Matthew 1

1ⲡϫⲱⲱⲙⲉ ⲙⲡⲉϫⲡⲟ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ 2ⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲥⲁⲁⲕ ⲓⲥⲁⲁⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ 3ⲓⲟⲩⲇⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲙⲫⲁⲣⲉⲥ ⲙⲛⲍⲁⲣⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲁⲙⲁⲣ ⲫⲁⲣⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲥⲣⲱⲙ ⲉⲥⲣⲱⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲣⲁⲙ 4ⲁⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ ⲁⲙⲓⲛⲁⲇⲁⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ [ⲛ]ⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ ⲛⲁⲁⲥⲥⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲥⲁⲗⲙⲱⲛ 5ⲥⲁⲗⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲃⲟⲉⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲣⲁⲭⲁⲃ ⲃⲟⲉⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲃⲏⲇ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛϩⲣⲟⲩⲑ ⲓⲱⲃⲏⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲉⲥⲥⲁⲓ 6ⲓⲉⲥⲥⲁⲓ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡⲣⲣⲟ ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲑⲓⲙⲉ ⲛⲟⲩⲣⲓⲁⲥ 7ⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛϩⲣⲟⲃⲟⲁⲙ ϩⲣⲟⲃⲟⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲃⲓⲁ ⲁⲃⲓⲁ[ⲥ] ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲥⲁⲫ 8ⲁⲥⲁⲫ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲓⲱⲥⲁⲫⲁⲧ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲣⲁⲙ ⲓⲱⲣⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲟⲍⲉⲓⲁⲥ 9ⲟⲍⲉⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲁⲑⲁⲙ ⲓⲱ[ⲛ]ⲁⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲭⲁⲍ ⲁⲭⲁⲍ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲍⲉⲕⲉⲓⲁⲥ 10ⲉⲍⲉⲕⲉⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲙⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲙⲁⲛⲁⲥⲥⲏ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛϩⲁⲙⲱⲥ ϩⲁⲙⲱⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲥⲓⲁⲥ 11ⲓⲱⲥⲓⲁⲥ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ϩⲓⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ 12ⲙⲛⲛⲥⲁⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲓⲉⲭⲟⲛⲓⲁⲥ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲥⲁⲗⲁⲑⲓⲏⲗ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ 13ⲍⲟⲣⲟⲃⲁⲃⲉⲗ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲃⲓⲟⲩⲇ ⲁⲃⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ ⲉⲗⲓⲁⲕⲓⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲍⲱⲣ[ⲁ] 14ⲁⲍⲱⲣ[ⲁⲥ] ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲥⲁⲇⲱⲕ ⲥⲁⲇⲱⲕ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲁⲭⲉⲓⲙ ⲁⲭⲉⲓⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲗⲓⲟⲩⲇ 15ⲉⲗⲓⲟⲩⲇ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ ⲉⲗⲉⲁⲍⲁⲣ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲙⲙⲁⲧⲑⲁⲙ ⲙⲁⲧⲑⲁⲙ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲁⲕⲱⲃ 16ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲇⲉ ⲁϥϫⲡⲟ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡϩⲁⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲁⲩϫⲡⲉⲓⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲡⲁⲓ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲡⲉⲭⲥ 17ⲅⲉⲛⲉⲁ ϭⲉ ⲛⲓⲙ ϫⲓⲛⲁⲃⲣⲁϩⲁⲙ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲅⲉⲛⲉⲁ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲅⲉⲛⲉⲁ ⲁⲩⲱ ϫⲓⲛ ⲉⲡⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲃⲁⲃⲩⲗⲱⲛ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉⲭⲥ ⲙⲛⲧⲁϥⲧⲉ ⲛⲅⲉⲛⲉⲁ 18ⲡⲉϫⲡⲟ ⲇⲉ ⲛⲓⲥ ⲡⲉⲭⲥ ⲛⲉⲩⲧⲉⲓϩⲉ ⲡⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩϣⲡⲧⲟⲟⲧⲥ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲁⲣⲓⲁ ⲛⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉⲙⲡⲁⲧⲟⲩⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ϣⲁⲛⲉⲩⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩϩⲉ ⲉⲣⲟⲥ ⲉⲥⲉⲉⲧ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ 19ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲇⲉ ⲡⲉⲥϩⲁⲓ ⲉⲛⲉⲩⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲟⲩⲱϣ ⲁⲛ ⲉϯ ⲙⲡⲉⲥⲥⲟⲉⲓⲧ ⲁϥⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲟϫⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϫⲓⲟⲩⲉ 20ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲙⲉⲉⲩⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉⲓⲥⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲣⲁⲥⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲓⲱⲥⲏⲫ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲉϫⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉⲕⲥϩⲓⲙⲉ ⲡⲉⲧⲟⲩⲛⲁϫⲡⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧⲥ ⲟⲩⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲟⲩⲡⲛⲁ ⲉϥⲟⲩⲁⲁⲃ ⲡⲉ 21ⲥⲛⲁϫⲡⲟ ⲇⲉ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲅⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲥ ⲛⲧⲟϥ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲛⲁⲧⲟⲩϫⲟ ⲙⲡⲉϥⲗⲁⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲩⲛⲟⲃⲉ 22ⲡⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲧⲁϥϣⲱⲡⲉ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲡϫⲟⲉⲓⲥ ϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 23ϫⲉ ⲉⲓⲥⲧⲡⲁⲣⲑⲉⲛⲟⲥ ⲛⲁⲱ ⲛⲥϫⲡⲟ ⲛⲟⲩϣⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲉⲙⲙⲁⲛⲟⲩⲏⲗ ⲉⲧⲉⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲛϣⲁⲩⲟⲩⲁϩⲙⲉϥ ϫⲉ ⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲛⲙⲙⲁⲛ 24ⲁϥⲧⲱⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲱⲥⲏⲫ ⲉϥⲛⲕⲟⲧⲕ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲕⲁⲧⲁⲑⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧϥ ⲛϭⲓⲡⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲙⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲁϥϫⲓ ⲙⲙⲁⲣⲓⲁ ⲧⲉϥⲥϩⲓⲙⲉ 25ⲙⲡⲉϥⲥⲟⲩⲱⲛⲥ ϣⲁⲛⲧⲉⲥϫⲡⲟ ⲙⲡⲉⲥϣⲏⲣⲉ ⲁϥⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ ϫⲉ ⲓⲥ

Copyright information for CopSahidicMSS