Matthew 13

1ϩⲙⲡⲉϩⲟⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ [ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ] ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲙⲡⲏⲓ ⲁϥϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲁⲧⲛⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ 2ⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓϩⲉⲛⲙⲏⲏϣⲉ ⲉⲛⲁϣⲱⲟⲩ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉϥⲁⲗⲉ ⲉⲡϫⲟⲓ ⲛϥϩⲙⲟⲟⲥ ⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲇⲉ ⲧⲏⲣϥ ⲛⲉϥⲁϩⲉⲣⲁⲧϥ ⲡⲉ ϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ 3ⲁϥϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲙⲡϣⲁϫⲉ ϩⲓⲧⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲧϫⲟ ⲉϫⲟ 4ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟ ϩⲟⲓⲛⲉ ⲙⲉⲛ ⲁⲩϩⲉ ϩⲁⲧⲛⲧⲉϩⲓⲏ ⲁⲩⲉⲓ ⲛϭⲓⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲁⲩⲟⲩⲟⲙⲟⲩ 5ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲙⲙⲁ ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲡⲙⲁ ⲉⲧⲉⲙⲛⲕⲁϩ ⲉⲛⲁϣⲱϥ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲩⲱ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲁⲩϯⲟⲩⲱ ϫⲉ ⲙⲛϩⲁϩ ⲛⲕⲁϩ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ 6ⲡⲣⲏ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉϥϣⲁ ⲁⲩⲣⲕⲁⲩⲙⲁ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϫⲉ ⲙⲛⲛⲟⲩⲛⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲁⲩϣⲟⲟⲩⲉ 7ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϭⲓⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲁⲩⲟϭⲧⲟⲩ 8ϩⲉⲛⲕⲟⲟⲩⲉ ⲇⲉ ⲁⲩϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲩϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ⲁϥϯϣⲉ ⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲁϥϯⲥⲉ ⲕⲉⲧ ⲇⲉ ⲁϥϯⲙⲁⲁⲃ 9ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ 10ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲕϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ 11ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲏⲧⲛ ⲉⲉⲓⲙⲉ ⲉⲙⲙⲩⲥⲧⲏⲣⲓⲟⲛ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲛⲏ ⲇⲉ ⲙⲡⲟⲩⲧⲁⲁⲥ ⲛⲁⲩ 12ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧⲁϥ ⲅⲁⲣ ⲥⲉⲛⲁϯ ⲛⲁϥ ⲛϥⲣϩⲟⲩⲟ ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲧⲉⲙⲛⲧⲁϥ ⲡⲕⲉⲧⲉⲩⲛⲧⲁϥ ⲥⲉⲛⲁϥⲓⲧϥ ⲛⲧⲟⲟⲧϥ 13ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲉⲓϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁⲩ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ϫⲉ ⲉⲩⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲛ ⲁⲩⲱ ⲉⲩⲉⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ⲁⲛ ⲟⲩⲧⲉ ⲛⲥⲉⲛⲟⲉⲓ ⲁⲛ 14ⲥⲛⲁϫⲱⲕ ⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲧⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲓⲁ ⲛⲏⲥⲁⲓⲁⲥ ⲉⲧϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲛⲟⲩⲥⲱⲧⲙ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲥⲱⲧⲙ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲛⲟⲓ ⲁⲩⲱ ϩⲛⲟⲩⲛⲁⲩ ⲧⲉⲧⲛⲁⲛⲁⲩ ⲛⲧⲉⲧⲛⲧⲙⲉⲓⲱⲣϩ 15ⲁϥⲛϣⲟⲧ ⲅⲁⲣ ⲛϭⲓⲡϩⲏⲧ ⲙⲡⲉⲓⲗⲁⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ϩⲛⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ϩⲛⲟⲩϩⲣⲟϣ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϣⲧⲁⲙ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ϫⲉ ⲛⲛⲉⲩⲛⲁⲩ ϩⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲛⲥⲉⲥⲱⲧⲙ ϩⲙⲛⲉⲩⲙⲁⲁϫⲉ ⲛⲥⲉⲛⲟⲓ ϩⲙⲡⲉⲩϩⲏⲧ ⲛⲥⲉⲕⲟⲧⲟⲩ ⲧⲁⲧⲁⲗϭⲟⲟⲩ 16ⲛⲁⲓⲁⲧⲟⲩ ⲛⲛⲉⲧⲛⲃⲁⲗ ϫⲉ ⲥⲉⲛⲁⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲧⲛⲙⲁⲁϫⲉ ϫⲉ ⲥⲉⲥⲱⲧⲙ 17ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁϩⲁϩ ⲙⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ϩⲓⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲉⲡⲉⲓⲑⲩⲙⲉⲓ ⲉⲛⲁⲩ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲛⲁⲩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲓ ⲉⲛⲉⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲧⲙ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲥⲱⲧⲙ 18ⲛⲧⲱⲧⲛ ⲇⲉ ⲥⲱⲧⲙ ⲉⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉⲧϫⲟ 19ⲟⲩⲟⲛ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲉⲛϥⲛⲟⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲛ ϣⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲛϥⲧⲱⲣⲡ ⲙⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϥϩⲏⲧ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟϥ ϩⲁⲧⲛⲧⲉϩⲓⲏ 20ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟϥ ⲇⲉ ⲉϫⲛⲙⲙⲁ ⲙⲡⲉⲧⲣⲁ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧϫⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϩⲛⲟⲩⲣⲁϣⲉ 21ⲙⲛⲛⲟⲩⲛⲉ ⲇⲉ ϣⲟⲟⲡ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲟⲩⲡⲣⲟⲥⲟⲩⲟⲉⲓϣ ⲡⲉ ⲉⲣϣⲁⲛⲟⲩⲑⲗⲓⲯⲓⲥ ⲇⲉ ϣⲱⲡⲉ ⲏ ⲟⲩⲇⲓⲱⲅⲙⲟⲥ ⲉⲧⲃⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ϣⲁϥⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ 22ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟϥ ⲇⲉ ⲉϫⲛⲛϣⲟⲛⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲣⲉⲡⲣⲟⲟⲩϣ ⲙⲡⲉⲓⲁⲓⲱⲛ ⲙⲛⲧⲁⲡⲁⲧⲏ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲙⲙⲁⲟ ⲱϭⲧ ⲙⲡϣⲁϫⲉ ⲉϥϣⲱⲡⲉ ⲁϫⲛⲕⲁⲣⲡⲟⲥ 23ⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟϥ ⲇⲉ ⲉϫⲙⲡⲕⲁϩ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲁⲓ ⲡⲉⲧⲥⲱⲧⲙ ⲉⲡϣⲁϫⲉ ⲉⲧⲛⲟⲓ ⲙⲙⲟϥ ⲉϥϯⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲟⲩⲁ ⲙⲉⲛ ⲉϥⲉⲓⲣⲉ ⲛϣⲉ ⲕⲉⲧ ⲇⲉ ⲛⲥⲉ ⲕⲉⲟⲩⲁ ⲇⲉ ⲙⲙⲁⲁⲃ 24ⲁϥⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲉⲁϥϫⲟ ⲛⲟⲩϭⲣⲟϭ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉϥⲥⲱϣⲉ 25ϩⲙⲡⲧⲣⲉⲩⲛⲕⲟⲧⲕ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛⲣⲱⲙⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲛϭⲓⲡⲉϥϫⲁϫⲉ ⲁϥϫⲟ ⲛϩⲉⲛⲉⲛⲧⲏϭ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲙⲡⲥⲟⲩⲟ ⲁϥⲃⲱⲕ 26ⲛⲧⲉⲣⲉϥϯⲟⲩⲱ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲭⲟⲣⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲛⲟⲩⲕⲁⲣⲡⲟⲥ ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲉⲛⲧⲏϭ 27ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲛϩⲙϩⲁⲗ ⲉⲡⲉⲩϫⲟⲉⲓⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲏ ⲛⲟⲩϭⲣⲟϭ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲁⲛ ⲡⲉⲛⲧⲁⲕϫⲟϥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲕⲥⲱϣⲉ ⲛⲧⲁϥϩⲉ ϭⲉ [ⲉ]ⲉⲛⲧⲏϭ ⲧⲱⲛ 28ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲟⲩϫⲁϫⲉ ⲛⲣⲱⲙⲉ ⲡⲉⲛⲧⲁϥⲉⲓⲣⲉ ⲙⲡⲁⲓ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲕⲟⲩⲱϣ ϭⲉ ⲉⲧⲣⲉⲛⲃⲱⲕ ⲛⲧⲛⲥⲟⲟⲩϩⲟⲩ ⲉϩⲟⲩⲛ 29ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲙⲟⲛ ⲙⲏⲡⲟⲧⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲧⲏϭ ⲛⲧⲉⲧⲛⲡⲱⲣⲕ ⲛⲙⲙⲁⲩ ⲙⲡⲕⲉⲥⲟⲩⲟ 30ⲁⲗⲱⲧⲛ ϩⲁⲣⲟⲟⲩ ⲛⲥⲉⲁⲓⲁⲓ ϩⲓⲟⲩⲥⲟⲡ ϣⲁⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲱϩⲥ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉⲩⲟⲉⲓϣ ⲙⲡⲱϩⲥ ϯⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲛⲛⲁϫⲁⲓⲟϩⲥ ϫⲉ ⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲛⲛⲉⲛⲧⲏϭ ⲛⲧⲉⲧⲛⲙⲟⲣⲟⲩ ⲛϩⲛϣⲟⲗ ⲉⲡⲣⲟⲕϩⲟⲩ ⲡⲉⲥⲟⲩⲟ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲧⲛⲥⲟⲟⲩϩϥ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲧⲁⲁⲡⲟⲑⲏⲕⲏ 31ⲁϥⲕⲱ ⲛⲁⲩ ⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲃⲗⲃⲓⲗⲉ ⲛϣⲗⲧⲏⲙ ⲧⲁⲓ ⲉⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ϫⲓⲧⲥ ⲁϥϫⲟ ⲙⲙⲟⲥ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉϥⲥⲱϣⲉ 32ⲧⲁⲓ ⲙⲉⲛ ⲉⲩⲕⲟⲩⲓ ⲧⲉ ⲉⲛⲉϭⲣⲟⲟϭ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲟⲧⲁⲛ ⲇⲉ ⲉⲥϣⲁⲛⲁⲩⲝⲁⲛⲉ ϣⲁⲥⲣⲟⲩⲛⲟϭ ⲛⲟⲩⲟⲟⲧⲉ ⲛⲥϣⲱⲡⲉ ⲉⲩⲛⲟϭ ⲛϣⲏⲛ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲛⲥⲉⲉⲓ ⲛϭⲓⲛϩⲁⲗⲁⲧⲉ ⲛⲧⲡⲉ ⲛⲥⲉⲟⲩⲱϩ ϩⲛⲛⲉⲥⲕⲗⲁⲇⲟⲥ 33ⲁϥϫⲱ ⲛⲁⲩ ⲛⲕⲉⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲑⲁⲃ ⲉⲁⲩⲥϩⲓⲙⲉ ϫⲓⲧϥ ⲁⲥϩⲟⲡϥ ϩⲛϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϣⲓ ⲛⲛⲟⲉⲓⲧ ϣⲁⲛⲧⲉϥϫⲓⲑⲁⲃ ⲧⲏⲣϥ 34ⲛⲁⲓ ⲇⲉ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲱ ⲁϫⲙⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲙⲡⲉϥϫⲉⲗⲁⲁⲩ ⲛⲁⲩ 35ϫⲉⲕⲁⲥ ⲉϥⲉϫⲱⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲡⲉⲛⲧⲁⲩϫⲟⲟϥ ϩⲓⲧⲙⲡⲉⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϯⲛⲁⲟⲩⲱⲛ ⲉⲣⲱⲓ ϩⲛϩⲉⲛⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲧⲁϫⲱ ⲛⲛⲉⲧϩⲏⲡ ϫⲓⲛⲉⲡϣⲁⲥⲱⲛⲧ ⲙⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ 36ⲧⲟⲧⲉ ⲁϥⲕⲱ ⲛⲙⲙⲏⲏϣⲉ ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲛϭⲓⲛⲉϥⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲃⲱⲗ ⲉⲣⲟⲛ ⲛⲧⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲛⲛⲉⲛⲧⲏϭ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ 37ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲉⲧϫⲟ ⲙⲡⲉϭⲣⲟϭ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ 38ⲧⲥⲱϣⲉ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲡⲕⲟⲥⲙⲟⲥ ⲡⲉϭⲣⲟϭ ⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩϥ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲉⲛⲧⲏϭ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ 39ⲡϫⲁϫⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲩ ⲡⲉ ⲡⲇⲓⲁⲃⲟⲗⲟⲥ ⲡⲱϩⲥ ⲇⲉ ⲡⲉ ⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙⲡⲁⲓⲱⲛ ⲛϫⲁⲓⲟϩⲥ ⲇⲉ ⲛⲉ ⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ 40ⲛⲑⲉ ϭⲉ ⲛϣⲁⲩⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲛⲉⲛⲧⲏϭ ⲛⲥⲉⲣⲟⲕϩⲟⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲟⲩⲕⲱϩⲧ ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙⲡⲁⲓⲱⲛ 41ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲛⲁϫⲟⲟⲩ ⲛⲛⲉϥⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉϥⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲛⲉⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲟⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲙⲛⲛⲉⲧⲉⲓⲣⲉ ⲛⲧⲁⲛⲟⲙⲓⲁ 42ⲛⲥⲉⲛⲟϫⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉϩⲣⲱ ⲛⲥⲁⲧⲉ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛⲟⲃϩⲉ 43ⲧⲟⲧⲉ ⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ ⲥⲉⲛⲁⲣⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲣⲏ ϩⲛⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲙⲡⲉⲩⲉⲓⲱⲧ ⲡⲉⲧⲉⲟⲩⲛⲧϥⲙⲁⲁϫⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲉⲥⲱⲧⲙ ⲙⲁⲣⲉϥⲥⲱⲧⲙ 44ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲁϩⲟ ⲉϥϩⲏⲡ ϩⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁⲟⲩⲣⲱⲙⲉ ϩⲉ ⲉⲣⲟϥ ⲁϥϩⲟⲡϥ ⲁⲩⲱ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲣⲁϣⲉ ϣⲁϥⲃⲱⲕ ⲛϥϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧϣⲟⲟⲡ ⲛⲁϥ ⲛϥϣⲱⲡ ⲛⲧⲥⲱϣⲉ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 45ⲡⲁⲗⲓⲛ ⲟⲛ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲛϭⲓⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲉϣⲱⲧ ⲉϥϣⲓⲛⲉ ⲛⲥⲁϩⲉⲛⲱⲛⲉ ⲙⲙⲉ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ 46ⲛⲧⲉⲣⲉϥϩⲉ ⲇⲉ ⲉⲩⲱⲛⲉ ⲙⲙⲉ ⲉⲛⲁϣⲉⲥⲟⲩⲛⲧϥ ⲁϥⲃⲱⲕ ⲁϥϯ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲛⲕⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲛⲧⲁϥ ⲁϥϣⲟⲡϥ ⲛⲁϥ 47ⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉⲥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲩⲁⲃⲱ ⲉⲁⲩⲛⲟϫⲥ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲉⲁⲥⲥⲱⲟⲩϩ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲛⲅⲉⲛⲟⲥ ⲛⲓⲙ ⲛⲧⲏⲃⲧ 48ⲧⲁⲓ ⲛⲧⲉⲣⲉⲥⲙⲟⲩϩ ⲁⲩⲉⲓⲛⲉ ⲙⲙⲟⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲁⲩⲱ ⲁⲩϩⲙⲟⲟⲥ ϩⲓⲡⲉⲕⲣⲟ ⲁⲩⲕⲱⲧϥ ⲛⲛⲉⲧⲛⲁⲛⲟⲩⲟⲩ ⲉⲛⲉⲩϩⲛⲁⲁⲩ ⲛⲉⲑⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲛⲟϫⲟⲩ ⲉⲃⲟⲗ 49ⲧⲁⲓ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲉⲧⲛⲁϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲥⲩⲛⲧⲉⲗⲉⲓⲁ ⲙⲡⲁⲓⲱⲛ ⲥⲉⲛⲏⲩ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲛⲁⲅⲅⲉⲗⲟⲥ ⲛⲥⲉⲡⲱⲣϫ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲙⲡⲟⲛⲏⲣⲟⲥ ⲛⲧⲙⲏⲧⲉ ⲛⲛⲇⲓⲕⲁⲓⲟⲥ 50ⲛⲥⲉⲛⲟⲩϫⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲧⲉϩⲣⲱ ⲛⲥⲁⲧⲉ ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲙⲙⲁⲩ ⲛϭⲓⲡⲣⲓⲙⲉ ⲁⲩⲱ ⲡϭⲁϩϭϩ ⲛⲛⲟⲃϩⲉ 51ⲁⲧⲉⲧⲛⲛⲟⲓ ⲛⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲡⲉϫⲁⲩ ϫⲉ ⲁϩⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ 52ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲡⲁⲓ ⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ⲛⲓⲙ ⲉⲁϥϫⲓⲥⲃⲱ ⲉⲧⲙⲛⲧⲣⲣⲟ ⲛⲙⲡⲏⲩⲉ ⲉϥⲧⲛⲧⲱⲛ ⲉⲩⲣⲱⲙⲉ ⲛⲣⲙⲙⲁⲟ ⲡⲁⲓ ⲉⲧⲛⲟⲩϫⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉϥⲁϩⲟ ⲛϩⲉⲛⲃⲣⲣⲉ ⲙⲛϩⲉ[ⲛ]ⲁⲥ 53ⲁⲥϣⲱⲡⲉ ⲇⲉ ⲛⲧⲉⲣⲉⲓⲥ ⲟⲩⲱ ⲛⲛⲉⲓⲡⲁⲣⲁⲃⲟⲗⲏ ⲁϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 54ⲁϥⲉⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲉϥϯⲙⲉ ⲁϥϯⲥⲱ ⲛⲁⲩ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲧⲉⲩⲥⲩⲛⲁⲅⲱⲅⲏ ϩⲱⲥⲧⲉ ⲉⲧⲣⲉⲩⲣϣⲡⲏⲣⲉ ⲛⲥⲉϫⲟⲟⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁⲡⲁⲓ ϩⲉ ⲉⲧⲉⲓⲥⲟⲫⲓⲁ ⲧⲱⲛ ⲙⲛⲛⲉⲓϭⲟⲙ 55ⲙⲏ ⲙⲡⲁⲓ ⲁⲛ ⲡⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡϩⲁϣⲉ ⲙⲏ ⲛⲧⲉϥⲙⲁⲁⲩ ⲁⲛ ⲧⲉ ⲛϣⲁⲩⲙⲟⲩⲧⲉ ⲉⲣⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲁⲣⲓϩⲁⲙ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲛⲏⲩ ⲡⲉ ⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱⲥⲏⲥ ⲙⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲙⲛⲓⲟⲩⲇⲁⲥ 56ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥⲥⲱⲛⲉ ⲛⲥⲓⲙⲱⲛ ⲙⲏ ⲛⲥⲉϣⲟⲟⲡ ⲁⲛ ⲧⲏⲣⲟⲩ ϩⲁⲧⲏⲛ ⲛⲧⲁⲡⲁⲓ ϭⲉ ϩⲉ ⲉⲛⲁⲓ ⲧⲏⲣⲟⲩ ⲧⲱⲛ 57ⲁⲩⲱ ⲛⲉⲩⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲛϩⲏⲧϥ ⲓⲥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲙⲛⲡⲣⲟⲫⲏⲧⲏⲥ ⲥⲏϣ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ϩⲣⲁⲓ ϩⲛⲡⲉϥϯⲙⲉ ⲙⲙⲓⲛ ⲙⲙⲟϥ ⲁⲩⲱ ϩⲣⲁⲓ ϩⲙⲡⲉϥⲏⲓ 58ⲙⲡⲉϥⲣϩⲁϩ ⲛϭⲟⲙ ϩⲙⲡⲙⲁ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲩⲙⲛⲧⲁⲧⲛⲁϩⲧⲉ

Copyright information for CopSahidicMSS