Mark 8

ϩⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲛⲟϭ ⲟⲛ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϯϣⲛϩⲧⲏⲉⲓ ⲉϫⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲉⲏⲇⲏ ⲉⲓⲥϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲥⲉⲡⲣⲟⲥⲕⲁⲣⲧⲉⲣⲉⲓ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲉⲙⲙⲛⲧⲟⲩⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲟⲩⲟⲙϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓϣⲁⲛⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲙⲡⲟⲩⲱⲙ ⲥⲉⲛⲁⲥⲱϣⲙ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϣⲟⲟⲡ ϩⲙⲡⲟⲩⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲧⲥⲓⲉⲛⲁⲓ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ϩⲛⲟⲩϫⲁⲓⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲟⲩⲏⲣ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲛⲟϫⲟⲩ ϩⲓⲡⲉⲥⲏⲧ ⲁϥϫⲓ ⲇⲉ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁϥϣⲡϩⲙⲟⲧ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁϥⲡⲟϣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲧⲁⲁⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲁⲁⲩ ϩⲁⲣⲱϥ ⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲉⲩⲛⲧⲟⲩϩⲉⲛⲕⲉϣⲏⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲃⲧ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲉⲕⲁⲛⲉⲉⲓⲕⲟⲟⲩⲉ ϩⲁⲣⲱⲟⲩ ⲁⲩⲟⲩⲱⲙ ⲇⲉ ⲁⲩⲥⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϥⲓ ⲛⲗⲗⲁⲕⲙ ⲉⲛⲧⲁⲩⲣϩⲟⲩⲟ ⲉⲩⲛⲁⲣⲥⲁϣϥ ⲃⲃⲓⲣ ⲛⲉⲩⲛⲁⲣϩⲙⲉ ⲇⲉ ⲛϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲕⲁⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 10 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲙⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲛⲥⲁ ⲛⲇⲁⲗⲙⲁⲛⲟⲩⲑⲁ 11 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲉϯⲧⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲡⲉ ⲉⲩⲡⲓⲣⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ 12 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁϣⲁϩⲟⲙ ϩⲙⲡⲉϥⲡⲛⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲕⲱⲧⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲥⲉⲛⲁϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ 13 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲗⲟ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲁϥⲧⲁⲗⲉ ⲟⲛ ⲉⲡϫⲟⲉⲓ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲉⲡⲓⲕⲣⲟ 14 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣⲡⲱⲃϣ ⲛϫⲓⲟⲉⲓⲕ ⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲙⲙⲛⲧⲁⲩ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲁⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲟⲩⲱⲧ ϩⲙⲡϫⲟⲉⲓ 15 ⲁⲩⲱ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϭⲱϣⲧ ⲛⲧⲉⲧⲛϯϩⲧⲏⲧⲛ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲉⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲁⲓⲟⲥ ⲛⲙⲡⲉⲑⲁⲃ ⲛϩⲏⲣⲱⲇⲏⲥ 16 ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲙⲉⲕⲙⲟⲩⲕⲟⲩ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲟⲩⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲁⲩ 17 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲕⲙⲉⲕ ϫⲉ ⲙⲙⲛⲧⲏⲧⲛⲟⲉⲓⲕ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲉⲓ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛϯ ⲁⲛ ⲛϩⲧⲏⲧⲛ ⲡⲉⲧⲛϩⲏⲧ ⲧⲏⲙ 18 ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲱⲣϩ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲣⲉⲛⲉⲧⲛⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲡⲙⲉⲩⲉ ⲁⲛ 19 ⲛⲧⲉⲣⲓⲡⲉϣϯⲟⲩ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲡϭⲓⲥⲧⲃⲁ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϥⲓⲟⲩⲏⲣ ⲛⲕⲟⲧ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗⲗⲁⲕⲙ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ 20 ⲛⲧⲉⲣⲓⲡⲱϣ ⲟⲛ ⲙⲡⲥⲁϣϥ ⲛⲟⲉⲓⲕ ⲉⲡⲉϩⲙⲉ ⲛϣⲉ ⲣⲣⲱⲙⲉ ⲁⲧⲉⲧⲛϥⲓⲟⲩⲏⲣ ⲃⲃⲓⲣ ⲉⲩⲙⲉϩ ⲗⲗⲁⲕⲙ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲥⲁϣϥ 21 ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲥ ϭⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲉⲓⲉ ⲁⲛ 22 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲁⲩⲥⲉⲡⲥⲱⲡϥ ⲇⲉ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱϩ ⲉⲣⲟϥ 23 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲃⲗⲗⲉ ⲁϥⲛⲧϥ ⲉⲡⲃⲟⲗ ⲛⲧⲕⲱⲙⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲉϫⲡⲁϭⲥⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ϩⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲓϫⲱϥ ⲁϥϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲕⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ 24 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϥⲓⲓⲁⲧϥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲩ ⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲑⲉ ⲛϩⲉⲛϣⲏⲛ 25 ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲁϥⲕⲁⲧⲟⲟⲧϥ ϩⲓϫⲛⲛⲉϥⲃⲁⲗ ⲁⲓⲁⲧϥ ⲥⲱⲧϥ ⲁϥⲉⲓⲱⲣϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲕⲁⲗⲱⲥ 26 ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲟⲟⲩϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉϥⲏⲉⲓ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲃⲱⲕ ⲣⲱ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲕⲱⲙⲏ 27 ⲁⲩⲱ ⲓⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲛⲕⲱⲙⲏ ⲛⲧⲕⲉⲥⲁⲣⲓⲁ ⲛⲧⲉⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉϥϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲣⲣⲱⲙⲉ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ 28 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ϩⲟⲓⲛⲉ ϫⲉ ⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲡⲉ ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩⲁ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 29 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲉⲣⲟⲉⲓ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲛⲓⲙ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉ ⲡⲉⲭⲥ 30 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩϫⲟⲟⲥ ⲗⲗⲁⲁⲩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 31 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲁⲣⲭⲓ ⲛⲧⲟⲩⲛⲉⲓⲁⲧⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁϫⲡⲓϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲛⲥⲉⲥⲧⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲡⲣⲉⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛⲛⲁⲣⲭⲓⲉⲣⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ 32 ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩⲡⲁⲣⲣⲏⲥⲓⲁ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲇⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ 33 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲉⲡⲁϩⲟⲩ ⲙⲙⲟⲓ ⲡⲥⲁⲧⲁⲛⲁⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛⲅⲙⲉⲉⲩⲉ ⲁⲛ ⲉⲛⲁⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁⲗⲗⲁ ⲉⲛⲁⲛⲣⲣⲱⲙⲉ 34 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲛⲙⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲓ ⲙⲁⲣⲉϥⲁⲣⲛⲁ ⲙⲙⲟϥ ⲛϥϥⲓ ⲙⲡⲉϥⲥ⳧ⲟⲥ ⲛϥⲟⲩⲁϩϥ ⲛⲥⲱⲉⲓ 35 ⲡⲉⲧⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲁϩⲙⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ϥⲛⲁⲥⲟⲣⲙⲉⲥ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲱⲣⲙ ⲇⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧ ⲛⲙⲡⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲟⲛ ϥⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟⲥ 36 ⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲉⲧⲛⲁϯϩⲏⲩ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲣⲉϥϫⲡⲉⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲧⲏⲣϥ ⲁⲩⲱ ⲛϥϯⲟⲥⲉ ⲛⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ 37 ⲁⲩⲱ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲛϣⲃⲃⲓⲱ ϩⲁⲧⲉϥⲯⲩⲭⲏ 38 ⲡⲉⲧⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲁⲓ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲛⲟⲩⲓ ⲛⲉ ϩⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ϩⲱⲱϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϯϣⲓⲡⲉ ⲛⲁϥ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϩⲙⲡⲉⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ

Copyright information for CopSahidicMSS