⲓⲇⲉⲥ ⲛⲙϩⲉⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲁⲩⲱ ϣⲁϥⲥⲗⲡⲛϩⲁⲗⲩⲥⲓⲥ ⲛϥⲟⲩⲉϭⲡⲙⲡⲁⲓⲇⲉⲥ ⲉⲙⲡⲉϣⲗⲁⲁⲩ ϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲉⲩϣⲏ ⲛⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲉϥϩⲛⲛⲉⲙϩⲁⲟⲩ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲛⲧⲟⲩⲓⲏ ⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲩϩⲓⲟⲩⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲛⲛⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲉⲓⲥ ϩⲙⲡⲟⲩⲉ ⲁϥⲡⲱⲧ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ ϩⲁⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲧ ⲛⲁϥ ⲁϥⲱϣ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϩⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲕ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲓⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲧϫⲟⲥⲉ ϯⲱⲣⲕ ⲉⲣⲟⲕ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲕⲃⲁⲥⲁⲛⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲓ ⲛⲉⲣⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲛⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲉⲣⲛⲧⲕ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲗⲉⲅⲓⲱⲛ ⲡⲉ ⲡⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲧⲛϫⲕϩⲁϩ 10 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲭⲱⲣⲁ 11 ⲛⲉⲥⲙⲡⲙⲁ ⲇⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϩⲁⲣⲁⲧϥ ⲙⲡⲧⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲁⲅⲉⲗⲏ ⲣⲣⲓⲣ ⲉⲩⲙⲟⲟⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ 12 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϫⲟⲟⲩⲛ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϣⲁⲩ 13 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲉⲡⲛⲁ ⲇⲉ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲛⲉϣⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲣⲱϩⲧ ⲛϭⲓⲧⲁⲅⲉⲗⲏ ⲣⲣⲓⲣ ϩⲓϫⲛⲧϣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲛⲁⲣϫⲟⲩⲱⲧ ⲛϣⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩ ϩⲛⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 14 ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲁⲩϫⲓⲡⲟⲩⲱ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲟⲗⲓⲥ ⲙⲛⲛⲥⲱϣⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ 15 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲛⲓⲥ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲡⲉⲧⲟ ⲛⲣⲉϥϣⲟⲟⲣ ⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉⲣⲉⲛⲉϥϩⲟⲉⲓⲧⲉ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲥⲙⲟⲛⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲗⲉⲅⲉⲱⲛ ϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ 16 ⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲧⲁⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲉⲧⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲃⲉⲛⲉϣⲁⲩ 17 ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲇⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲧⲟϣ 18 ⲁⲩⲱ ⲉϥⲛⲁⲧⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲟ ⲛⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲧⲣⲉϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ 19 ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲕⲁⲁϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲉⲡⲉⲕⲏⲉⲓ ϣⲁⲛⲉⲕⲣⲱⲙⲉ ⲛⲅⲧⲁⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁⲁⲩ ⲛⲁⲕ ⲉⲁϥⲛⲁ ⲛⲁⲕ 20 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲥⲑⲁⲓ ⲛⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲛⲧⲇⲉⲕⲁⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲓⲥ ⲁⲁⲩ ⲛⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ 21 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓⲟⲟⲣ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲉϥϩⲁⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲇⲉ 22 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲟⲩⲁ ⲛⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ⲡⲉ ⲓⲁⲉⲓⲣⲟⲥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲡⲁϩⲧϥ ϩⲁⲣⲁⲧϥ 23 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉ ⲙⲟⲕϩ ⲛϣⲱⲛⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ϭⲉ ⲉⲕⲉⲉⲓ ⲛⲅⲕⲁⲧⲟⲟⲧⲕ ϩⲓϫⲱⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲉⲗⲟ ⲛⲥⲱⲛϩ 24 ⲁϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲉⲩⲑⲗⲓⲃⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ 25 ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥϩⲓⲙⲉ ⲉⲣⲉⲡⲉⲥⲛⲟϥ ϣⲟⲩⲟ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲓⲥⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ 26 ⲁⲩⲱ ⲁⲥϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲁⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲥϫⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁⲥⲥⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲙⲡⲥⲙⲧⲟⲛ ⲗⲁⲁⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲥⲉⲓ ⲛⲑⲟ 27 ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲃⲉⲓⲥ ⲁⲥⲟϣⲥ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲥⲉⲓ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲥϫⲱϩ ⲉⲧⲉϥϣⲧⲏⲛ 28 ⲁⲥϫⲟⲟⲥ ⲅⲁⲣ ϫⲉ ⲉⲓϣⲁⲛϫⲱϩ ⲉⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ϯⲛⲁⲗⲟ 29 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲥϭⲱ ⲛϭⲓⲧⲡⲏⲅⲏ ⲙⲡⲉⲥⲥⲛⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲓⲙⲉ ϩⲙⲡⲉⲥⲥⲱⲙⲁ ϫⲉ ⲁⲥⲗⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ ⲉⲧⲛⲙⲙⲁⲥ 30 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲉⲧϭⲟⲙ ⲉⲛⲧⲁⲥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲁϥⲕⲧⲟϥ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲱϩ ⲉⲛⲁϩⲟⲓⲧⲉ 31 ⲡⲉϫⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲛⲁⲩ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲑⲗⲓⲃⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲕϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲉⲓ 32 ⲁϥⲕⲧⲉⲓⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲧⲉⲛⲧⲁⲥⲣⲡⲁⲓ 33 ⲧⲉⲥϩⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲁⲥⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲥⲧⲱⲧ ⲉⲥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲁⲥⲉⲓ ⲁⲥⲡⲁϩⲧⲥ ϩⲁⲣⲁⲧϥ ⲁⲥⲧⲁⲟⲩⲟ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲧⲙⲉ ⲧⲏⲣⲥ 34 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲁϣⲉⲉⲣⲉ ⲧⲟⲩⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲧⲉ ⲛⲧⲁⲥⲛⲁϩⲙⲉ ⲃⲱⲕ ϩⲛⲟⲩⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲧⲉⲗⲟ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲟⲩⲙⲁⲥⲧⲓⲅⲝ 35 ⲉⲧⲓ ⲛⲧⲟϥ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲛϭⲓⲛⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲧⲉⲕϣⲉⲉⲣⲉ ⲁⲥⲙⲟⲩ ⲉⲕⲛⲁϯϩⲟⲓ ϭⲉ ⲙⲡⲥⲁϩ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ 36 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲙⲙⲁⲧⲉ 37 ⲁⲩⲱ ⲙⲡϥⲕⲁⲗⲁⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲥⲁⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲥⲟⲛ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ 38 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲙⲡⲁⲣⲭⲓⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲟⲥ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲩϣⲧⲣⲧⲱⲣ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲣⲓⲙⲉ ⲉⲩⲟⲩⲛⲣⲟ ⲉⲙⲁⲧⲉ 39 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲇⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲣⲱⲧⲛ ⲧⲉⲧⲛϣⲧⲣⲧⲱⲣ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲧⲛⲣⲓⲙⲉ ⲉⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲙⲡⲥⲙⲟⲩ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲥⲛⲕⲟⲧⲕ 40 ⲁⲩⲥⲱⲃⲉ ⲛⲥⲱϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϫⲓⲡⲓⲱⲧ ⲛⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛⲙⲧⲉⲥⲙⲁⲁⲩ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲣⲉⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲛϩⲏⲧϥ 41 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧϭⲓϫ ⲛⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲥ ϫⲉ ⲧⲁⲗⲉⲓⲑⲁ ⲕⲟⲩⲙ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲉⲓϫⲉⲣⲟ ⲧⲱⲟⲩⲛⲉ 42 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲥⲧⲱⲟⲩⲛⲥ ⲛϭⲓⲧϣⲉⲉⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁⲥⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲉⲥϩⲙⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲅⲁⲣ ⲣⲣⲟⲙⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲡⲏⲣⲉ 43 ⲁϥϩⲱⲛ ⲇⲉ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉⲙⲁⲧⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲧⲙⲙⲟⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS