Matthew 17

ⲙⲛⲛⲥⲁⲥⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲁϥϫⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲙⲛⲓⲁⲕⲱⲃⲟⲥ ⲙⲛⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲉϥⲥⲟⲛ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲛⲟⲩⲧⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲟⲥⲉ ⲙⲁⲩⲁⲁⲩ ⲁϥϣⲃⲧϥ ⲙⲡⲉⲩⲙⲧⲟ ⲉⲃⲟⲗ ⲡⲉϥϩⲟ ⲁϥⲧⲁⲁⲧⲉ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲣⲏ ⲁⲩⲱ ⲛⲉϥϩⲟⲓⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲃⲁϣ ⲛⲑⲉ ⲙⲡⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲁⲩⲟⲩⲱⲛϩ ⲛⲁϥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϭⲓⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲙⲛϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲉⲩϣⲁϫⲉ ⲛⲙⲙⲁϥ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲓⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁⲛⲟⲩⲥ ⲛⲁⲛ ⲉⲧⲣⲉⲛϭⲱ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲕⲟⲩⲱϣ ⲉⲧⲣⲉⲛⲧⲁⲙⲉⲓⲟ ⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲛϣⲟⲙⲧⲉ ⲛⲥⲕⲩⲛⲏ ⲟⲩⲉⲓ ⲛⲁⲕ ⲟⲩⲉⲓ ⲙⲙⲱⲩⲥⲏⲥ ⲟⲩⲉⲓ ⲛϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲉⲧⲓ ⲉϥϣⲁϫⲉ ⲉⲓⲥϩⲏⲏⲧⲉ ⲉⲓⲥⲟⲩⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲛⲟⲩⲟⲉⲓⲛ ⲁⲥⲣϩⲁⲓⲃⲉⲥ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲱⲟⲩ ⲁⲩⲱ ⲉⲓⲥⲟⲩⲥⲙⲏ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲧⲉⲕⲗⲟⲟⲗⲉ ⲉⲥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡⲁⲓ ⲡⲉ ⲡⲁϣⲏⲣⲉ ⲡⲁⲙⲉⲣⲓⲧ ⲡⲉⲛⲧⲁⲡⲁⲟⲩⲱϣ ϣⲱⲡⲉ ϩⲣⲁⲓ ⲛϩⲏⲧϥ ⲥⲱⲧⲙ ⲛⲥⲱϥ ⲁⲩⲥⲱⲧⲙ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉϫⲙⲡⲉⲩϩⲟ ⲁⲩⲱ ⲁⲩⲣϩⲟⲧⲉ ⲉⲙⲁⲧⲉ ⲁϥϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥϫⲱϩ ⲉⲣⲟⲟⲩ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲙⲡⲣⲣϩⲟⲧⲉ ⲁⲩϥⲓ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲩⲃⲁⲗ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲙⲡⲟⲩⲛⲁⲩ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲉⲓⲙⲏⲧⲉⲓ ⲓⲥ ⲙⲁⲩⲁⲁϥ ⲉⲩⲛⲏⲩ ⲇⲉ ⲉⲡⲉⲥⲏⲧ ϩⲓⲡⲧⲟⲟⲩ ⲁϥϩⲱⲛ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲡⲣϫⲱ ⲉⲗⲁⲁⲩ ⲙⲡϩⲟⲣⲁⲙⲁ ϣⲁⲛⲧⲉⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲧⲱⲟⲩⲛ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲛⲛⲉⲧⲙⲟⲟⲩⲧ 10 ⲁⲩϫⲛⲟⲩϥ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲁϩⲣⲟⲟⲩ ϭⲉ ⲛⲉⲅⲣⲁⲙⲙⲁⲧⲉⲩⲥ ϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ϩⲁⲡⲥ ⲉⲧⲣⲉϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲉⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ 11 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲙⲉⲛ ⲛⲏⲩ ⲛϥⲁⲡⲟⲕⲁⲑⲓⲥⲧⲁ ⲛϩⲱⲃ ⲛⲓⲙ 12 ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲁϩⲏⲗⲓⲁⲥ ⲟⲩⲱ ⲉϥⲉⲓ ⲁⲩⲱ ⲙⲡⲟⲩⲥⲟⲩⲱⲛϥ ⲁⲗⲗⲁ ⲁⲩⲉⲓⲣⲉ ⲛⲁϥ ⲛⲛⲉⲛⲧⲁⲩⲟⲩⲁϣⲟⲩ ⲧⲁⲓ ⲟⲛ ⲧⲉ ⲑⲉ ⲙⲡϣⲏⲣⲉ [ⲙⲡϣⲏⲣⲉ] ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲉϥⲛⲁϣⲡϩⲓⲥⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲓⲧⲟⲟⲧⲟⲩ 13 ⲧⲟⲧⲉ ⲁⲩⲉⲓⲙⲉ ⲛϭⲓⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ϫⲉ ⲛⲧⲁϥϫⲟⲟⲥ ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲃⲉⲓⲱϩⲁⲛⲛⲏⲥ ⲡⲃⲁⲡⲧⲓⲥⲧⲏⲥ 14 ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ϣⲁⲡⲙⲏⲏϣⲉ ⲁⲩⲣⲱⲙⲉ ϯⲡⲉϥⲟⲩⲟⲓ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥⲥⲟⲡⲥ ⲙⲙⲟϥ 15 ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲛⲁ ⲙⲡⲁϣⲏⲣⲉ ϫⲉ ϥϩⲓⲧⲉ ⲁⲩⲱ ϥⲙⲟⲕϩ ϩⲁϩ ⲅⲁⲣ ⲛⲥⲟⲡ ϣⲁϥϩⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲕⲱϩⲧ ⲁⲩⲱ ϩⲁϩ ⲛⲥⲟⲡ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲙⲟⲟⲩ 16 ⲁⲓⲉⲓⲛⲉ ⲇⲉ ⲙⲙⲟϥ ⲛⲛⲉⲕⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲙⲡⲟⲩⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲣⲡⲁϩⲣⲉ ⲉⲣⲟϥ 17 ⲁϥⲟⲩⲱϣⲃ ⲇⲉ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲱ ⲧⲅⲉⲛⲉⲁ ⲛⲁⲡⲓⲥⲧⲟⲥ ⲁⲩⲱ ⲉⲧϭⲟⲟⲙⲉ ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ϯⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛⲙⲙⲏⲧⲛ ϣⲁⲧⲛⲁⲩ ϯⲛⲁⲁⲛⲉⲓⲭⲉ ⲙⲙⲱⲧⲛ ⲁⲩⲉⲓⲥϥ ⲛⲁⲓ ⲉⲡⲉⲓⲙⲁ 