Matthew 11

1ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲟⲩⲉϩⲥⲁϩⲛⲉ ⲙⲡⲉϥⲙⲛⲧⲥⲛⲟⲟⲩⲥ ⲙⲙⲁⲑⲏⲥ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉϥϯⲥⲃⲱ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲛⲉⲩⲡⲟⲗⲓⲥ 2ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϣⲧⲉⲕⲟ ⲉⲛⲉϩⲃⲏⲩⲉ ⲙⲡⲉⲭⲥ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ 3ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲟⲕ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ϫⲉ ⲧⲁⲣⲉⲛϭⲱϣⲧ ϩⲏⲧϥ ⲛⲕⲉⲟⲩⲁ 4ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲃⲱⲕ ⲛⲧⲉⲧⲛϫⲱ ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ 5ϫⲉ ⲛⲃⲗⲗⲉ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲁⲗⲉ ⲙⲟⲟϣⲉ ⲛⲉⲧⲥⲟⲃϩ ⲧⲃⲃⲟ ⲛⲁⲗ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲉⲙⲡⲟ ϣⲁϫⲉ ⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲛϩⲏⲕⲉ ⲥⲉⲉⲩⲁⲅⲅⲉⲗⲓⲍⲉ ⲛⲁⲩ 6ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲓⲁⲧϥ ⲙⲡⲉⲧⲉⲛϥⲛⲁⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲁⲛ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧ 7ⲛⲧⲉⲣⲉⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲃⲱⲕ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϫⲟⲟⲥ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲧⲃⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲧⲉⲣⲏⲙⲟⲥ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ ⲉⲩⲕⲁϣ ⲉⲣⲉⲡⲧⲏⲩ ⲕⲓⲙ ⲉⲣⲟϥ 8ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉϩⲉⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩϭⲏⲛ ⲧⲟ ϩⲓⲱⲱϥ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲛⲉⲧⲫⲟⲣⲉⲓ ⲛⲛϩⲃⲥⲱ ⲉⲩϭⲏⲛ ⲥⲉϩⲛⲛⲏⲓ ⲛⲛⲣⲣⲱⲟⲩ 9ⲁⲗⲗⲁ ⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲟⲩ ⲉⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϩⲉ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩϩⲟⲩⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉ 10ⲡⲁⲓ ⲅⲁⲣ ⲡⲉⲧⲥⲏϩ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁⲧ[ⲛ]ⲛⲟⲟⲩ ⲙⲡⲁⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ϩⲁⲧⲉⲕϩⲏ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲁⲥⲟϥⲧⲉ ⲛⲧⲉⲕϩⲓⲏ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ 11ϩⲁⲙⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲙⲡⲉϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲉϫⲡⲟ ⲛⲛⲉϩⲓⲟⲙⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲟ ⲛⲛⲟϭ ⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ⲡⲕⲟⲩⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲟⲩⲛⲟϭ ⲉⲣⲟϥ ⲡⲉ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ 12ϫⲓⲛⲛⲉϩⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲛⲟⲩ ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲥⲉϫⲓ ⲙⲙⲟⲥ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ⲧⲱⲣⲡ ⲙⲙⲟⲥ 13ⲛⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲅⲁⲣ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ⲛⲧⲁⲩⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲉⲩⲉ ϣⲁⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ 14ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲧⲉⲧⲛⲟⲩⲉϣϫⲓⲧϥ ⲛⲧⲟϥ ⲡⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ 15ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ 16ⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲁⲧⲛⲧⲱⲛⲥ ⲉⲛⲓⲙ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉϩⲉⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲉⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲛⲛⲁⲅⲟⲣⲁ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲛⲉⲩϣⲃⲉⲉⲣ 17ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲛϫⲱ ⲉⲣⲱⲧⲛ ⲙⲡⲉⲧⲛϭⲟⲥϭⲥ ⲁⲛⲧⲟⲉⲓⲧ ⲙⲡⲉⲧⲛⲛⲉϩⲡⲉ 18ⲁϥⲉⲓ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲉⲛϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥⲥⲱ ⲁⲛ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ 19ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲥⲱ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲉϥⲟⲩⲱⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲣⲉϥⲥⲉⲏⲣⲡ ⲛϣⲃⲏⲣⲧⲉⲗⲱⲛⲏⲥ ϩⲓⲣⲉϥⲣⲛⲟⲃⲉ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲧⲙⲁⲓⲟ ⲛϭⲓⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲥϩⲃⲏⲩⲉ 20ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲛⲛⲟϭⲛⲉϭ ⲛⲙⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲛⲧⲁⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲛⲛⲉϥϭⲟⲙ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲟⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ 21ϫⲉ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏ ⲭⲟⲣⲁⲍⲉⲓⲛ ⲟⲩⲟⲓ ⲛⲏ ⲃⲏⲇⲥⲁⲓⲇⲁ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲇⲱⲛ ⲉϣϫⲡⲉ ⲁⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲉⲓ ϩⲛⲟⲩϭⲟⲟⲩⲛⲉ ⲙⲛⲟⲩⲕⲣⲙⲉⲥ 22ⲡⲗⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛ[ⲟⲩ]ⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲩⲣⲟⲥ ⲙⲛⲥⲓⲇⲱⲛ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲱⲧⲛ 23ⲛⲧⲟ ϩⲱⲱⲧⲉ ⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲙⲏ ⲧⲉⲛⲁϫⲓⲥⲉ ϣⲁⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲡⲉ ⲧⲉⲛⲁⲃⲱⲕ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϣⲁⲁⲙⲛⲧⲉ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲛϭⲟⲙ ⲛⲧⲁⲩϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧⲉ ϣⲱⲡⲉ ϩⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲛⲉⲩⲛⲁϭⲱ ⲡⲉ ϣⲁⲡⲟⲟⲩ ⲛϩⲟⲟⲩ 24ⲡⲗⲏⲛ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲟⲩⲛⲟⲩⲙⲧⲟⲛ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲛⲥⲟⲇⲟⲙⲁ ⲙⲛⲅⲟⲙⲟⲣⲣⲁ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲉϩⲟⲩⲉⲉⲣⲟ 25ϩⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲉⲝⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ ⲛⲁⲕ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲧⲡⲉ ⲙⲛⲡⲕⲁϩ ϫⲉ ⲛⲁⲓ ⲁⲕϩⲟⲡⲟⲩ ⲉⲛⲥⲟⲫⲟⲥ ⲙⲛⲛⲥⲁⲃⲉⲉⲩ ⲁⲕϭⲟⲗⲡⲟⲩ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ 26ⲁϩⲉ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲥⲣⲁⲛⲁⲕ ⲛⲧⲉⲓϩⲉ ⲙⲡⲉⲕⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ 27ⲁⲩϯ ⲛⲁⲓ ⲙⲡⲧⲏⲣϥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧϥ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ ⲉⲓⲙⲏⲧⲓ ⲡⲉⲓⲱⲧ ⲟⲩⲇⲉ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲥⲟⲟⲩⲛ ⲙⲡⲉⲓⲱⲧ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲛⲡⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲁⲟⲩⲱϣ ⲉⲟⲩⲱϣ ⲉⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ 28ⲁⲙⲏⲓⲧⲛ ϣⲁⲣⲟⲓ ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϩⲟⲥⲉ ⲁⲩⲱ ⲉⲧⲟⲧⲡ ⲁⲩⲱ ⲁⲛⲟⲕ ϯⲛⲁϯⲙⲧⲟⲛ ⲛⲏⲧⲛ 29ϥⲓ ⲙⲡⲁⲛⲁϩⲃ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲧⲏⲩⲧⲛ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧ ϫⲉ ⲁⲛⲅⲟⲩⲣⲙⲣⲁϣ ⲁⲩⲱ ϯⲑⲃⲃⲓⲏⲩ ϩⲙⲡⲁϩⲏⲧ ⲧⲁⲣⲉⲧⲉⲧⲛϩⲉ ⲉⲩⲙⲧⲟⲛ ⲛⲛⲉⲯⲩⲭⲏ 30ⲡⲁⲛⲁϩⲃ ⲅⲁⲣ ⲛⲁϩⲗⲱϭϥ ⲁⲩⲱ ⲥⲁⲥⲱⲟⲩ ⲛϭⲓⲧⲁⲉⲧⲡⲱ

Copyright information for CopSahidicMSS