Matthew 12

1ϩⲙⲡⲉⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲓⲧⲛⲙⲙⲁ ⲉⲧϫⲏⲩ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲕⲟ ⲁⲩⲁⲣⲭⲉⲓ ⲛⲧⲱⲗⲕ ⲛⲛϩⲙⲥ ⲉⲩⲟⲩⲱⲙ 2ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲛⲁⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲥⲉⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ⲉⲁⲁϥ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ 3ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲣⲟⲩ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲕⲟ ⲙⲛⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ 4ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲁϥⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲁϥⲟⲩⲱⲙ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲛⲧⲉⲡⲣⲟⲑⲉⲥⲓⲥ ⲛⲁⲓ ⲉⲧⲉⲙⲉϣϣⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉⲟⲩⲟⲙⲟⲩ ⲟⲩⲇⲉ ⲛⲉⲧⲛⲙⲙⲁϥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ 5ⲏ ⲙⲡⲉⲧⲛⲟϣϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲛⲟⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲛⲟⲩⲏⲏⲃ ⲃⲱⲗ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲣⲡⲉ ⲁⲩⲱ ⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟϥ 6ϯϫⲱ ⲇⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲡⲉⲧⲟ ⲛⲛⲟϭ ⲉⲡⲣⲡⲉ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ 7ⲉⲛⲉⲛⲧⲁⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲙⲉ ⲇⲉ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉ ⲉⲓⲟⲩⲉϣⲟⲩⲛⲁ ⲉϩⲟⲩⲉⲟⲩⲑⲩⲥⲓⲁ ⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲁⲧϭⲁⲓⲟ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲛⲛⲉⲧⲉⲙⲛⲛⲟⲃⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ 8ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 9ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲇⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ 10ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲣⲉⲧⲉϥϭⲓϫ ϣⲟⲩⲱⲟⲩ ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲉⲧⲃⲏⲏⲧϥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲛⲉⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ⲉⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲕⲁⲧⲟⲓⲅⲟⲣⲉⲓ ⲙⲙⲟϥ 11ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛϩⲏⲧⲧⲏⲩⲧⲛ ⲡⲉⲧⲛⲁⲕⲱ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲉⲥⲟⲟⲩ ⲛⲟⲩⲱⲧ ⲛⲧⲉⲡⲁⲓ ϩⲉ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲩϩⲓⲉⲓⲧ ⲙⲏ ⲛϥⲛⲁⲁⲙⲁϩⲧⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ⲛϥⲧⲟⲩⲛⲟⲥϥ 12ⲡⲣⲱⲙⲉ ϭⲉ ϣⲟⲃⲉ ⲛⲟⲩⲏⲣ ⲉⲡⲉⲥⲟⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲝⲉⲥⲧⲉⲓ ϩⲙⲡⲥⲁⲃⲃⲁⲧⲟⲛ ⲉⲣⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ 13ⲧⲟⲧⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ϫⲉ ⲥⲟⲟⲩⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲉⲕϭⲓϫ ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲱⲛⲥ ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲥⲟⲩⲟϫ ⲛⲑⲉ ⲛⲧⲕⲉⲟⲩⲉⲓ 14ⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲇⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩϫⲓϣⲟϫⲛⲉ ⲉⲣⲟϥ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉⲩⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ 15ⲓⲥ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓⲙⲉ ⲁϥⲁⲛⲁⲭⲱⲣⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁⲩⲟⲩⲁϩⲟⲩ ⲛⲥⲱϥ ⲛϭⲓⲟⲩⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲧⲏⲣⲟⲩ 16ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁⲩ ϫⲉⲕⲁⲥ ⲛⲛⲉⲩⲟⲩⲟⲛϩϥ ⲉⲃⲟⲗ 17ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ 18ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲁⲓⲟⲩⲁϣϥ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲧⲁⲯⲩⲭⲏ ⲟⲩⲱϣ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ϯⲛⲁⲕⲱ ⲙⲡⲁⲡⲛⲁ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛϥⲕⲱ ⲛⲟⲩⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲛⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ 19ⲛϥⲛⲁϯⲧⲱⲛ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ⲛϥⲛⲁⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲙⲛⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲉϥⲥⲙⲏ ϩⲛⲛⲉⲡⲗⲁⲧⲓⲁ 20ⲟⲩⲕⲁϣ ⲉϥⲟⲩⲟϣϥ ⲛϥⲛⲁⲟⲩⲟϭⲡϥ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲟⲩⲥⲟⲗ ⲉϥϩⲧⲙⲧⲱⲙ ⲛϥⲛⲁϫⲉⲛⲁϥ ⲁⲛ ϣⲁⲛⲧⲉϥⲉⲓⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲉϥϩⲁⲡ ϩⲛⲟⲩⲧⲁϫⲣⲟ 21ⲛⲧⲉⲛϩⲉⲑⲛⲟⲥ ϩⲉⲗⲡⲓⲍⲉ ⲉⲡⲉϥⲣⲁⲛ 22ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲟⲩⲃⲗⲗⲉ ⲛⲙⲡⲟ ⲉⲣⲉⲟⲩⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲓⲱⲱϥ ⲁϥⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲡⲉⲙⲡⲟ ϣⲁϫⲉ ⲛϥⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ 23ⲁⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲁⲓ [ⲡⲉ] ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲇⲁⲩⲉⲓⲇ 24ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲉⲣⲉⲡⲁⲓ ⲛⲉϫⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲡⲁⲣⲭⲱⲛ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ 25ⲉϥⲥⲟⲟⲩⲛ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲙⲉⲉⲩⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲓⲙ ⲉⲥϣⲁⲛⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲥ ϣⲁⲥⲣϫⲁⲓⲉ ⲁⲩⲱ ⲡⲟⲗⲓⲥ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲏⲓ ⲛⲓⲙ ⲉϥϣⲁⲛⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲙⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ 26ⲉϣϫⲉⲡⲕⲉⲥⲁⲇⲁⲛⲁⲥ ⲉϥⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲥⲁⲇⲁⲛⲁⲥ ⲉⲓⲉ ⲁϥⲡⲱϣ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱϥ ⲛⲁϣ ϭⲉ ⲛϩⲉ ⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲁⲁϩⲉⲣⲁⲧⲥ 27ⲁⲩⲱ ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ⲉⲓⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲛⲃⲉⲉⲗⲍⲉⲃⲟⲩⲗ ⲉⲓⲉ ⲛⲉⲧⲛϣⲏⲣⲉ ⲉⲩⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲓⲙ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲥⲉⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲏⲧⲛ ⲛⲣⲉϥϯϩⲁⲡ 28ⲉϣϫⲉⲁⲛⲟⲕ ⲇⲉ ⲉⲓⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ϩⲙⲡⲉⲡⲛⲁ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ ⲉⲓⲉ ⲁⲥⲡⲱϩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲧⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲛⲟⲩⲧⲉ 29ⲏ ⲛⲓⲙ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲏⲓ ⲙⲡϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲧⲱⲣⲡ ⲛⲛⲉϥϩⲛⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛϥⲙⲟⲩⲣ ⲙⲡϫⲱⲱⲣⲉ ⲧⲟⲧⲉ ⲛϥⲧⲱⲣⲡ ⲙⲡⲉϥⲏⲓ 30ⲡⲉⲧⲉⲛϥϣⲟⲟⲡ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲛ ⲉϥϯ ⲟⲩⲃⲏⲓ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲛϥⲥⲩⲛⲁⲅⲉ ⲛⲙⲙⲁⲓ ⲁⲛ ⲉϥϫⲱⲱⲣⲉ ⲉⲃⲟⲗ 31ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲛⲟⲃⲉ ⲛⲓⲙ ϩⲓⲟⲩⲁ ⲛⲓⲙ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲩ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡϫⲓⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲛⲧⲟϥ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ 32ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲱ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁϥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉⲧⲛⲁϫⲱ ⲇⲉ ⲛⲟⲩϣⲁϫⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲡⲛⲁ ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ ⲛⲥⲉⲛⲁⲕⲁⲁⲥ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲟⲩⲇⲉ ϩⲙⲡⲉⲧⲛⲏⲩ 33ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡϣⲏⲛ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲙⲛⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲏ ⲛⲧⲉⲧⲛⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡϣⲏⲛ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲙⲛⲡⲉϥⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲛϣⲁⲩⲥⲟⲩⲛⲡϣⲏⲛ 34ⲛⲉϫⲡⲟ ⲛⲛⲉϩⲃⲟⲩⲓ ⲛⲁϣ ⲛϩⲉ ⲟⲩⲛϭⲟⲙ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲉϫⲉⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲧⲉⲧⲛϩⲉⲛⲥⲁ ⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲙⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲙⲡϩⲏⲧ ⲉⲣⲉⲧⲧⲁⲡⲣⲟ ϣⲁϫⲉ 35ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁⲅⲁⲑⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲁϩⲟ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲙⲡⲡⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲱⲙⲉ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲁϩⲟ ⲉⲑⲟⲟⲩ ⲛϣⲁϥⲧⲁⲩⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲡⲉⲑⲟⲟⲩ 36ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ϣⲁϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲛⲁⲣⲅⲟⲛ ⲉⲧⲉⲣⲉⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲥⲉⲛⲁϯⲗⲟⲅⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ 37ⲉⲃⲟⲗ ⲅⲁⲣ ϩⲛⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲧⲙⲁⲓⲟⲕ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲕϣⲁϫⲉ ⲉⲩⲛⲁⲧϭⲁⲓⲟⲕ 38ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱϣⲃ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓϩⲟⲓⲛⲉ ⲛⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲙⲛⲛⲉⲫⲁⲣⲓⲥⲥⲁⲓⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲥⲁϩ ⲧⲛⲟⲩⲱϣ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲕ 39ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲟⲉⲓⲕ ⲥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁⲉⲓⲛ ⲁⲩⲱ ⲛⲛⲉⲩϯⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲁⲥ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲡⲙⲁⲉⲓⲛ ⲛⲓⲱⲛⲁⲥ ⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ 40ⲛⲑⲉ ⲅⲁⲣ ⲉⲛⲉⲣⲉⲓⲱⲛⲁⲥ ϣⲟⲟⲡ ⲛϩⲏⲧϥ ⲙⲡⲕⲏⲧⲟⲥ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲛϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲟⲩϣⲏ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲉⲣⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲙⲡϩⲏⲧ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲙⲛϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲟⲩϣⲏ 41ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲛⲛⲓⲛⲉⲩⲏ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲥⲉⲧϭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲩⲙⲉⲧⲁⲛⲟⲓ ⲉⲡⲧⲁϣⲉⲟⲉⲓϣ ⲛⲓⲱⲛⲁⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲓⲱⲛⲁⲥ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ 42ⲧⲣ[ⲧ]ⲣⲱ ⲙⲡⲣⲏⲥ ⲛⲁⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲛⲧⲉⲕⲣⲓⲥⲓⲥ ⲙⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲥⲧϭⲁⲓⲟⲥ ϫⲉ ⲁⲥⲉⲓ ϫⲓⲛⲉⲁⲣⲏϫϥ ⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲥⲟⲫⲓⲁ ⲛⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲡⲉϩⲟⲩⲟ ⲉⲥⲟⲗⲟⲙⲱⲛ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ 43ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲡⲁⲕⲁⲑⲁⲣⲧⲟⲛ ⲙⲡⲛⲁ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ϣⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲙⲁ ⲉⲙⲛⲙⲟⲟⲩ ⲛϩⲏⲧⲟⲩ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁⲟⲩⲙⲁ ⲛⲙⲧⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲙⲉϥϩⲉ ⲉⲟⲩⲟⲛ 44ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁϥϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲕⲧⲟⲓ ⲉⲡⲁⲏⲓ ⲡⲙⲁ ⲛⲧⲁⲓⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲉϥϣⲁⲛⲉⲓ ⲛϥϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲥⲁϩⲣ ⲁⲩⲱ ⲉϥⲧⲥⲁⲛⲏⲩⲧ 45ⲧⲟⲧⲉ ϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϥϫⲓ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲛⲕⲉⲥⲁϣϥ ⲙⲡⲛⲁ ⲉⲩϩⲟⲟⲩ ⲉⲣⲟϥ ⲛⲥⲉⲃⲱⲕ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲧⲉⲑⲁⲏ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ϣⲱⲡⲉ ⲉⲥϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲉϥϩⲟⲩⲉⲓⲧⲉ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲧⲉⲓⲅⲉⲛⲉⲁ ⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲛ 46ⲉⲧⲓ ⲇⲉ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲙⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲙⲛⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲛⲉⲩⲁϩⲉⲣⲁⲧⲟⲩ ⲡⲉ ϩⲓⲡⲥⲁ ⲙⲃⲟⲗ ⲉⲩϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ 47[ ] 48ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲡⲉϫⲁϥ ⲙⲡⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲛⲓⲙ ⲧⲉ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲓⲙ ⲛⲉ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ 49ⲁϥⲥⲟⲩⲧⲛⲧⲉϥϭⲓϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲉϫⲛⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲛⲁⲥⲛⲏⲩ 50ⲡⲉ[ⲓ]ⲧⲉⲓⲣⲉ ⲅⲁⲣ ⲙⲡⲟⲩⲱϣ ⲙⲡⲁⲉⲓⲱⲧ ⲉⲧϩⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁⲥⲟⲛ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲥⲱⲛⲉ ⲁⲩⲱ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ

Copyright information for CopSahidicMSS