18 ⲁϥⲉⲡⲓⲧⲓⲙⲁ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ⲁϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲛϩⲏⲧϥ ⲛϭⲓⲡⲇⲁⲓⲙⲱⲛⲓⲟⲛ ⲁⲡϣⲏⲣⲉ ϣⲏⲙ ⲗⲟ ϫⲓⲛⲧⲉⲩⲛⲟⲩ ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ 19 ⲧⲟⲧⲉ ⲙⲙⲁⲑⲏⲧⲏⲥ ⲁⲩϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲓⲥ ⲛⲥⲁⲟⲩⲥⲁ ⲡⲉϫⲁⲩ ⲛⲁϥ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲟⲩ ⲁⲛⲟⲛ ⲙⲡⲉⲛⲉϣϭⲙϭⲟⲙ ⲉⲛⲟϫϥ ⲉⲃⲟⲗ 20 ⲛⲧⲟϥ ⲇⲉ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ϫⲉ ⲉⲧⲃⲉⲧⲉⲧⲛⲕⲟⲩⲓ ⲙⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ϩⲁⲙⲏⲛ ⲅⲁⲣ ϯϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ⲛⲏⲧⲛ ϫⲉ ⲉϣⲱⲡⲉ ⲟⲩⲛⲧⲏⲧⲛⲡⲓⲥⲧⲓⲥ ⲙⲙⲁⲩ ⲛⲑⲉ ⲛⲟⲩⲃⲗⲃⲓⲗⲉ ⲛϣⲗⲧⲏⲙ ⲧⲉⲧⲛⲛⲁϫⲟⲟⲥ ⲙⲡⲉⲓⲧⲟⲟⲩ ϫⲉ ⲡⲱⲱⲛⲉ ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙⲡⲉⲓⲙⲁ ⲉⲡⲏ ⲛϥⲡⲱⲱⲛⲉ ⲛⲧⲉⲧⲙⲗⲁⲁⲩ ⲣⲁⲧϭⲟⲙ ⲛⲏⲧⲛ 21 [ ] 22 ⲉⲩⲙⲟⲟϣⲉ ⲇⲉ ϩⲛⲧⲅⲁⲗⲓⲗⲁⲓⲁ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁⲩ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡⲣⲱⲙⲉ ⲥⲉⲛⲁⲡⲁⲣⲁⲇⲓⲇⲟⲩ ⲙⲙⲟϥ ⲉⲧⲟⲟⲧⲟⲩ ⲛⲛⲣⲱⲙⲉ 23 ⲛⲥⲉⲙⲟⲟⲩⲧϥ ⲛϥⲧⲱⲟⲩⲛ ϩⲙⲡⲙⲉϩϣⲟⲙⲛⲧ ⲛϩⲟⲟⲩ ⲛⲧⲟⲟⲩ ⲇⲉ ⲁⲩⲗⲩⲡⲉⲓ ⲉⲙⲁⲧⲉ 24 ⲛⲧⲉⲣⲟⲩⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲕⲁⲫⲁⲣⲛⲁⲟⲩⲙ ⲁⲛⲉⲧϫⲓⲕⲓⲧⲉ ϯⲡⲉⲩⲟⲩⲟⲓ ⲉⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲉⲩϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲙⲉⲣⲉⲡⲉⲧⲛⲥⲁϩ ϯⲧⲉϥⲕⲓⲧⲉ 25 ⲡⲉϫⲁϥ ϫⲉ ϣⲱ ⲛⲧⲉⲣⲉϥⲉⲓ ⲇⲉ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲉⲡⲏⲓ ⲁⲓⲥ ⲣϣⲟⲣⲡ ⲉⲣⲟϥ ⲉϥϫⲱ ⲙⲙⲟⲥ ϫⲉ ⲟⲩ ⲡⲉⲧⲥⲇⲟⲕⲉⲓ ⲛⲁⲕ ⲥⲓⲙⲱⲛ ⲛⲣⲣⲱⲟⲩ ⲛⲧⲉⲡⲕⲁϩ ⲉⲩϫⲓⲧⲉⲗⲟⲥ ⲛⲧⲛⲛⲓⲙ ⲏ ⲕⲩⲛⲥⲟⲥ ⲉⲩϫⲓ ⲛⲧⲛⲛⲉⲩϣⲏⲣⲉ ϫⲛⲉⲩϫⲓ ⲛⲧⲛⲛϣⲙⲙⲟ 26 ⲛⲧⲉⲣⲉϥϫⲟⲟⲥ ⲇⲉ ϫⲉ ⲛⲧⲛⲛϣⲙⲙⲟ ⲡⲉϫⲁϥ ⲛⲁϥ ⲛϭⲓⲓⲥ ϫⲉ ⲉⲓⲉ ϩⲉⲛⲣⲙϩⲉ ⲛⲉ ⲛϣⲏⲣⲉ 27 ϫⲉⲕⲁⲥ ⲇⲉ ⲛⲛⲉⲛⲥⲕⲁⲛⲇⲁⲗⲓⲍⲉ ⲙⲙⲟⲟⲩ ⲃⲱⲕ ⲉⲑⲁⲗⲁⲥⲥⲁ ⲛⲅⲛⲟⲩϫⲉ ⲛⲟⲩⲟⲓⲙⲉ ⲛⲅϥⲓ ⲙⲡⲧⲏⲃⲧ ⲉⲧⲛⲏⲩ ⲉϩⲣⲁⲓ ⲛϣⲟⲣⲡ ⲁⲩⲱ ⲉⲕϣⲁⲛⲟⲩⲱⲛ ⲉⲣⲱϥ ⲕ[ⲛ]ⲁϩⲉ ⲉⲩⲥⲁⲧⲉⲉⲣⲉ ϥⲓ ⲛⲧⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲛⲅⲧⲁⲁⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ ⲛⲙⲙⲁⲕ

Copyright information for CopSahidicMSS