Mark 9

ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲁⲙⲏⲛ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲧⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲛⲥⲉⲛⲁϫⲓϯⲡⲉ ⲁⲛ ⲙⲡⲙⲟⲩ ϣⲁⲛⲧⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲁⲥⲉⲓ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲙ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲥⲁⲥⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲙⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲛⲙⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲁϥϫⲓⲧⲟⲩ ⲙⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲉϫⲛⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϥϣⲃⲧϥ ϩⲓϩⲏ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲙⲟⲩϩ ⲉⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲉⲛⲛⲉϣⲟⲩⲣⲁϩⲧ ⲛⲧⲱϭⲥ ⲧⲣⲉⲩⲡⲓⲣⲉ ϩⲓⲛⲁⲓ ϩⲓϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲛϭⲓϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲛⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲃⲃⲉⲓ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϭⲱ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲧⲁⲣⲛⲧⲁⲙⲓⲟ ϭⲉ ⲛϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲥⲕⲏⲛⲏ ⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁⲕ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲉⲓ ⲛⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲛⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ϫⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉⲟⲩ ⲁⲧϩⲟⲧⲉ ⲅⲁⲣ ϫⲓⲧⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲡⲱⲣϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲥⲙⲏ ⲇⲉ ⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩϣⲥⲛⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϥⲓⲁⲧⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲕⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲛⲥⲁⲓⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓϫⲛⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲛⲛⲉⲩⲧⲁⲩⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲉⲣϣⲁⲛⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 10 [ ] 11 ⲁⲩⲱ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲥⲉϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ϥⲛⲁϫⲡⲓⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ 12 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ϥⲛⲁϫⲉⲕϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲡⲱⲥ ⲛⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲉϫⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϣⲉⲡϩⲁϩ ⲛϩⲓⲥⲉ ⲛⲥⲉⲥⲟϣϥ 13 ⲁⲗⲗⲁ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲕⲉϩⲏⲗⲉⲓⲁⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲉⲛⲧⲁⲩⲥϩⲁⲓ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ 14 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲛⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩⲛⲁⲩ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲙⲙⲏⲏϣⲉ ϩⲙⲡⲉⲩⲕⲱⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϩⲉⲛⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲉⲩϯⲧⲱⲛ ⲛⲙⲙⲁⲩ 15 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩϣⲧⲟⲣⲧⲣ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲡⲱⲧ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲉⲁⲥⲡⲁⲍⲉ ⲙⲙⲟϥ 16 ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛϯⲧⲱⲛ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ 17 ⲁⲩⲱ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲓⲛⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲉⲣⲁⲧⲕ ⲉⲣⲉⲟⲩⲡⲛⲁ ⲛⲙⲡⲟ ⲛⲙⲙⲁϥ 18 ⲁⲩⲱ ⲡⲙⲁ ⲉⲧϥⲛⲁⲧⲁϩⲟϥ ϣⲁϥⲣⲁϩⲧϥ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲛϥⲧⲁⲩⲉⲥϩⲃⲏⲓⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϥϩⲣⲁϫⲣⲉϫ ⲛⲛⲉϥⲟⲃϩⲉ ⲛϥⲧⲱⲥ ⲁⲓϫⲟⲟⲥ ϭⲉ ⲛⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩϣⲛⲟϫϥ 19 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲱ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ⲉⲓⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ⲉⲓⲛⲁⲁⲛⲉⲭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲉⲓⲥϥ ⲛⲁⲓ 20 ⲁⲩⲱ ⲁϥϫⲓⲧϥ ⲛⲁϥ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁϥⲣⲁϩⲧⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲡⲕⲁϩ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲁϥϩⲓⲧⲉ ϩⲓⲡⲉⲥⲏⲧ ⲉϥⲧⲁⲩⲉⲥⲃⲏⲓⲧⲉ ⲉⲃⲟⲗ 21 ⲁϥϫⲛⲟⲩⲡⲉϥⲉⲓⲱⲧ ⲇⲉ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲁⲟⲩⲏⲣ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓϣ ϫⲓⲛⲧⲁⲡⲁⲉⲓ ⲧⲁϩⲟϥ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϫⲓⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲕⲟⲩⲉⲓ 22 ⲁⲩⲱ ⲛϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲁϥⲛⲟϫϥ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ ⲁⲩⲱ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲉϥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉⲣⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲧⲕⲛⲁϣⲁⲁϥ ⲉⲕϣⲛϩⲧⲏⲕ ϩⲁⲣⲟⲛ 23 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲕⲛⲁϣⲁⲁϥ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲉϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ ⲙⲡⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ 24 ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲇⲉ ⲁϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲓⲱⲧ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲃⲟⲏⲑⲉⲓ ⲉⲧⲁⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ 25 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲛⲁⲩ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲡⲏⲧ ⲉⲣⲁⲧϥ ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲉⲡⲛⲁ ⲛⲙⲡⲟ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲗ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉ ⲉⲧⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲛⲁⲕ ϫⲉ ⲁⲙⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲅⲧⲙⲕⲟⲧⲕ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲣⲟϥ 26 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓϣⲕⲁⲕ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲁϩⲧϥ ϩⲓⲡⲕⲁϩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲑⲉ ⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲁϥⲙⲟⲩ 27 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲁϥⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲁϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ ⲁϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ 28 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲁⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲛⲟⲩϥ ⲛⲥⲁⲩⲥⲁ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲡⲛⲉϣⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ 29 ⲡⲉϫⲁϥ ⲇⲉ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲁⲓⲅⲉⲛⲟⲥ ⲙⲉⲩⲉϣⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ϩⲙⲡⲉϣⲗⲏⲗ ⲛⲙⲧⲛⲏⲥⲧⲓⲁ 30 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲃⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲉ 31 ⲛⲉϥⲧⲥⲁⲃⲟ ⲅⲁⲣ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲧⲁⲁϥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲣⲣⲱⲙⲉ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲟⲩⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲙⲟⲩ ⲙⲙⲛⲛⲥⲁϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ϥⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ 32 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲉⲓⲙⲉ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲛⲟⲩϥ 33 ⲁⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲉⲓ ⲁϥϫⲛⲟⲩⲟⲩ ϫⲉ ⲉⲣⲉⲧⲛϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ 34 ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲕⲁⲣⲱⲟⲩ ⲛⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲅⲁⲣ ⲛⲙⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ϩⲛⲧⲉϩⲓⲏ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲡⲉ ⲡⲛⲟϭ ⲉⲧⲛϩⲏⲧⲟⲩ 35 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲉⲓ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲱϣ ⲉⲣⲛⲟϭ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲉϥⲛⲁⲣⲕⲟⲩⲓ ⲉⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲁⲩⲱ ⲛϥⲇⲓⲁⲕⲟⲛⲓⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ 36 ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲓ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲁϥⲧⲁϩⲟϥ ⲉⲣⲁⲧϥ ϩⲛⲧⲉⲩⲙⲏⲧⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲕⲧⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ 37 ϫⲉ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲟⲩⲁ ⲛⲑⲉ ⲛⲛⲉⲓϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲁⲛⲟⲕ ⲡⲉⲧϥⲛⲁϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛ ⲡⲉⲧϥⲛⲁϣⲟⲡⲧ ⲉⲣⲟϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲧⲛⲛⲟⲟⲩⲧ 38 ⲡⲉϫⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲁⲛⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩⲁ ⲉϥⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲟⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲕⲣⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲛϥⲙⲟⲟϣⲉ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲁⲛ 39 ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲣⲕⲱⲗⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲙⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲅⲁⲣ ⲉϥⲛⲁⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩϭⲟⲙ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ⲉϥⲛⲁϭⲙϭⲟⲙ ⲧⲁⲭⲩ ⲉϫⲉⲡⲁⲡⲉⲑⲟⲟⲩ 40 ⲡⲉⲧⲉⲛϥϯ ⲅⲁⲣ ⲁⲛ ⲛⲙⲙⲁⲛ ⲉϥϯ ⲉϫⲱⲛ 41 ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲥⲉⲧⲏⲛⲟⲩ ⲅⲁⲣ ⲛⲟⲩⲁⲡⲟⲧ ⲙⲙⲟⲟⲩ ϩⲙⲡⲁⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲡⲉⲭⲥ ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲥⲱⲣⲙ ⲁⲛ ⲙⲡⲉϥⲃⲉⲕⲉ 42 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛⲟⲩⲁ ⲛⲛⲁⲓⲕⲟⲩⲉⲓ ⲉⲧⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲉⲓ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁϥ ⲛϩⲟⲩⲟ ⲉⲛⲉⲩⲛⲟⲩⲱⲛⲉ ⲛⲥⲓⲕⲉ ⲁϣⲉ ⲉⲡⲉϥⲙⲁⲕϩ ⲛⲥⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲧⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 43 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ϣⲁⲁⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ ⲉⲕⲟ ⲛϭⲁⲛⲁϩ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉϭⲓϫ ⲥⲛⲧⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲅⲃⲱⲕ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ ⲉⲧⲥⲁⲧⲉ ⲉⲙⲉⲥϫⲉⲛⲁ 44 [ ] 45 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲧⲉⲕⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ϣⲁⲁⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲱⲛϩ ⲉⲕⲟ ⲛϭⲁⲗⲉ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉⲟⲩⲉⲣⲏⲧⲉ ⲥⲛⲧⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲕ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ 46 [ ] 47 ⲁⲩⲱ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉⲕⲃⲁⲗ ⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲕ ⲡⲟⲣⲕϥ ⲛⲅⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲙⲛⲧⲉⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ϩⲛⲟⲩⲃⲁⲗ ⲟⲩⲱⲧ ⲉϩⲟⲩⲉⲣⲟⲥ ⲉⲣⲉⲃⲁⲗ ⲥⲛⲁⲩ ⲙⲙⲟⲕ ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲕ ⲉⲧⲅⲉϩⲉⲛⲛⲁ 48 ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲡⲉⲩϥⲛⲧ ⲛⲁⲙⲟⲩ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲉⲩⲥⲁⲧⲉ ⲛⲥⲛⲁϫⲉⲛⲁ ⲁⲛ 49 ⲟⲩⲟⲛ ⲅⲁⲣ ⲛⲓⲙ ⲥⲉⲛⲁϫⲟⲕⲣⲟⲩ ϩⲛⲧⲥⲁⲧⲉ 50 ⲛⲁⲛⲟⲩⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲉⲣϣⲁⲛⲡⲉϩⲙⲟⲩ ⲇⲉ ⲃⲁⲁⲃⲉ ⲉⲧⲉⲧⲛⲁϫⲟⲕⲣⲉϥ ϩⲛⲟⲩ ⲕⲁϩⲙⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲣⲉⲓⲣⲏⲛⲏ ⲛⲙⲛⲉⲧⲛⲉⲣⲏⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS